Meidän Mökki

Rakennuslupa lähelle rantaa on tiukassaRakennuslupa lähelle rantaa on tiukassa

Harva tietää, kuinka lähelle rantaa saa rakentaa. Usein mainittua 50 metrin sääntöä ei silti ole olemassakaan.
Teksti Mervi Rantakari
Kuvat Antti Aalto

Vielä 50-luvulla rakennettiin usein niin, että aallot huuhtoivat saunan kivijalkaa. Nykyään kunnan rakennusjärjestys antaa harvoin rakentaa 20 metriä lähemmäksi rantaa.

Rantarakentaminen edellyttää useimmiten yleis- tai ranta-asemakaavaa. Kaavamääräykset ja kaavoittamattomilla alueilla kuntien rakennusjärjestys määrittelevät muun muassa sen, kuinka lähelle rantaa saa rakentaa. Rakentamiseen tarvitaan pääsääntöisesti aina rakennuslupa kunnalta.

Kaavoittamattomilla alueilla rakennuslupaan vaaditaan poikkeamispäätös, tutummin poikkeuslupa. Se tarvitaan myös, jos asuin- tai lomarakennus korvataan uudella, kaavasta poiketaan tai käyttötarkoitusta muutetaan. Kaavan vastaisesti rakentaminenkin vaatii poikkeusluvan, eli jos esimerkiksi tahtoo rakentaa rakennusoikeutta enemmän tai lähemmäs rantaa kuin kaava sallii.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) käsittelevät uusien rakennusten poikkeamisasiat kaava-alueen ulkopuolella. Talon tai mökin piharakennukset, kuten sauna, eivät tarvitse poikkeuslupaa.

Minimietäisyys rannasta vaihtelee

Loma-asunnon enimmäiskoko on kunnissa 80–150 neliömetriä. Usein rantaviivaa tulee olla vähintään 40–50 metriä, ennen kuin lupa rantarakentamiseen heltiää.

Rakennuksen koko vaikuttaa, kuinka lähelle rantaa poikkeusluvan saa. Esimerkiksi Etelä-Savon kuntien rakennusjärjestyksissä etäisyys rannasta on porrastettu. Yleensä noin 25-neliöisen saunan saa rakentaa 10 metrin päähän rannasta, 80-neliöisen rakennuksen vähintään 20 metrin päähän ja sitä suuremmat 30 metrin päähän.

Luvat harkitaan aina tapauskohtaisesti. Joskus lähemmäs rantaa rakentaminen on parempi vaihtoehto kuin rakennusjärjestyksessä määrätty etäisyys. Säädetyn 30 metrin päässä voi olla vaikka kallio, jonka päältä lomarakennus näkyisi esteettömästi ympäristöönsä.

Grillikotakin voi vaatia rakennusluvan

Ränsistyneen saunan tilalle saa rakentaa uuden, mutta sekin vaatii aina rakennusluvan. Lupia kuitenkin kierretään niin, että saunoja korjataan lauta kerrallaan, ja samalla ”vahingossa” rakennetaan uusi. Pahimmassa tapauksessa tällainen luvaton rakennus voidaan joutua purkamaan.

Yli 10-neliöinen, umpinainen grillikota mielletään hyvin herkästi uudisrakennukseksi, ja silloin se vaatii rakennus- tai toimenpideluvan ja naapurien kuulemisen. Grillikatokset pitää yleensä rakentaa vähintään 10 metrin päähän rannasta. Kevytrakenteisia rakennelmia, kuten huvimajoja, saa joissakin kunnissa rakentaa pelkän ilmoituksen turvin.

Asiantuntija: Jouni Halme, tarkastaja, Etelä-Savon ELY-keskus

Lisätietoja:

Alueelliset ELY-keskukset ja kuntien rakennusvalvonnat

Ympäristö.fi: Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Julkaistu: 29.2.2016