Talon rakentaminen alkaa tontin valinnalla
Rakenna ja remontoi
Talon rakentaminen alkaa tontin valinnalla
Oman talon rakentaminen helpottuu huomattavasti, kun tietää mitä missäkin vaiheessa tapahtuu ja apuna ovat hyvät ammattilaiset.
Julkaistu 19.1.2012
Meidän Talo

Ensimmäinen askel taloprojektin onnistumisessa on sopivan tontin löytäminen. Tontin valinnassa kannattaa miettiä itselleen tärkeitä asioita:

  • Kuinka lähellä ovat palvelut?
  • Kuinka hyvät ovat kulkuyhteydet?
  • Voidaanko liittyä kunnallisteknisiin vesi- ja viemäriverkostoihin vai pitääkö hankkia oma porakaivo ja jätevesijärjestelmä?

Jos valittavissa on vaikkapa kaksi tonttia, joista toinen on hetteiköllä ja toinen kovalla pohjalla, kannattaa valita maaperältään parempi, vaikka se maksaisi jonkin verran enemmän.

Rinnetontti tuo haasteita

Rinnetontti asettaa haasteita talon suunnittelulle. Rinteeseen rakennettavassa talossa alakertaan saadaan harvoin tärkeitä asuintiloja. Sinne muodostuu yleensä väkisinkin tiloja, joille ei löydy fiksua käyttöä.

Talosta tulee usein myös turhan suuri perheen tarpeisiin nähden, jos kaikki asuintilat on sijoitettava yläkertaan.

Jos suunnittelija toisaalta onnistuu luomaan talosta kompaktin paketin, jossa kaikki tilat on hyödynnetty järkevästi, voi rinnetontille rakentaminen tulla jopa halvemmaksi kuin ison talon rakentaminen tasamaalle. Rinnetontin maaperä on kuitenkin ratkaiseva. Jos maapohjassa on paikoin kalliota ja paikoin pehmeää, on perustusten teko tuskallista ja kallista. Moreenihiekkarinnetontti on rakentamiselle hyvä.

Alkuvaiheen muistilista talon rakentajalle

  • Varmista, että kaikki rakennuspaikkaan liittyvät asiat ovat kunnossa ennen rakennusluvan hakua (tontin rakentamiskelpoisuus ja juridiset asiat ovat kunnossa, asemakaavoitetulla alueella tontti on mitattu eikä rakennuskieltoa ole ja niin edelleen).
  • Tilaa maaperätutkimus.
  • Varaudu budjetin teossa yllätyksiin.
  • Palkkaa hankkeelle pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Rakennussuunnittelija toimii usein pääsuunnittelijana, piirtää asemapiirroksen ja suunnittelee tontin pintavesien poisjohtamisen rakennusten ympäristöstä niin, etteivät pintavedet valu naapuritonteille.
  • Järjestä tekijät myös rakenne- ja perustussuunnitelmille, kvv-(viemäri ja vesi), ilmanvaihto-, sähkö-, ja mahdollisesti myös erilliselle pintavesisuunnitelmalle, pihasuunnitelmalle sekä energiatodistukselle.
  • Päätä talon lämmitysmuoto ja lämmönjakotapa ajoissa.
  • Laita rakennustiimi hyvissä ajoin hakuun.

Asiantuntija: rakennussuunnittelija Mika Korhola, Planimo Oy

Lue lisää

Kommentoi »