Versotauti kuihduttaa kirsikan
Piha ja puutarha
Versotauti kuihduttaa kirsikan
Versotauti on yleistynyt kirsikkapuilla. Versotauti leviää itiöinä ja iskee usein satoa tuottaviin oksiin. Lue, miten tunnistat versotaudin ja miten voit torjua sitä.
Julkaistu 6.6.2015
Viherpiha

Tuntomerkit

 • Versotauti (Monilia laxa) on yleinen varsin­kin kirsikkapuilla. Tauti on erittäin harmillinen, koska se sairastuttaa hedelmiä tuottavia ok­sia. Omenapuulla ver­sotautia ei esiinny.
 • Tauti kuihduttaa hedel­mäpuiden kukat ja leh­det, jotka ruskettuvat mutta eivät putoa maa­han.

Leviäminen

 • Versotaudin itiöt len­tävät ilmassa kukinnan aikaan.
 • Sienitauti on yleinen myös muilla tuomen sukuisilla Prunus-suvun puilla, joista se saattaa levitä hedelmäpuihin.

Näin vahingot ilmenevät

 • Versotauti voi aiheuttaa hedelmäpuussa myös neste- eli kumivuotoa. Neste on läpinäkyvää ja ruskeahkoa, pihkamaista.
 • Versotauti on harvoin tappava aikuiselle, hy­vin kasvavalle puulle, mutta se voi aiheuttaa merkittävää sadonalen­nusta ja haitata puun ulkonäköä. Nahistuneet lehdet ja kukat säilyvät puussa pitkään, ennen kuin ne putoavat maa­han.
 • Nuorelle kirsikkapuulle versotauti voi olla jopa tappava. Puulle ei kui­tenkaan saa antaa lii­an nopeasti kaatotuo­miota. Hankalina kesinä puu voi näyttää lähes kuolleelta, mutta jos kevät ja alkukesä ovat lämpimiä ja kuivia, voi muuten terve puu elpyä taudista lähes täysin.

Vaarassa ovat

 • Etenkin kirsikkapuut.
 • Myös muut tuomen su­kuiset Prunus-suvun puut.

Ennaltaehkäisy

 • Monet hapankirsikat, kuten ’Varjomorelli’, ovat herkkiä versotau­dille. Taimistoilta kan­nattaa kysellä lajikkeen taudinkestävyydestä.

Suositeltavat torjunta-menetelmät

 • Versotaudin torjunta on vaikeaa. Tauti viih­tyy, jos itiöiden muo­dostumisen aikana al­kukesällä on viileää ja kosteaa.
 • Kasvihygienia eli kuol­leiden osien poisto ja hävittäminen on lähes ainoa, mitä taudin es­tämiseksi voi tehdä.
 • Jos lähialueella 100–200 metrin päässä on tuomia, pihlajia tai muita hedelmäpui­ta, olisi niidenkin kuol­leet oksat hyvä hävittää taudin leviämisen estä­miseksi.

Lue lisää:

2 kommenttia