Rakennuslupa lähelle rantaa on tiukassa
Rakenna ja remontoi
Rakennuslupa lähelle rantaa on tiukassa
Harva tietää, kuinka lähelle rantaa saa rakentaa. Usein mainittua 50 metrin sääntöä ei silti ole olemassakaan. Ihan noin tiukkaa ei mökkirakentaminen oikeasti ole.
Julkaistu 29.2.2016
Meidän Mökki

Vielä 50-luvulla rakennettiin usein niin, että aallot huuhtoivat saunan kivijalkaa. Nykyään kunnan rakennusjärjestys antaa harvoin rakentaa 50 metriä lähemmäksi rantaa.

Määräykset ovat kuntakohtaisia ja suosituimmissa mökkikunnissa hyvin samankaltaisia. Useimmissa on tuo 50 metrin vaatimuskin – mutta sillä ei suinkaan määrätä rakennuksen etäisyyttä vesirajasta vaan vesirajan vähimmäispituutta, jotta tontille ylipäätään saa rakentaa.

Rantarakentaminen edellyttää useimmiten yleis- tai ranta-asemakaavaa. Kaavamääräykset ja kaavoittamattomilla alueilla kunnan rakennusjärjestys määrittelevät muun muassa sen, kuinka lähelle rantaa saa rakentaa. Rakentamiseen tarvitaan pääsääntöisesti aina rakennuslupa kunnalta.

Kaavoittamattomilla alueilla rakennuslupaan vaaditaan poikkeamispäätös, tutummin poikkeuslupa. Se tarvitaan myös, jos asuin- tai lomarakennus korvataan uudella, kaavasta poiketaan tai käyttötarkoitusta muutetaan. Kaavan vastaisesti rakentaminenkin vaatii poikkeusluvan, eli jos esimerkiksi tahtoo rakentaa rakennusoikeutta enemmän tai lähemmäs rantaa kuin kaava sallii.

Poikkeamislupien käsittely siirtyi ely-keskuksilta kunnille pari vuotta sitten.

Minimietäisyys rannasta vaihtelee

Loma-asunnon enimmäiskoko on kunnissa 80–150 neliömetriä. Usein rantaviivaa tulee olla vähintään 40–50 metriä, ennen kuin lupa rantarakentamiseen heltiää.

Rakennuksen koko vaikuttaa, kuinka lähelle rantaa poikkeusluvan saa. Etelä-Karjalan suosituimmalla mökkikunnalla, Taipalsaarella, rantaetäisyydet noudattelevat kunnan rantayleiskaavaa. Esimerkiksi näin: Jos mökin kerrosala on enintään 80 neliötä, rantaviivaan on oltava vähintään 25 metriä. Vain 15 metrin päähän rannasta saa rakentaa aitan, avoimen katetun 20 neliön terassin tai rantasaunan, kun kerrosala on enintään 25 neliötä.

Luvat harkitaan aina tapauskohtaisesti. Joskus lähemmäs rantaa rakentaminen on parempi vaihtoehto kuin rakennusjärjestyksessä määrätty etäisyys. Rakennuslupaviranomainen voi myöntää etäisyysmääräyksestä poikkeuksen, jos se on maasto-olosuhteiden takia välttämätöntä ja rakennus istuu maastoon ja maisemaan.

Grillikotakin voi vaatia rakennusluvan

Ränsistyneen saunan tilalle saa rakentaa uuden, mutta sekin vaatii aina rakennusluvan. Lupia kuitenkin kierretään niin, että saunoja korjataan lauta kerrallaan, ja samalla ”vahingossa” rakennetaan uusi. Pahimmassa tapauksessa tällainen luvaton rakennus voidaan joutua purkamaan.

Yli 10-neliöinen, umpinainen grillikota mielletään hyvin herkästi uudisrakennukseksi, ja silloin se vaatii rakennus- tai toimenpideluvan ja naapurien kuulemisen. Grillikatokset pitää yleensä rakentaa vähintään 10 metrin päähän rannasta. Kevytrakenteisia rakennelmia, kuten huvimajoja, saa joissakin kunnissa rakentaa pelkän ilmoituksen turvin.

Asiantuntija: tarkastaja Jouni Halme, Etelä-Savon ELY-keskus ja rakennustarkastaja Mikko Manninen, Taipelsaaren kunta

Lisätietoja:

Alueelliset ELY-keskukset ja kuntien rakennusvalvonnat

Ympäristö.fi: Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Juttua on täydennetty 28.1.2019

Kommentoi »