Mökin rakentamismääräykset ja rakennusvalvonta
Rakenna ja remontoi
Mökin rakentamismääräykset ja rakennusvalvonta
Mökin rakentamista ohjaavat rakentamismääräykset ja kuntien omat tavoitteet. Mahdolliset rajoitukset kannattaa käydä läpi rakennustarkastajan kanssa.
Julkaistu 10.11.2015
Meidän Mökki

Rakennusmääräyksillä ja lupamenettelyllä tavoitellaan turvallista, terveellistä ja pitkäikäistä rakennusta. Hyvin suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty kiinteistö kestääkin sukupolvelta toiselle. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida mökin huolto ja kunnossapito, erityisesti paloturvallisuus sekä kosteus- ja homevaurioiden estäminen.

Kunnissa rakentamista ohjataan yleis- ja asemakaavoituksella.

  • Yleiskaavassa voidaan määritellä, mille etäisyydelle rannasta rakennukset saa sijoittaa tai mille korkeudelle lattiataso on rakennettava.
  • Asemakaavassa osoitetaan rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Harva amatööri ymmärtää kaavamerkintöjä riittävän hyvin edes tontin valintaa varten, ja ratkaisevaa onkin alueen rakennustarkastajan näkemys. Henkilökohtaiset tulkintaerot voivat olla suuria.

Mökkihanke vaatii rakennusluvan. Laajan juridisteknisen hakemuksen yksi osa on naapurien kuulemisselvitys, jonka laajuuden päättää rakennusvalvonta. Toimenpidelupa on kevyempi vaihtoehto. Se riittää, kun rakennuskohteena on katos, vaja, venevaja, käymälä tai vaikka katettu keittopaikka.

Mökin rakentamismääräykset vaihtelevat kunnittain

Mökkihankkeen alussa kannattaa selvittää mahdolliset rajoitukset yhdessä rakennustarkastajan kanssa. Tämä on hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen tontin hankintaa, jos kauppaa pohditaan erilaisten vaihtoehtojen välillä.

Kunnissa määräyksiä tulkitaan kuitenkin hyvin eri tavoin, eikä yhtä oikeaa tulkintaa ole. Esimerkiksi rinnetontille ei puolitoistakerroksisen rakentaminen ole kaikkialla suinkaan itsestäänselvyys. Toisaalta joissakin kunnissa matalampikin parvi voidaan hyväksyä, mutta vain tavaransäilytystilana.

Viranomaismääräysten vaikutus loma-asuntoihin riippuu:

  • talon koosta
  • lämmitysjärjestelmästä
  • vuotuisesta käyttöajasta.

Pientalojen energiamääräykset koskevat sellaisenaan kokovuotisesti käytettäviä, sadan neliön loma-asuntoja, mutta pienempiä vain vaipan osalta. Alle 50-neliöistä rakennusta eivät uudet energiamääräykset koske lainkaan.

Asuntojen tiloja ohjaavat määräykset eivät koske kesämökkejä. Kuitenkin jos suunnitelmissa on mökin muuttaminen myöhemmin ympärivuotiseen käyttöön, määräysten huomioonottaminen helpottaa poikkeamisluvan saamista. Se tarvitaan, jos vapaa-ajan asunto muutetaan vakituiseksi asunnoksi.

Vapaa-ajan rakennuksen laajuutta pohtiessa kannattaa keskittyä tärkeimpään. Vieraiden majoitustilat ehtii hoitaa myöhemmin laajennusten myötä sitä mukaa kun lisätilan tarve kasvaa.

Rakennusvalvonta

Vapaa-ajan asunnon rakentamiseen on nimettävä pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Tavallisessa mökkihankkeessa nämä voivat olla yksi ja sama henkilö, kunhan pätevyys riittää rakennusvalvonnalle. Talviasuttavan lomarakennuksen pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusmestarin koulutus.

Mökkivalmistajien mukaan ostajien ongelmat rakennusvalvonnan kanssa liittyvät lähinnä keskinäiseen kommunikointiin – rakennustarkastajan puhe ei aukene maallikolle. Talotehtaiden avulla rakentaminen on jouhevaa, mutta omatoimirakennuttajat ovat luottamusmiestensä ammattitaidon varassa.

Rakennusluvan hinta

  • Rakennusluvan hinta vaihtelee kunnittain. Esimerkiksi Inkoossa kunta laskutti 300 e + 2 e/m² vuonna 2013. Hintataso on yleensä sama muuallakin Suomessa, joissakin kunnissa rakennuslupa saattaa maksaa jopa tonnin. Naapurikuuleminen maksaa 25 euroa naapuria kohti.
  • Ostettavaa työtä on myös laajan hakupaketin kokoaminen. Pelkkä hakupaketin paperisota (asemapiirustus, jätevesisuunnitelmat jne.) vie helposti pääsuunnittelijalta 5–15 tuntia, mikä tekee rahassa noin 400–1 000 euroa.
  • Rakennusluvan hakupaketin hinnaksi tulee yhteensä siis 1 500–2 000 euroa, minkä lisäksi kukkaronnyörejä kiristävät lupakuvien kustannukset. Rakennuslupakuvat voivat maksaa tuhansia euroja, hinta riippuu pääsuunnittelijasta ja kunnan vaatimustasosta. Mökki- ja talopaketeissa lupakuvat sisältyvät kauppaan.
Kommentoi »