Mökin rakentaminen talvella
Rakenna ja remontoi
Mökin rakentaminen talvella
Talvella mökin rakentajaporukoita on helpommin saatavilla kuin kesällä eikä materiaalin saaminenkaan kaadu sesonkiruuhkiin. Hyvä suunnittelu ja aikatauluttaminen ovat onnistuneen talvirakentamisen avaimia.
11.12.2016
 |
Meidän Mökki

Mökin rakentaminen talvella on usein hyvä vaihtoehto. Etenkin maaseudulla urakoitsijoita ja työsuhteeseen palkattavia ammattimiehiä löytyy talvikuukausina huomattavasti paremmin kuin muina vuodenaikoina. Suomen talvisäät ovat kuitenkin arvaamattomia, joten ajoitus ja työmenetelmät on harkittava tarkoin. 

Hyvissä talviolosuhteissa tiepohjat kantavat hyvin raskasta kuljetuskalustoa ja vesistöjen jääkansi helpottaa saareen rakentamista. Pikkupakkasella rakennusmateriaalit säilyvät myös kuivina. Huonoissa olosuhteissa tuulen kuljettama räntä kuljettaa kosteutta kaikkialle ja kelirikot voivat estää saarirakentamisen useana peräkkäisenäkin talvena. 

Kun rakentaminen aloitetaan loppusyksystä, rakentaminen voi olla keväällä vain miellyttävämpiä pihatöitä vaille valmis, eikä kesää menetetä raskaimpiin rakennustöihin. 

Kuumimman rakennussesongin ulkopuolella myös työstä ja materiaaleista on mahdollista saada alennusta. Kosteudenhallinnasta on muistettava huolehtia niin rakenteiden kuin materiaalienkin osalta. Talvi aiheuttaa kuitenkin aina joihinkin työvaiheisiin lisäkustannuksia, joista kannattaa sopia etukäteen. 

Ajoita oikein!

Talvi haittaa eniten maatöitä ja perustusten rakentamista. Tavanomaisessa rakentamisen ajoituksessa perustusten rakentamiseen ryhdytään usein maalis–huhtikuussa. Silloin maaperä saattaa kuitenkin olla vaarallisesti jäässä ja routaantunut. 

Talvirakentamista ajatellen hyvä perustusten rakentamisaika onkin loppusyksy ennen pysyvän pakkaskauden alkua. Näin puurakenteisen talon runkotyöt voidaan aloittaa heti perustusten valmistuttua. 

Rungon pystytyksen aloituksen voi siirtää myös helmikuun puoliväliin, jolloin päivänvaloa alkaa riittää ja kuivan pakkassään todennäköisyys on suurempi. Myös rakennuksen lämmöneristystyöt onnistuvat turvallisemmin ulkolämpötilan kohotessa maalis–huhtikuun vaihteessa. 

Talopaketin toimituksesta ja pystytyksestä on helmi–maaliskuulle mahdollista saada edullinen talviajan sopimus. Myös puurungon paikalla rakentamiseen löytyy tekijöitä talviaikana hyvin. Mökit rakennetaan tavallisimmin puusta, eikä puutalon pystytystä talvi juuri hidasta. Näin sisävalmisteluja päästään jatkamaan vielä keväällä säältä suojassa. 

Harkkotalon talvirakentaminen on hankalampaa, koska materiaalit ja rakenteet eivät saa jäätyä hallitsemattomasti. Vaikeasti suojattava runkotyövaihe on pitkä ja vaatii lämmitystä, suojaamista sekä talvirakentamiseen sopivia laasteja. 

Työsuorituksista on toki kaikissa vaihtoehdoissa sovittava hyvissä ajoin, jotta eri vaiheet voidaan aikatauluttaa järkevästi. Aikatauluun kannattaa jättää joitakin varauksia kovimpien pakkasten ja lumituiskujen varalta. Sopimuksessa on myös katsottava huolella, mitkä talven aiheuttamat lisäkustannukset jäävät rakennuttajan huolehdittavaksi ja mitkä kuuluvat talopaketin toimittajalle ja urakoitsijoille. 

Kun rakentaminen aloitetaan syksyllä, voi keväällä aloitella jo mukavampia pihatöitä. 

Perusta ajoissa

Maatöiden ja perustusten rakentaminen keskitalvella muodostaa talvirakentamisen suurimmat riskit. Jäätyneen maan päälle ei saa rakentaa, eikä maa saa jäätyä myöskään valmiiden perustusten alla. 

Myös valut ja muuraukset on suojattava jäätymiseltä. Pikkupakkasilla riittää suojaavien lämpömattojen käyttö sekä sopivien lisäaineiden käyttö muurauslaasteissa ja valumassoissa. Kiviainesten on oltava kuivia ja lumettomia. 

Talvirakentamisen yleiset vauriot aiheutuvat juuri perustusten rakentamisessa kiviainestäyttöihin hautautuneesta lumesta tai jäästä, jonka seurauksena on rakenteiden painuminen. Vastaavan työjohtajan kanssa on tärkeää sopia talvirakentamisen aiheuttamista laadunvarmistamistoimenpiteistä. 

Anturavaluissa lämmin betoni kannattaa, kunhan huolehditaan betonin kovettumisvaiheen riittävästä lämmöneristyksestä. Eristemuotti on yleensä hyvä valinta, koska eristemuotti suojaa valua jäätymiseltä ja toimii valmiin rakenteen routasuojana. 

Mökkirakentamisessa melko yleisesti käytetty pilariperustus sopii erinomaisesti loppusyksystä tehtäväksi perustusrakenteeksi. Kallion päälle valetuilla pilareilla ei ole routimisvaaraa. Myös pilarianturan päälle normaalisti valettu ja routasuojattu pilari voi odottaa hyvin mökin rakentamista vaikka talvikauden ylikin. Saareen rakennettaessa pilariperustus sopii erinomaisesti, koska maamassojen siirtoja ja betonivaluja tarvitaan mahdollisimman vähän. 

Kevytrakenteiselle mökille voidaan kallion päälle tehdä perustus vaikka keskitalvella teräksisen pilarikengän avulla. Pilarikengille porataan sopivat reiät kallioon, johon kiilatapit ankkuroidaan. Pilarikengän terästapin ympärille voidaan sitten kesällä tehdä jälkivaluna sopivat betonipilarit. 

Saarirakentamisessa mökin runkorakenteeksi soveltuu hyvin hirsirakenne tai pitkästä puutavarasta tehtävä tolpparunko. Materiaalikuljetus onnistuu hyvänä jäätalvena traktorilla tai moottorikelkalla. Talvella tarvikkeet saadaan yleensä parhaiten rakennuspaikan viereen. 

Jos kunnollista jäätalvea ei tulekaan, voidaan tarvikekuljetus hoitaa alkukesästä vielä lautta- tai proomukuljetuksena. Nämä aikataulujen siirtymisriskit pitää tietysti huomioida kaikissa sopimuksissakin. 

Suojaa materiaalit huolellisesti

Jatkuva lumi- ja vesisateen sekä pakkasen vuorottelu vaikeuttaa monia työvaiheita ja vaatii huolellista suojaamista. Kaiken rakennusmateriaalin suojaus on tehtävä huolella, jotta vesi- ja räntäsateet eivät pääse niitä pilaamaan. 

Pitkästä puutavarasta rakennettava tolpparunko on turvallinen rakentaa talvellakin. Rakentamisjärjestys etenee usein siten, että tolpparungon pystytyksen jälkeen tehdään kattotyöt. Aluskatteen asennuksen jälkeen päästään tekemään seinän tuulensuojalevytyksiä ja ikkuna-asennuksia säältä suojassa. Myös hirsirungon kasaus onnistuu mainiosti talviolosuhteissa. 

Jos räntä- ja vesisateet uhkaavat, täytyy jo pystytetyt seinärakenteet suojata hyvin huolellisesti. Vesikaton aluskatteet saadaan noin viikossa suojaamaan valmiita seinärakenteita. Kattotöiden osalta haasteena on saada vesikate mahdollisimman nopeasti aluskatteen päälle, jotta lumikuormat eivät vaurioita aluskatteita. Jatkotyötä helpottaa, kun lämmöneristäminen ja muut yläpohjarakenteet voidaan tehdä vesikaton alapuolelta. 

Kun lämmöneristeitä asennetaan, tulisi eristekerroksen sisäpuolisen höyrynsulkukerroksen oltava tiivis ennen rakennuksen lämmittämistä ja sisäilmaan kosteutta lisäävien työvaiheiden aloitusta. 

Talven helpottaessa voidaan hyvin aloittaa tulisijojen ja hormien muuraustyöt, koska sisälle voidaan jo hieman saada lämpöäkin. Jäätynyt tiili pilaa muurattavan rakenteen, joten muuraustarvikkeetkin on säilytettävä kuivina ja hyvin suojattuina. 

Jos aikataulu on kiireinen eikä ole varaa sääolosuhteiden aiheuttamiin viivästyksiin, saattaa työmaan kokonaisuudessaan peittävä pressuhalli muodostua hyväksi vaihtoehdoksi. Lumipyry ei häiritse, ja rakenteiden lämmittäminenkin onnistuu paremmin, kun tuuli ei haihduta lämpöä. Lisäkustannus voi olla 10 000–15 000 euron luokkaa, mutta vastaavasti tällä tavoin voidaan säästyä monelta pieneltä lisäkustannukselta ja työt edistyvät sääolosuhteista riippumatta. 

Kovimmat pakkaset hidastavat rakentamista ja saattavat hetkittäin pysäyttää työt. Huomioi sään vaihtelu myös aikataulussasi.  

Mökin talvirakentaminen pähkinänkuoressa

  • Aikatauluta realistisesti. Muista varata lisäaikaa kovien pakkasten ja pahojen tuiskujen varalta.
  • Tee maatyöt ja perustukset mieluummin ennen pakkasia ja lumen tuloa.
  • Huolehdi, että tiilet, harkot ja laastit eivät pääse jäätymään.
  • Suojaa kaikki materiaalit mahdollisimman hyvin kosteudelta ja varmista, että materiaalit ovat kuivia ennen niiden asentamista.
  • Tee vesikatto nopeasti aluskatteen jälkeen.
  • Sovi mahdollisista lisäkustannuksista urakoitsijoiden kanssa kirjallisesti.
  • Sovi vastaavan työnjohtajan kanssa siitä, miten rakentamisen hyvä laatu varmistetaan hankalissakin olosuhteissa.
  • Asennoidu oikein talven haasteisiin!

Lue lisää:

Kommentoi »