Harmaahome - katso tuntomerkit ja torjuntamenetelmät
Piha ja puutarha
Harmaahome - katso tuntomerkit ja torjuntamenetelmät
Harmaahome on sateisen kesän riesa. Parasta hoitoa on ehkäistä harmaahome jo ennen oireiden ilmaantumista, mutta jos harmaahometta jo ilmenee, kerää tautiset kasvinosat pois.
10.2.2015
 |
Viherpiha

Tuntomerkit

 • Harmaahomeella (Bot­rytis cinerea) on erittäin paljon isäntäkasveja, joilla se on haitallinen kasvitauti.
 • Tauti viihtyy erityisesti kosteassa.
 • Harmaahome tartuttaa vioittuneita ja heikenty­neitä kasviyksilöitä, jot­ka kasvavat liian tiheäs­sä ja kosteassa.

Näin vahingot ilmenevät

 • Tyypillisimmät oireet ovat harmaa sieni-itiö­nukka lehtien pinnal­la sekä tummuvat lai­kut lehdissä tai kukka­nupuissa. Joskus laikut voivat olla vetisiä.
 • Salaatin taimella har­maahome voi aiheuttaa taimipoltteen tapaisen tyven mätänemisen.

Vaarassa ovat

 • Kesäkukista tsinniat, viuhkot, asterit, pelar­gonit ja verenpisarat se­kä perennoista liljat ja pionit
 • Vihanneskasvit ja peruna
 • Herukat, vadelma ja mansikka
 • Puuvartiset kasvit

Suositeltavat torjuntamenetelmät

 • Tautiset ja heikentyneet kasvinosat kerätään pois heti oireiden ilmes­tyessä. Toimenpide vähentää saastunnan leviämistä.
 • Harmaahomeen torju­miseksi on ammattikäyt­töön hyväksytty useita valmisteita, mutta koti­puutarhurin käyttöön ei ole kemiallisia valmistei­ta.

Ennaltaehkäisy

 • Ajoita kastelu aamuun, jolloin ylimääräinen kos­teus haihtuu päivällä. Kastele vain multaa, älä kasvustoa.
 • Harvenna ylitiheitä kas­vustoja, niin ilma pääsee kiertämään ja kuivatta­maan liian kosteuden.
 • Vältä yli- tai alilannoitus­ta, joka altistaa kasvit harmaahomeelle.
 • Luonnonmarjoissa esiin­tyvällä bentsoehapolla on antibioottisia vaiku­tuksia joihinkin kasvi­tauteihin. Harmaahome on yksi niistä taudeista, joihin pihlajamarjan ja puolukan mehu vaikut­taa jopa hiukan ennal­taehkäisevästi. Se estää myös taudin leviämis­tä kasvissa. Survo mar­jat ja siivilöi mehu. Voit laimentaa mehua vas­taavalla määrällä vettä (1 osa vettä, 1 osa mehua) ja ruiskuttaa esimerkiksi perennojen lehvästöön.

Kuva: Päivi Parikka / MTT

Lue lisää:

Kommentoi »