Talon pohjatyöt
Rakenna ja remontoi
Talon pohjatyöt
Talon rakentaminen alkaa maanrakennustöillä ja perustusten tekemisellä. Pohjatöissä tehdyt virheet ovat kalliita ja vaikeita korjata.
Julkaistu 4.4.2012
Meidän Talo

Maanrakennustöiden ja perustusten tekemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen kannattaa panostaa. Talon on seisottava paikoillaan tukevasti monien sukupolvien ajan.

Kun tontti on löytynyt ja ehkä mieluisa talokin jo valittu, on lähdettävä liikkeelle maanpinnasta. Aluksi on paikallaan mennä vieläkin syvemmälle, maan sisään.

Teetä maaperätutkimus

Maaperätutkimus selvittää nimensä mukaisesti maaperän rakenteen. Sen perusteella tehdään maanrakennustyöt ja varsinaiset perustustussuunnitelmat. Maaperätutkimusten hinnat lähtevät muutamasta sadasta eurosta.

Poista haitalliset puut

Kun talon sijainti tontilla on päätetty ja kulmapisteet merkitty, on arvioitava onko tontilla kasvavaa puustoa tarvetta poistaa.

Liian lähellä eli alle viiden metrin etäisyydellä oleva puu voi roskata kattoa, ja sen juuret saattavat tunkeutua salaoja- ja sadevesiviemäreihin. Puun juuristo voi jopa vaurioittaa perustuksia.

Tontille kannattaa jättää mahdollisimman paljon luonnonpuita, jos ne eivät ole haitaksi talolle. Tontille jätettävät puut voi tarvittaessa suojata rakentamisen ajaksi.

Pidä aloituskokous

Aloituskokouksen aika on, kun tontti on raivattu, mutta varsinainen rakentaminen ei ole vielä alkanut.

Kokouksessa keskeisiä henkilöitä ovat rakennuttaja, rakennustarkastaja, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. On hyvä, jos läsnä ovat myös tiedossa olevien urakoitsijoiden edustajat.

Aloituskokouksessa käydään läpi muun muassa lupa-asiakirjat, rakennesuunnitelmat sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat ja selvitetään osapuolten vastuut ja velvollisuudet.

Tilaa katselmukset ja paalutus

Myöhemmin tehtävät katselmukset määritellään rakennusluvan ehdoissa. Sijaintikatselmuksessa ennen rakentamisen aloittamista tarkistetaan, että talo sijoittuu tontille luvan edellyttämällä tavalla. Vaatimukset katselmuksista ovat osin tapauskohtaisia.

Maaperätutkimus ja sen pohjalta tehty perustussuunnitelma ratkaisevat, onko paalutus tarpeellista. Jos paalutusta ei tarvita, rakennuttajan kukkaro on hyvillään, sillä alan erikoisliikkeellä teetettävä työ maksaa tuhansia euroja. Yleisin perustustapa on teräsbetonipaalutus, mutta myös teräspaalutusta käytetään.

Pohja on paalutettava, jos perusmaa on huonosti kantavaa. Myös talon paino vaikuttaa paalutuksen tarpeeseen.

Asiantuntija: Oulun rakennusvalvonnan tarkastuspäällikkö Tapio Klemettilä

Kommentoi »