Omakotitalon lämpöeristys kuntoon
Rakenna ja remontoi
Omakotitalon lämpöeristys kuntoon
Omakotitalon lisäeristys voi olla varsin kannattava investointi. Jos talossa tehdään muuta remonttia, lämpöeristyksen parantamismahdollisuudet on hyvä selvittää.
Julkaistu 17.10.2011
Meidän Talo

Talon lisäeristys voi olla varsin kannattava investointi. Jos talossa tehdään muuta remonttia, lämpöeristyksen parantamismahdollisuudet on hyvä selvittää.

Kylmät talvet ja kohoava energian hinta panevat omakotiasujan miettimään lisäeristämisen järkevyyttä.

Myös uudisrakennusten energiatehokkuutta koskevat määräykset ovat kiristyneet. Vuoden 2010 alussa voimaan tulleet muutokset lisäsivät lämmöneristämisen minimivaatimuksia noin 30 prosenttia aiempaan tasoon verrattuna. Vuodesta 2012 on tavoiteltu vielä 20 prosentin pienennystä talon energiankulutukseen.

Vaikka määräykset koskevat uudisrakentamista, remonttia suunnitellessa kannattaa aina verrata olemassa olevia rakenteita nykynormien mukaiseen tasoon. Vertailu auttaa osaltaan arvioimaan kannattavia korjauskohteita. Suurempien remonttien yhteydessä on perinteisesti ollut järkevää parantaa myös talon lämmöneristävyyttä. Mahdollisimman vähän energiaa kuluttava talo on jatkossakin hyvä tavoite. Erityisesti vanhan omakotitalon omistajan onkin nyt aiheellista arvioida tilannetta.

Selvitä energiahukan syyt ja suuruudet

Ennen remonttiin ryhtymistä on tärkeää pohtia yksittäisten toimenpiteiden järkevyyttä. Vanhasta talosta karkaa eniten energiaa ilmavuotojen ja heikosti toimivan painovoimaisen ilmanvaihdon takia. Näiden yhteenlaskettu osuus energiahukasta on jopa 35–40 prosenttia. Esimerkiksi ulko-oven osuus on vain yhden prosentin luokkaa.

On siis tärkeää tietää, mitä ja miten kannattaa remontoida, jotta lopputuloksella olisi toivottu vaikutus. Liiallisuuksiin ei ole järkevää mennä. Väärin toteutettu lisäeristäminen on myös kosteusriski. 

Kun energiahukan syyt ja suuruudet tiedetään, talon lämmityskustannukset voidaan jakaa osiin niiden perusteella. Tällä tiedolla voidaan arvioida kustakin korjaustoimenpiteestä saatava hyöty.

Yksittäisellä uudistuksella, kuten nykyvaatimusten mukaisella ulkoseinärakenteella tai uusilla ikkunoilla, ei yleensä saavuteta merkittävää säästöä lämmityskustannuksissa. Siihen tarvitaan tehokas kokonaisuus, johon on valittu energiatehokkaat rakenteet koko talon vaipan osalle. Laadukkaat osat eivät silti riitä, vaan ne on pystyttävä paketoimaan tiiviiksi taloksi.

Lue lisää:

Kommentoi »