Omakotitalon rakentamisen vastuut
Rakenna ja remontoi
Omakotitalon rakentamisen vastuut
Omakotitalon rakentajalle ei ole aina selvää, miten vastuut jakautuvat työmaalla. Varmista selkeät roolijaot kirjallisilla sopimuksilla.
25.1.2017
 |
Meidän Talo

Rakentamisen suunnittelusta ja valvonnasta ei kannata pihistellä, sillä hyvällä suunnittelulla voidaan säästää rakennusvaiheessa ja tasokas valvonta takaa työn laadun.

Tee urakoitsijoiden, suunnittelijoiden, vastaavan työnjohtajan ja mahdollisen valvojan kanssa kirjalliset sopimukset, joissa määritellään työtehtävät tarkasti.

Rakennushankkeen toimijat ovat vastuussa omista työsuorituksistaan. Ristiriita- tai virhetilanteissa kirjalliset sopimukset auttavat selvittämään, kenen vastuualue on kyseessä. Vastuu virheistä jatkuu myös rakennusprojektin päätyttyä. Esimerkiksi urakoitsija vastaa kohteesta usein kaksi vuotta valmistumisen jälkeen, mutta piilovirheiden osalta vastuuaika voi olla todellisuudessa huomattavasti pitempi.

Rakennuttaja

 • Viime kädessä vastuussa kaikista rakentamisen vaiheista.
 • Hankkii suunnittelu-, valvonta- ja rakennustyöhön osaavat ammattilaiset.
 • Huolehtii tarjousprosessista sekä urakkaneuvotteluista, -sopimuksista ja -asiakirjoista.
 • Voi sopimuksilla ulkoistaa tehtäviään suunnittelijoille, vastaavalle työnjohtajalle ja/tai valvojalle ja hyödyntää asiakirjojen tarkistamisessa lakimiestä.

Vastaava työnjohtaja eli vastaava mestari

 • Nimettävä kaikille rakennusluvan alaisille rakennustyömaille.
 • Mukana projektin alkumetreistä loppukatselmukseen.
 • Rakennuttajan tai joskus myös urakoitsijan palkkaama.
 • Valvoo työmaan työturvallisuutta ja rakennusluvassa esitettyjen velvoitteiden täyttymistä (kaikki asennus- ja rakennusvaiheet).
 • Huolehtii lakisääteisistä katselmuksista rakennusluvassa ja aloituskokouksessa esitettyjen ehtojen mukaisesti.
 • Voitaisiin erikseen sovittaessa hyödyntää nykyistä tehokkaammin rakentamisen laadun valvonnassa ja työn organisoinnissa.
 • Työnjohtajalle voidaan erillisellä sopimuksella ulkoistaa myös rakennuttajan tehtäviä (esimerkiksi tarjousten arviointi, urakkaneuvottelut sekä urakkasopimusten ja -asiakirjojen tekeminen).
 • Osaavan työnjohtajan voi löytää lähipiirin suositusten kautta. Jos suositusta ei saa luotettavalta taholta, referenssit kannattaa tarkastaa aiemmilta asiakkailta.
 • Vastaavan työnjohtajan palkkio lakisääteisten tehtävien osalta on pääkaupunkiseudulla 3 000–5 000 euroa, muualla Suomessa 2 000–4 000 euroa. Vastaavan työnjohtajan ja valvojan tehtävät yhdistettäessä palkkio on 4 000–20 000 euroa.

Valvoja

 • Rakennuttaja palkkaa valvomaan rakentamisen laatua ja rakennuttajan etuja. Usein valvoja hoitaa myös vastaavan työnjohtajan tehtävät.
 • Erillinen valvoja tarvitaan silloin, jos vastaava työnjohtaja tulee urakoitsijan tai talotoimittajan kautta.
 • Huolehtii työntekijöiden osaamisesta, ennaltaehkäisee virheet ja pitää projektin aikataulussa.
 • Apuna tarjousprosessissa, urakkaneuvotteluissa sekä urakkasopimusten ja –asiakirjojen tekemisessä.
 • Valvoo, että työt tehdään sovitun laatutason mukaisesti.
 • Mukana projektin alusta loppukatselmukseen.
 • Valvojan tehtävien laajuus voi vaihdella merkittävästi. Hyvä ja kattava valvonta sekä avustaminen rakennuttamistehtävissä maksaa noin 8 000–12 000 euroa.

Pääsuunnittelija

 • Nimettävä kaikkiin rakennushankkeisiin. Usein arkkitehti tai muu kokenut suunnittelija.
 • Tärkeä rooli hankkeen alusta loppukatselmukseen saakka.
 • Kartoittaa rakennuttajan tarpeet sekä auttaa tontin etsimisessä ja kustannusten hallinnassa.
 • Varmistaa, että suunnitteluun on riittävät tiedolliset ja ajalliset resurssit.
 • Auttaa muiden suunnittelijoiden löytämisessä, huolehtii suunnittelijoiden välisestä työnjaosta ja yhteistyön sujumisesta, varmistaa suunnitelmien yhteensopivuuden ja huolehtii suunnitelmien jalkautumisen käyttöön.
 • Osallistuu rakentamishankkeen aloituskokoukseen.
 • Huolehtii muutosten huomioimisesta kaikissa suunnitelmissa ja suunnitelmien yhteensovittamisesta.
 • Pääsuunnittelijan osaamista ei useinkaan riittävästi hyödynnetä. Talopakettikaupoissa rakennuttaja ei aina edes tapaa pääsuunnittelijaa, vaan talo on suunniteltu jo etukäteen valmiiksi ja muodolliseksi pääsuunnittelijaksi nimetään vastaava työnjohtaja.
 • Pääsuunnittelijan toimiessa myös rakennussuunnittelijana eli arkkitehtisuunnittelijana palkkio on 3 000–8 000 euroa.

Erityisalojen suunnittelijat

 • Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan taloprojektissa on oltava pääsuunnittelijan lisäksi myös talon arkkitehtuurista vastaava rakennussuunnittelija ja erityissuunnittelijoita, joita ovat muun muassa LVI- sekä rakennesuunnittelijat. Käytäntö vaihtelee hieman kunnittain.
 • Erityisalojen suunnittelijat vastaavat suunnittelutyöstään saamansa toimeksiannon ja rakennussuunnitelmien mukaisesti.
 • Pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat käyvät kaikki suunnitelmat läpi suunnittelukokouksessa.

Rakennusvalvoja

 • Kunnan tai kaupungin virkamies, joka hoitaa viranomaisvalvontaa tiettyjen työvaiheiden yhteydessä ja loppukatselmuksen talon valmistuttua.
 • Valvoo, että hanke toteutetaan rakennusluvan ja sen ehtojen mukaisesti.
 • Viranomaiskatselmukset sisältyvät luvan hintaan. Rakennuttajasta johtuvista syistä aiheutuneet lisäkäynnit voidaan veloittaa erikseen.

Lisätietoja:

Lisää tietoa saat oman kuntasi rakennusvalvonnan verkkosivuilta.

Asiantuntijat: toimitusjohtaja Mikko Juva, Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry ja lupa-arkkitehti Mervi Abell Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto.

Lue lisää:

Kommentoi »