Radonin terveyshaitat ja poisto
Rakenna ja remontoi
Radonin terveyshaitat ja poisto
Hajuton, mauton ja näkymätön radon on uhka asukkaiden terveydelle. Radonkaivo torjuu radioaktiivisen kaasun tunkeutumisen sisätiloihin.
Julkaistu 2.3.2015
Meidän Talo
  • Radon on hajuton ja näkymätön jalokaasu, jota syntyy maa- ja kiviaineksessa. Suomessa on paljon radonia, koska graniitti on uraanipitoisempaa kuin muut kivilajit. Eniten radonia esiintyy sora- ja hiekkaharjuilla. Pitoisuudet ovat suurimmillaan talvella.
  • Radon kulkeutuu sisään perustusten raoista tai porakaivoveden mukana.
  • Sisäilman radonpitoisuus ilmoitetaan becquereleinä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3). Suomalaisten vuosittaisesta 3,7 millisievertin säteilyannoksesta yli puolet tulee radonista. Enimmillään radonia on Suomessa havaittu huoneilmassa jopa 30 000–100 000 Bq/m3. Säteilyturvakeskus suosittelee toimenpiteitä radonpitoisuuden pienentämiseksi, jos huoneilman pitoisuus on yli 400 Bq/m3.
  • Radon joutuu hengitysilman mukana keuhkoihin, ja pitkäaikainen asuminen korkeassa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Muunlaiset syöpäriskit eivät nouse eikä radon aiheuta allergiaa, huimausta, väsymystä tai muita oireiluja.
  • Radonremontti alkaa aina sisäilman radonmittauksella. Mittaus kestää pikalaitteella pari päivää. Jos arvot ylittyvät, kannattaa taloon asentaa radonsaneerauspaketti.
  • Jotta radon poistuisi talosta tehokkaasti, radonkaivon montun tulee ulottua 1,5 metriä talon anturan alapinnan alapuolelle. Koska uhkana ovat montun reunojen sortumat ja muut vahingot, työ edellyttää suurta varovaisuutta. Talon rakenteita ei tarvitse purkaa radonremontissa.

Lähteet: Stuk ja Uponor

Lue lisää:

Kommentoi »