Meidän Mökki

Suunnitteilla mökin laajentaminen – riittääkö jätevesijärjestelmän teho?

3.1.2017

Kysymys:

Aiomme tehdä mökkiimme laajennuksen, johon tulee pesutilat ja vessa. Onko nykyinen jätevesijärjestelmämme riittävä sen jälkeen?

Vastaus:

Ympäristönsuojelulakia ja talousjätevesiasetusta uudistetaan parhaillaan. Muutokset astunevat voimaan ensi keväänä. Jäteveden puhdistusvaatimukset säilyvät ennallaan, joten puhdistuslaitteisiin tuskin tulee suurempia uudistuksia.

Pääasiallinen ero nykyiseen on, että jätevesiremontin määräaikaan sidotusta toteutuksesta luovutaan muilla kuin ranta- ja pohjavesialueilla, ja remontin voi tehdä muun ison peruskorjauksen yhteydessä.

Tapauksessanne haasteeksi muodostunee se, että jätevesien käsittelyjärjestelmänne on mitoitettu 100–200 litran päivittäiselle vedenkulutukselle ja tarkoitettu pääasiassa kantovesien käsittelyyn. Laitteisto kestänee kyllä pienet suihku- ja keittiövedet. Se kuitenkin edellyttää, että vaihdatte suodatinmateriaalin säännöllisesti, yleensä kerran vuodessa, ja imeytysalueen maaperä läpäisee hyvin vettä. Pyykki- ja tiskikoneiden vesille järjestelmä ei ole riittävä.

Jos olette muuttamassa järjestelmän sijoituspaikkaa, päivittäisin samassa yhteydessä laitteiston sellaiseksi, että se ei rajoita mökin vedenkäyttöä ja varustelua.

Ohjeistaisinkin teitä ottamaan yhteyttä jätevesisuunnittelijaan, joka vertailee kaikki vedenkäsittelyvaihtoehdot ja tekee rakennuslupaa varten tarvittavan jätevesisuunnitelman.

Lue lisää: