Härmän torjunta
Piha ja puutarha
Härmän torjunta
Härmä on keskikesän yleisin ja haitallisin kasvitauti. Lue, miten tunnistat sieni-itiöinä leviävän härmän ja miten voit torjua sitä.
Julkaistu 29.7.2015
Viherpiha

Härmän tuntomerkit

 • Härmä ei ole vain yk­si tautilaji, vaan usei­ta sienilajeja (Erysipha­ceae), joilla on saman­laisia ominaisuuksia.
 • Härmällä on usei­ta isäntäkasveja. Esi­merkiksi heinämäi­sillä kasveilla on oma härmäsieni (Blume­ria graminis) ja mansi­kalla mansikan härmä (Sphaerotheca alchemil­la). Vaahteralla on jopa useita eri härmälajeja.
 • Eri härmälajit käyttäy­tyvät hiukan eri taval­la. Yhteistä niille on, et­tä ne eivät varsinaises­ti tapa kasvisolukkoa, mutta näivettävät leh­det, kun kasvilta loppu­vat ravinteet.

Leviäminen

 • Härmä leviää suvullise­na tai suvuttomana itiö­nä ilmavirtausten mu­kana kasvilta toiselle.
 • Tauti iskee sateisina ja kylminä kesinä. Se vaa­tii menestyäkseen yli 80 prosentin suhteel­lisen ilmankosteuden. Toisaalta sen suvuton aste tarvitsee kuivan ja lämpimän jakson. Siksi taudin ennustaminen on erittäin vaikeaa.

Näin vahingot ilmenevät

 • Härmä aiheuttaa valke­aa tai vaaleanharmaata jauhomaista kasvustoa lehtien pinnalle.
 • Tauti iskeytyy erityisesti nuoriin kasvinosiin, ku­ten versoihin ja nuoriin lehtiin.
 • Yleensä aikuiset puut ja pensaat kestävät här­mätaudin ilman, että siitä olisi haittaa seu­raavana kesänä. Mitä myöhempään härmä iskee, sitä vähemmän se ehtii haitata kasvia.
 • Monilla ruohovartisilla kasveilla ja perennoil­la aikainen härmäsaas­tunta voi kuitenkin ai­heuttaa kasvin kuole­man tai heikentää sitä merkittävästi.

Vaarassa ovat:

 • koristepuut ja pensaat
 • perennat
 • kesäkukat
 • marjakasvit.

Suositeltavat torjunta-menetelmät

 • Luomutorjuntana voit kokeilla pihlajanmar­ja- tai puolukkamehua (ilman sokeria).

Härmän ennaltaehkäisy

 • Huolehdi, että kasvusto on ilmava ja hyvinvoiva. Esimerkiksi härmänarat kasvit, kuten syysleimut kannattaa istuttaa ilmavaan kasvupaikkaan.
 • Lannoita maltillisesti. Liiallinen typpilannoi­tus voi edesauttaa här­män iskeytymistä. Myös voimakas leikkaaminen voi altistaa esimerkiksi hernepensaan härmän tuhoille.
 • Valitse härmänkestäviä kasveja. Jotkut kasvila­jit tai lajikkeet ovat kes­tävämpiä härmää vas­taan kuin toiset. Esimerkiksi ohutlehtiset ruusut ovat paksulehtisiä lajikkeita alttiimpia härmälle.
 • Ravitse kasveja piitä sisältävällä peltokortekäytteellä. Liota 500 grammaa peltokortteen tuoreita versoja 5 litrassa vettä vuorokauden ajan. Keitä seosta sen jälkeen puoli tuntia. Laimenna vedellä ja ruiskuta kasveja. Viidestä litrasta saat valmista ruiskutetta 10–20 litraa.
 • Aloita torjunta ennen oireiden ilmaantumista ja ruiskuta kasvustoa useita kertoja kesässä.
2 kommenttia