Viherpiha

Perunarutto: tuntomerkit ja torjuntaohjeet

Perunarutto: tuntomerkit ja torjuntaohjeet

Perunarutto on levinnyt kaikkialle, missä perunaa viljellään. Valitse ruton kestävä perunalajike ja istuta perunat harvaan. Tiesitkö, että Suomessa perunarutto voi esiintyä myös tomaa­tilla ja petunialla?
Teksti Pertti Rajala
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto
Mainos

Mikä perunarutto on?


 • Perunarutto (Phytophto­ra infestans) on erittäin aggressiivinen sienikas­vitauti. Se on aiheutta­nut nälkäepidemioita ja vaikuttanut epäedulli­sesti monen kansan koh­taloon.

 • Perunarutto vahingoittaa kaik­kia perunan osia: juu­ria, mukuloita, varsia ja lehtiä.

 • Perunarutto voi talvehtia tautisissa kasvijätteis­sä ja maahan jääneissä mukuloissa.

 • Sieni-itiöt leviävät kas­veihin sadeveden rois­keiden, pisaroiden tai tuulen mukana. Sienel­lä on myös suvullinen munaitiö, joka voi säilyä maassa vuosia elinkel­poisena.

Miten tunnistan perunaruton?


 • Perunan lehdissä rut­to ilmenee aluksi pieni­nä tummanruskeina kuo­lioina, jotka muuttuvat isommiksi laikuiksi. Lai­kut voivat levitä nopeasti.

 • Tauti voi myös iskeytyä ensin lehtiruoteihin, jol­loin se tukahduttaa ko­ko kasvin.

 • Ruton pilaamat muku­lat ovat pinnaltaan rus­keita, ja myös malto on ruskea.

Vaarassa ovat


 • peruna

 • Suomessa perunarutto voi esiintyä myös tomaa­tilla ja petunialla.

Miten perunaruttoa torjutaan?


 • Jos saastunta iskee leh­västöön, kannattaa var­sisto tuhota viikkoa en­nen nostoa. Kasvijätteet tuhotaan tai toimitetaan kaatopaikalle.

Ennaltaehkäisy: mitä voin tehdä?


 • Käytä puhdasta siementä ja toteuta viljelykiertoa.

 • Istuta peruna aurinkoi­seen paikkaan. Idätä hy­vin.

 • Istuta peruna kohtalai­sen harvaan. Silloin pe­runa kasvaa nopeammin ja ehättää isoksi ennen kuin rutto iskee. Harva ja ilmava kasvusto pysyy helposti kuivana, jolloin olot perunaruton leviämiselle ovat epäedulliset.

 • Istuta mukulat mahdolli­simman syvään. Kookas penkki estää ruttoitiöi­den kulkeutumista mu­kuloihin.

 • Valitse rutonkestävä perunalaji­ke, jos ruttoa on esiinty­nyt lohkon läheisyydes­sä. Sellaisia ovat muun muassa ’Matilda’, ’Su­vi’ ja ’Venla’. Lisäksi ’Af­ra’, ’Idole’, ’Kulta’ ja ’Van Gogh’ ovat kohtalaisen kestäviä.

 

Lue lisää:

Näin kasvatat perunaa parvekkeella

Peruna maistuu myös koloradonkuoriaiselle – lue torjuntavinkit

Miksi perunat tummuvat?

Julkaistu: 11.3.2015