Viherpiha

Versotauti kuihduttaa kirsikan

Versotauti kuihduttaa kirsikan
Versotauti on yleistynyt kirsikkapuilla. Versotauti leviää itiöinä ja iskee usein satoa tuottaviin oksiin. Lue, miten tunnistat versotaudin ja miten voit torjua sitä.
Julkaistu: 6.6.2015

Tuntomerkit

 • Versotauti (Monilia laxa) on yleinen varsin­kin kirsikkapuilla. Tauti on erittäin harmillinen, koska se sairastuttaa hedelmiä tuottavia ok­sia. Omenapuulla ver­sotautia ei esiinny.
 • Tauti kuihduttaa hedel­mäpuiden kukat ja leh­det, jotka ruskettuvat mutta eivät putoa maa­han.

Leviäminen

 • Versotaudin itiöt len­tävät ilmassa kukinnan aikaan.
 • Sienitauti on yleinen myös muilla tuomen sukuisilla Prunus-suvun puilla, joista se saattaa levitä hedelmäpuihin.

Näin vahingot ilmenevät

 • Versotauti voi aiheuttaa hedelmäpuussa myös neste- eli kumivuotoa. Neste on läpinäkyvää ja ruskeahkoa, pihkamaista.
 • Versotauti on harvoin tappava aikuiselle, hy­vin kasvavalle puulle, mutta se voi aiheuttaa merkittävää sadonalen­nusta ja haitata puun ulkonäköä. Nahistuneet lehdet ja kukat säilyvät puussa pitkään, ennen kuin ne putoavat maa­han.
 • Nuorelle kirsikkapuulle versotauti voi olla jopa tappava. Puulle ei kui­tenkaan saa antaa lii­an nopeasti kaatotuo­miota. Hankalina kesinä puu voi näyttää lähes kuolleelta, mutta jos kevät ja alkukesä ovat lämpimiä ja kuivia, voi muuten terve puu elpyä taudista lähes täysin.

Vaarassa ovat

 • Etenkin kirsikkapuut.
 • Myös muut tuomen su­kuiset Prunus-suvun puut.

Ennaltaehkäisy

 • Monet hapankirsikat, kuten ’Varjomorelli’, ovat herkkiä versotau­dille. Taimistoilta kan­nattaa kysellä lajikkeen taudinkestävyydestä.

Suositeltavat torjunta-menetelmät

 • Versotaudin torjunta on vaikeaa. Tauti viih­tyy, jos itiöiden muo­dostumisen aikana al­kukesällä on viileää ja kosteaa.
 • Kasvihygienia eli kuol­leiden osien poisto ja hävittäminen on lähes ainoa, mitä taudin es­tämiseksi voi tehdä.
 • Jos lähialueella 100–200 metrin päässä on tuomia, pihlajia tai muita hedelmäpui­ta, olisi niidenkin kuol­leet oksat hyvä hävittää taudin leviämisen estä­miseksi.

Lue lisää:

2 kommenttia