Sähköt ja vesi mökille
Rakenna ja remontoi
Sähköt ja vesi mökille
Juoksevan veden, hyvän jätevesijärjestelmän ja sähköistyksen suunnittelussa ja työssä ei kannata säästellä.
17.12.2015
 |
Meidän Mökki

Porakaivo on rengaskaivoa varmempi

Jos mökki rakennetaan kunnan yleisen vesi- ja viemäriverkoston ulkopuolelle, käyttövettä varten rakennetaan rengas- tai porakaivo. Porakaivo on rengaskaivoa yleisempi ja toimintavarmempi vaihtoehto. Ennen päätöksen tekoa on kuitenkin varmistettava, että alueella on kokemuksia onnistuneista kaivon porauksista. Kustannuksia tulee lisää, jos veden laatu edellyttää puhdistuslaitteiston rakentamista.

Jätevesiä varten puolestaan rakennetaan puhdistusjärjestelmä, maasuodatus tai sähkökäyttöinen pienpuhdistamo. Myös kaksoisviemäröinti umpisäiliöllä ja puhtaamman jäteveden maasuodattamolla voi olla mahdollinen. Valinta on tehtävä yhdessä lvi-suunnittelijan ja kunnan viranomaisten kanssa.

Tuleeko mökkiin pesutilat?

Jos mökin varusteiksi suunnitellaan pesutiloja, putkityöt etenevät yleisen vesijohtoverkon alueella samoin kuin omakotirakentamisessa. Rakennusluvassa edellytetään yleensä liittymistä paikalliseen vesijohtoverkostoon. Vesilaitokselta saa tiedot käyttövesijohtojen ja viemärin sekä hulevesien liittymähinnoille. Suunnitelmat laatii aina lvi-suunnittelija vesilaitokselta toimitettujen lähtötietojen perusteella.

Putkivedot kaivetaan normaalisti vähintään puolentoista metrin syvyyteen, jotta ne eivät jäätyisi talviaikana. Tämä edellyttää joskus kallista kanaalilouhintaa. Vaihtoehtona on putkistojen pitäminen sulana sähköisellä saattolämmityksellä. Talviaikana kylmilleen jätettävän mökin sisäinen vesijohtoverkosto on suunniteltava helposti tyhjennettäväksi, jotta jäätymistä ei pääse tapahtumaan missään putkiston osissa.

Mökin sisäpuoliset vesijohdot tehdään yleensä nykyisin tuplaputkilla, joissa vesijohto on muovisen suojakuoren sisällä. Näin vähennetään vesivuodon riskiä. Maaston muoto edellyttää usein lisäksi tontille asennettavaa jätevesipumppaamoa.

Sähkösuunnitelma pitää tehdä ajoissa

Paikalliselta sähköyhtiöltä saa seikkaperäisen ohjeistuksen sähköverkkoon liittymisestä ja tiedot liittymän hinnasta sekä sähkölinjan rakentamisesta esimerkiksi tontille asennettavaan sähkökeskukseen saakka. Tonttikeskus toimii hyvin koko rakentamisen aikaisena sähkökeskuksena, eikä työmaakeskusta tarvita. Keskukselta eteenpäin rakennettavien sähköasennusten suunnittelun hoitaa rakennuttajan valitsema sähkösuunnittelija.

Sähköjärjestelmien mitoitus määräytyy taloon tulevan sähkövarustuksen mukaan. Sähköjohdot vedetään joko pintaan asennettuina tai hirsiin upotettuina.

Jos mökkipaketti tilataan talotehtaalta, pitää sähkösuunnitelman olla valmiina hyvissä ajoin. Taloelementtien ja hirsitoimituksen valmistajat tarvitsevat suunnitelmat rakenteiden sisään tehtäville asennuksille.

Elementteihin asennetaan sähköasennusten suojaputket talotehtaalla, jolloin pinta-asennuksia ei tarvita. Samoin hirsitalon ulkoseiniin voidaan porata sähköasennuksille piiloon jäävät kanavat. Ohuehkossa hirsiseinässä tämä ratkaisu voi kuitenkin muodostaa vuotokohtia kylmälle ulkoilmalle.

Lue lisää:

1 kommentti