Keinoja rakennuksen oikaisuun
Rakenna ja remontoi
Keinoja rakennuksen oikaisuun
Rakennuksen pahakaan painuminen ei tarkoita purkutuomiota. Oikaisuun on olemassa useampia vaihtoehtoja paaluista tunkkiin.
2.10.2013
 |
Meidän Talo

Kun rakennuksen kuormat siirretään syvälle kovaan maapohjaan tai kallioon, on paalutus teknisesti varma, mutta samalla melko raskas ratkaisu painuman pysäyttämiseksi.

Jos tontin alla on paksu 15–25 metrin savi- tai muu pehmeä kerros, paalutus voi olla myös kustannustehokkain ratkaisu. Asiaa mutkistaa se, että usein on paalutettava rakennuksen koko runko, vaikka vain yksi nurkka olisi painunut.

Teräspaalut

Paalutuksessa teräspaalut ovat ykkösvaihtoehto. Ruukin yleisin teräspaalu pientaloihin on RR 90. Saman hintaluokan pienet betonipaalut 180 x 180 mm ovat hyviä kakkosia. Usein paalutus talon ulkopuolelta riittää. Jos pitää mennä sisälle, joudutaan yleensä purkamaan rakenteita ja asuminen hankaloituu. Teräspaalut asennetaan hydraulivasaralla (lyöntipaalu) tai porataan (porapaalu).  Pienet betonipaalut sen sijaan asennetaan 25-tonnisen kaivinkoneen lyöntilaitteella. Ellei talo kestä tärinää, oikea valinta on porapaalu, joka on lyöntipaalua kalliimpi. Porapaalua voidaan tarvita myös kiviseen maaperään, jos lyöntipaalun koon isontaminen ei riitä. Painumien korjauksissa paalutus on hankalampaa kuin uudisrakentamisessa. Paaluja ei tällöin saada talon perustuksen alle, joten täytyy tehdä kuormansiirtorakenne – esimerkiksi pulteilla anturaan kiinnitettävä teräs- tai teräsbetonipalkisto. Omakotitalon painumakorjauksen hinta teräspaaluilla on tapauksittain 7 000–40 000 euroa. Päälle tulevat kuormansiirtorakenteiden ja purkutöiden osuus.

Polymeeripilarointi

Polymeeripilaroinnista ei ole vielä pitkäaikaisia kokemuksia. Jos löyhä maakerros, vaikkapa savi tai huono täyttö, on pinnassa rakennuksen perustusten tuntumassa, painuma voidaan korjata pilareilla ilmeisen luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Tällöin kunkin pilarin alapää viedään maan pehmeän kerroksen alapuolelle, esimerkiksi hiekkakerrokseen, ja yläpää tukee perustusta. Pilarit voidaan sijoittaa perustuksen alle siten, että kuormansiirtorakenteita ei tarvita. Toteutuksesta riippuen perustus joko jää tai ei jää maanvaraiseksi. Tavallinen nostotapa on yhdistelmäratkaisu, jolloin pilareiden lisäksi tiivistetään pehmeä maaperä ja tuetaan talon rakennetta. Tarjolla on myös kitkapilarina toimiva koheesiotartuntainen pilariversio savi- ja silttimaahan, jolla paksuissa savikerroksissa vältetään yli 15-metriset pilaroinnit.  Jos pilaroinnissa on mentävä sisäpuolelle, kevyehkö porakone mahdollistaa työskentelyn jopa 1,5 metrin korkuisissa tiloissa. Perustuksen läpi porattavan reiän läpimitta on vain 50 mm. Melu- ja muut häiriöt asumiselle ovat vähäiset, eikä rakenteita tarvitse purkaa. Menetelmä on tärinätön. Polymeerejä voidaan myös ruiskuttaa. Vapaat injektoinnit ovat pääsääntöisesti ohuita kerroksia, joilla nostetaan vaikkapa lattioita.

Omakotitalon painumakorjauksen hinta on usein 4 000–30 000 euroa. Kallein korjaus on maksanut 100 000 euroa.

Polyuretaani

Polyuretaania käytetään yleisesti maanvaraisten laattojen nostoon. Talojen nostossa apuvälineinä ovat ilmatyynyt ja tunkit.  Lattiaa nostettaessa siihen porataan ohuita reikiä, joihin polyuretaania ruiskutetaan alapuolelta. Nostokyky on mainio, ja kiinteytynyt aine kestää hyvin kuormitusta. Ratkaisu toimii kustannustehokkaasti laatan nostossa, jos ohuen, pehmeän ja painuvan pintakerroksen alla on kantavaa maata.  Mikäli perustamistason alapuolella sen sijaan on pehmeää maata, polyuretaani ei ole kestävä ratkaisu. Omakotitalon painuneen peruslaatan nosto maksaa 2 000–10 000 euroa, talon nosto pahimmillaan kymmeniätuhansia euroja.

Rautakanki tai tunkki

Manuaaliset keinot sopivat käytettäväksi kantavalla maapohjalla. Sisukas voi saada jopa pelkällä rautakangella vipuamalla kevyttä terassia tai mökin nurkkaa sen verran koholle, että alle saa korotuksen.  Avun painumaan voi tuoda myös maahan ruuvattava kierrepaalu. Tunkki on nostokyvystä riippuen oiva työväline. Esimerkiksi vanhojen talojen hirrenvaihdot eivät suju ilman tätä hydraulista kapistusta. Jos vanhan talon nurkkakivistä joku on painunut, korjausta ehkä kannattaa yrittää tunkin avulla. Tällöin voi osoittautua tarpeelliseksi tehdä nurkkakivelle maahan upotettu betoniperustus.

Asiantuntijat: Tim Länsivaara TUT, Veli-Matti Uotinen Ruukki, Asko Ali-Marttila PowerPile, Heikki Laamanen Keski-Suomen Uretaanieristys Ky

Lue lisää:

Kommentoi »