Tontin maanrakennustyöt ja perustukset
Rakenna ja remontoi
Tontin maanrakennustyöt ja perustukset
Tonttia säästävät perustamistavat ja kevyemmät maarakennustyöt sopivat mökkirakentamiseen ja pienentävät perustustöiden kustannuksia.
17.12.2015
 |
Meidän Mökki

Rakennuspohjan paaluttamista tai suuria louhintoja tarvitaan mökkirakentamisessa vain harvoin. Maaperän voi selvittää myös kaivinkoneella tehdyllä koekuopalla, jonka jälkeen vastaava työnjohtaja laatii perustamisolosuhteista lausunnon. Lausunnon valmistuttua rakennesuunnittelija voi aloittaa perustusten suunnittelun.

Yleisimmät perustus- ja alapohjarakenteet ovat pilariperustus ja yhtenäisen perusmuurin päälle tehty rossipohja. Tasaiselle rakennuspaikalle soveltuu myös maanvarainen alapohja betoni- tai harkkorakenteisella sokkelilla.

Kun tonttitie kaapeli- ja johtokaivantoineen on valmiina ja puut kaadettu, maarakentaja kaivaa rakennuspaikalta pintamaan humuskerrokset pois ja vaihtaa niiden tilalle uudet kiviaineskerrokset. Urakoitsija asentaa tarvittaessa tontille salaojituksen ja maan sisään sijoittuvat sadevesiputket. Maarakentajan urakkaan on sisällytetty myös jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen.

Pilariperustus sopii kalliopohjalle

Pilariperustus on yleinen perustusmuoto hyvin kantavilla moreeni- ja kalliopohjilla. Pilariperustuksen myötä maarakennustyöt jäävät vähäisiksi. Samoin pilarien ja anturoiden valut sekä mahdolliset harkkomuuraukset onnistuvat kohtuullisen pienellä työmäärällä.

Pilarin antura valetaan luonnonmukaisen kantavan ja routimattoman maakerroksen varaan. Toisinaan perustamistasoon joudutaan vaihtamaan kantava tiivistetty maakerros, joka vaatii kostealla rakennuspaikalla myös salaojituksen. Pilarit on tarvittaessa eristettävä routimiselta, jotta rakennuksen ryhti säilyy hyvänä.

Maanvarainen laatta toimii tasaisella rakennuspaikalla

Maanvarainen laatta yhdistettynä betoni- tai harkkorakenteiseen sokkeliin sopii tasaiselle rakennuspaikalle. Tällaisella tontilla sokkelin sisäpuoliset tiivistettävät kiviainestäytöt eivät kasva kohtuuttoman korkeiksi.

Päällimmäinen kerros betonilaatan alla tehdään 200 milliä paksulla karkealla murskeella. Tämän raekooltaan 8–12-millisen murskekerroksen tehtävä on estää maaperän kosteuden nouseminen kapillaarisesti lattialaattaan.

Murskekerrokseen asennetaan radonputkitus, johon kerääntyvä ilma johdetaan umpinaisen poistoputken kautta vesikatolle. Jos asunnon radonpitoisuus todetaan silti mittauksella liian korkeaksi, kytketään poistoputkeen vielä pieni tuuletinmoottori tehostamaan kaasun poistumista mökin alta.

Maanvaraiseen betonilaattaan on helppo tehdä tarvittavat vahvistukset kantaville väliseinille sekä tulisija- ja savuhormirakenteille. Rakennesuunnittelija laskee tarvittavat vahvistukset näiden rakenteiden painojen mukaan. Anturarakenteet ja salaojitukset tehdään samoin kuin tuulettuvassa alapohjassa.

Tuulettuva alapohja

Ympärivuotisessa käytössä olevalla loma-asunnolla ulkoilmaan rajoittuvan alapohjan lämmönläpäisevyys saa olla korkeintaan 0,15 W/m2K, joka saavutetaan esimerkiksi noin 30 senttimetrin mineraalivillakerroksella. Tämä alapohjarakenne lämpenee nopeasti myös talvella kylmillään olevaa mökkiä lämmitettäessä. Tuulettuva alapohja voidaan tehdä myös yhtenäisen perusmuurin varaan. Perusmuuri valetaan tai muurataan anturan päälle. Anturan muottirakenteita saa myös valmiina tuotteina (Finnfoam, Lammitassu, Soklex). Lattiarakenne voidaan toteuttaa lisäksi teräsbetonisilla ontelolaatoilla, mutta puurakenne on mökkirakentamisessa yleisempi ratkaisu.

1 kommentti