Meidän Mökki

Mitä tehdä vinoon painuneelle mökille? Perinnerakentaja antaa parhaat vinkkinsä painuneen rakenteen kunnostukseen

Mitä tehdä vinoon painuneelle mökille? Perinnerakentaja antaa parhaat vinkkinsä painuneen rakenteen kunnostukseen
Ovatko perustukset uponneet maahan ja alahirret lahonneet? Vinon mökin ryhdin pystyy kyllä palauttamaan, kun tekee sen rakennusta kunnioittamalla. Museoviraston rakennuskonservaattori Jani Puhakka antaa vinkit painuneen hirsirakenteen kunnostamiseen.
Julkaistu: 21.3.2022

Ovatko vanhat hirsirakennukset aina vinoja?

Pieni painuminen on hirsirakenteille luontaista. Jo alkuvuosina uusi hirsikehikko hakee paikkaansa ja painuu jopa 3–5 cm/m. Käsityönä tehdyt rakennukset eivät ole aivan viivasuoria olleetkaan, joten pienen vinouden kanssa pitää pystyä elämään.

Milloin painuminen vaatii korjausta?

Silloin, jos muodonmuutos on niin suuri, että se alkaa vääntää ja rikkoa rakenteita sekä häiritä elämää. Kyse voi olla hirsirungon tai perustusten painumisesta. Puurakenteiden painuminen voi johtua myös lahovauriosta.

Millaisia vaurioita perustusten painuminen aiheuttaa?

Perustukset voivat rikkoutua, mikä näkyy murtumina, pullistumisena tai kivien irtoamisena. Tulisijoihin voi tulla halkeamia, vesijohdot ja putkistot voivat vioittua, ja muut rakenneosat kuten ikkunat rikkoutua. Maan pinnan nousu suhteessa rakennukseen voi aiheuttaa kosteusongelmia alapohjassa.

Kuvasta näkyy selvästi, miten pahasti vanha hirsirakennus on päässyt painumaan ja vinoutumaan. Kuva: Museovirasto.

Onko ennen rakennettu huonoille paikoille?

Menneinä vuosituhansina on ollut tärkeää valita hyvä rakennuspaikka. Talot on pystytetty kumpareelle tai mäelle, jossa maaperä on kantavaa kalliota tai hiekka-soramaata. Tällöin sadevedet ohjautuvat luontaisesti pois. Joskus kuitenkin on rakennettu huonommin kantavalle maalle, ja silloin perustusten alta saattaa löytyä puupaalutus tai hirsiarina. Tällaiset rakenteet kestävät melko kauan hapettomassa tilassa veden ja saven alla, mutta ympäristön muutokset voivat saada ne lahoamaan.

Mitä pitää tehdä ennen korjaustöiden aloitusta?

Tutustu rakennuksen historiaan ja korjaushistoriaan, selvitä vauriot ja niiden syyt sekä teetä tarvittaessa maaperätutkimus. Isoissa perustusten korjauksissa tarvitaan maarakentamisen asiantuntijaa arvioimaan lupakysymyksiä ja korjausvaihtoehtoja: pitääkö salaojittaa, paaluttaa tai vaihtaa maamassoja. Historiallisen rakennuksen muihin korjauksiin kannattaa ottaa säilyttävän korjaamisen eli restauroinnin ja konservoinnin asiantuntijoita. Lue Museoviraston korjauskortit Hirsitalon rungon korjaus ja Pientalon perustusten korjaus.

Hirren piiluamista. Menetelmä oikaisee ja sulkee puun pinnan ja pidentää hirren ikää. Kuva: Soile Tirilä / Museovirasto.

Millainen painuma kannattaa korjata itse?

Pienen rakennuksen kuten aitan ryhtiä voi kokeilla parantaa, jos nurkkakivet ja hirsirunko ovat vähän painuneet, mutta maa on hyvin kantavaa. Nosta kehikkoa varovasti tunkeilla ja tue rakennusrunko koko noston ajaksi. Lisää esimerkiksi kiilakiviä nurkkakiven päälle tai vaihda kivi isompaan.

Kuinka vahvoja tunkkien pitää olla?

Hanki hirsirungon nostoon 20 tonnin tai vieläkin vahvempia pullotunkkeja. Painoa tulee vähintään tonneja, sillä jo yksi iso hirsi voi painaa 100–200 kg.

Mihin tunkit asetetaan?

Pienessä rakennuksessa riittää tunkki tai kaksi seinää kohti, isossa tarvitaan enemmän. Siinä tapauksessa, että maa on huonosti kantavaa, aseta nostokohtaan suodatinkangas ja karkeampaa maata sekä sitten leveä lankku tai hirsi tunkin alle. Pientä rakennusta pystyy usein nostamaan suoraan seinähirren alta. Sijoita silloin nostettavan hirren ja tunkin väliin paksuhko metallilevy. Ison rakennuksen alahirsiä vaihtaessa voi joutua käyttämään apurakenteita, kuten seinän sisä- ja ulkopuolelle läpipulttauksella kiinnitettyjä pystypuita, joiden alta nostetaan.

Seurasaaren ulkomuseon Antin talossa toimenpiteisiin kuului myös hirren varaamista. Kuva: Soile Tirilä / Museovirasto.

Onko nostamiselle mitään esteitä?

Koossa pysyäkseen hirsiseinän on oltava melko suora, joten esimerkiksi aukkojen välistä pullistunut seinä on ennen nostoa suoristettava. Jos seinään kiinni on muurattu tulisija ja katto on lävistetty savupiipulla, ne voivat rikkoutua nostossa.

Puretaanko rakenteita aina ennen nostoa?

Ulkolaudoitusta saattaa joutua purkamaan, jos seinään pitää saada kiinnitettyä apurakenteita. Joskus on purettava myös lattiaa seinän vierestä ja välipohjaa tukirakenteiden kiinnityksen vuoksi ja siksi, että mahdutaan työskentelemään molemmin puolin seinää. Ota ikkunat ja ovet pois, etteivät ne rikkoudu nostossa, ja tue aukot.

Miten hirsikehikko tuetaan työn ajaksi?

Seinien suoristamisessa ja paikoillaan pitämisessä voi käyttää pystytukina niin sanottuja följareita sekä ulkopuolella vinotukia ja sisäpuolella vetotaljoja sekä vetotankoja. Vähennä välikaton painoa tyhjentämällä se turhista raskaista tavaroista. Noston aikana välikaton rakenteita voi myös tukea. Hirsiseinän alla hyviä väliaikaistukia ovat kiilahirsipukit, joissa on lyhyitä hirrenpätkiä ensin pitkittäin ja sitten poikittain. Seinähirren molemmille puolille tulee kiilat, joilla kiilapukki kiristetään sopivaksi. Myös pystytukien päiden alle voi laittaa esimerkiksi hirrenpätkiä.

Seurasaaren ulkomuseossa jouduttiin kengittämään Antin talon hirsirakennetta. Kuva: Soile Tirilä / Museovirasto.

Mikä oikein onkaan följari?

Tukirakenteena käytettävä neliskanttinen pystypuu, isossa rakennuksessa noin 150 × 150 mm ja pienemmässä noin 125 × 125 mm. Vanhoissa isoissa rakennuksissa följareita näkee jopa pysyvinä tukina aukkojen välillä ja pitkillä seinäosuuksilla. Kiinnitä följarit hirsirungon ulko- ja sisäpuolelle pulttaamalla ne yhteen ylhäältä, keskeltä ja alhaalta kolmella kierretangolla ja prikoilla sekä muttereilla. Ne voivat yltää alimmasta ehjästä hirrestä niin ylös kuin on tarpeellista. Ainakin ylemmissä kierretangon rei’issä pitää olla tilaa reilusti, jotta rakennus pääsee tarvittaessa laskeutumaan.

Mitä muuta pitää ottaa huomioon noston onnistumiseksi?

Varaa aikaa. Nostoon voi mennä päivä tai useampiakin, rakennuksen koosta riippuen. Nosta rakennusta huolellisesti ja varovaisesti, havainnoi myös lähiympäristöä. Rakennuksen rungosta voi kuulua pientä napsetta ja pauketta.

Miten hirsien vaihto tapahtuu?

Hirret kiinnittyvät toisiinsa salvoksilla. Kehikon alimmat hirret ovat yleensä vastakkaisilla sivuilla, ja kun viereisten seinien hirsiä saadaan kohotettua, alimmat hirret pääsee irrottamaan ja vaihtamaan. Usein alimman hirren joutuu vaihtamaan kokonaan, mutta joskus riittää osan vaihto. Käytä silloin jatkospaikoissa vetorasitusta kestäviä perinteisiä puuliitoksia. Kiinnitä vaihdettavat hirret ja jatkopalat toisiin hirsiin myös puuvaarnoilla eli tapeilla. Korjaa ylempiä hirsiä mahdollisuuksien mukaan säästäen eli paikkaa tai vaihda vain osa.

Miten varmistetaan työn turvallisuus?

Tee työmaan työturvallisuussuunnitelma ja riskien arviointi. Käytä rakennustyömaalla yleisesti käytettäviä turvavarusteita. Älä koskaan kulje seinän alta rakennuksen noston aikana. Tunkkeja ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseksi tueksi, joten kun rakennus on nostettu, tue se esimerkiksi kiilahirsipukkien varaan.

MAINOS - SISÄLTÖ JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN
Tilaa Pihlgren ja Ritolan tapetit Meillä kotona -kaupoista
SISÄLTÖ JATKUU
Kommentoi »