Järjestäminen

Järjestäminen, KonMaritus ja pystyviikkaus ovat nyt kovassa huudossa. Kun kodissa vallitsee järjestys, tavarat löytyvät helpommin ja arki on paremmin hallittavissa.