Pientaloalueen ilmanlaatu heikkenee talvella
Rakenna ja remontoi
Pientaloalueen ilmanlaatu heikkenee talvella
Ilmanlaatu voi olla huonompi pientaloalueella kuin Helsingin keskustassa.
Julkaistu 4.2.2014
Meidän Talo

Nenään leijuva savun tuoksu on tuttu ja turvallinen – mutta myös terveydelle haitallinen. Se kertoo, että hengität jotain, mitä ei pitäisi. – Pientaloalueen ilmanlaatu heikkenee talvella, erityisesti saunailtoina, toteaa ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen HSY:ltä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut eli HSY tarkkailee muiden tehtävien ohessa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua. Helsingin Tapanila edustaa hyvin suomalaista omakotialuetta. Mittausten mukaan siellä hengitetään vuositasolla jopa suurempia pitoisuuksia kuin Helsingin keskustassa. Pääkaupunkiseudulla noin 70 000 pientaloasukasta ottaa vuosittain niskaansa yli 100 tonnin pienhiukkaskuorman, joka on peräisin heidän omista tulisijoistaan. Muuallakin Suomessa puunpoltto on merkittävin pienhiukkaslähde.

Apua tulisijojen tuotekehittelystä?

Nunnauuni kehitti jo 1990-luvulla arinan, joka pudottaa tulisijan pienhiukkaspäästöt kymmenekseen. Näin turvattiin vienti Eurooppaan, missä raja-arvoja tiukennettiin. – Saksassa tuli vuonna 2015 Euroopan tiukimmat vaatimukset pientulisijojen päästöille. Arinamme alittaa yhä nuo vaatimukset, iloitsee Nunnauunin tuotekehityspäällikkö Johannes Uusitalo. Vähäpäästöinen arina toimisi myös kiukaassa, mutta muutaman satasen lisähinta karkottaa ostajia. Sen sijaan varaavien tulisijojen hinnassa pieni ekolisä ei yhtä helposti näy, sillä ne ovat joka tapauksessa arvokkaita.

Uusitalo pitää pienpolttoa mieluummin mahdollisuutena kuin terveysuhkana. – Pienpoltosta saatavan energian korvaamiseen tarvittaisiin yksi ydinreaktori. Ihmisiä pitäisi kannustaa uusimaan tulisijansa. Polttotavoillakin on merkitystä, ja valmistajan ohjeet ovat niissä numero yksi, hän pohtii.

Polta puuta oikein

Päästöjä voi vähentää ja samalla pidentää tulisijan ikää, kun polttaa puuta taitavasti. Yksikin tulisija voi heikentää suuresti koko korttelin ilmanlaatua.

Ympäristöviranomainen voi Valviran ohjeisiin tukeutuen puuttua ongelmaksi koettuihin polttotottumuksiin. – Joitain tapauksia on vireillä kunnissa. Ne ovat kuitenkin äärimmäisen raskaita prosesseja. Parempi on keskustella naapurin kanssa kasvokkain, Myllynen toteaa.

Mitä haittaa pienhiukkasista?

  • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen seurantatutkimuksen mukaan pienpoltto tappaa 400 suomalaista vuosittain ennenaikaisesti.
  • Korkeat pienhiukkaspitoisuudet voivat aiheuttaa vakavia astma- ja sydänkohtauksia.
  • Pitkä altistuminen aiheuttaa ja pahentaa keuhkosairauksia ja sepelvaltimotautia.
  • PAH-yhdisteillä on yhteys syövän syntyyn.

Lisätietoja:

Lue lisää:

Kommentoi »