Käytä ammattilaisia mökkiprojektissa
Rakenna ja remontoi
Käytä ammattilaisia mökkiprojektissa
Mökin rakentamiseen ei kannata ryhtyä ilman ammattiosaajia. Toimeksiannon ja vastuiden selvyyden vuoksi on aina hyvä tehdä kirjalliset sopimukset.
8.11.2015
 |
Meidän Mökki

Mökkirakentamisessakin hartiapankki ja talkooperinne alkavat olla taaksejäänyttä aikaa, ja nyt rakennuttaja tarvitsee jo heti rakennushankkeeseen ryhtyessään ammattilaisten apua. Rakentamismääräysten noudattaminen, tekniset valinnat ja sopimukset eri osapuolten kanssa eivät yksinkertaisesti onnistu ilman kokemusta ja ammattitaitoa.

Laki vaatii ammattilaisia

Ammattilaisia tarvitaan viimeistään rakentamiseen ja rakennustekniikkaan liittyvien ratkaisuiden toteuttamisessa. Siksi maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että kaikkiin rakennuslupaa vaativiin hankkeisiin täytyy nimetä pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Kunnan rakennustarkastaja täsmentää heidän kokemus ja pätevyysvaatimuksensa hankkeen mukaan.

Ammattilaisten tarvetta määrittää myös hankkeen toteutustapa, eli onko kyseessä valmis paketti vai paikalla tehty rakennus. Vapaa-ajan asunnoistakin hankitaan jo lähes kaksi kolmasosaa paketteina, joissa talotehdas ottaa ison roolin.

Ammattilaiset suunnittelun apuna

Jo tonttikauppaa hierottaessa kannattaisi ammattilaiset ottaa mukaan hankkeeseen. Rakennusta voi sentään myöhemmin korjailla, mutta tontti on ja pysyy.

Rakennuspaikka ohjaa suunnittelua ja vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin. Jotta tontin sähkön, jätevesien ja käymälän järjestelyt eivät toisi yllätyksiä, rakennusvalvonnan neuvotteluun kannattaa ottaa mukaan ammattilainen, joka osaa arvioida hankkeen mahdolliset pulmakohdat.

Kun suunnittelu alkaa, unelmat muutetaan piirustuksiksi. Niiden hiominen kannattaa aina tehdä suunnitteluun perehtyneen kanssa. Se maksaa itsensä nopeasti takaisin säästyneinä neliöinä, edullisina rakenteina ja parempana toimivuutena.

Omatoimisen rakennuttajan pitää itse etsiä pätevä pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja, mutta valmiin paketin hankkijalle talotehtaat tarjoavat omia asiantuntijoitaan.

Satsaa sopimuksiin, älä tinkimiseen

Omien luottohenkilöidenkin kanssa sopimusasioissa kannattaa olla jämpti ja muistaa, että kirjallinen sopimus ei ole epäluottamuksen osoitus.

Kirjallinen sopimus on suullista parempi ja syntyy vaivatta, jos molempien kannalta tärkeät asiat on puhuttu selviksi. Vain siten tilaaja voi määrittää yksiselitteisesti toimeksiannot ja varmistaa, että työtehtävät ja vastuut ovat molemmille osapuolille selviä.

Rakentamisen suurongelma, pimeä työ, on vähenemässä, ja pienrakentajienkin viranomaisvalvonta tiukkenee kaiken aikaa. Mökkihankkeessa kannattaa muistaa, että halvemman hinnan toivossa ilman sopimusta tilaava menettää oikeutensa vastuu- ja takuuasioissa.

Tarkista valmispaketin laajuus

Vaikka kuluttaja on vahvoilla riitatilanteissa, kannattaa turhat kinan siemenet kitkeä huolellisella ennakkovalmistelulla pois. Mitä vähemmän sopimuskumppaneita, sitä vähemmän sählinkiä.

Tässä on syy valmispakettien suosion lisääntymiseen. Valmismökki nopeuttaa ja helpottaa töitä, mutta tarjousten vertailu on vaativa vaihe. Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Pientaloteollisuus PTT ry ovat laatineet ohjeet yhtenäisestä termistöstä liittyen talopakettien hintailmoitteluun. Sen avulla ostajan on helpompi arvioida, mitä mainoksessa esitetyllä hinnalla todellisuudessa saa.

Mistä ammattilaisia löytää?

Osaavan ja luotettavan ammattilaisen valinnassa referenssit ovat hyvä peruste. Rakennustarkastajat tuntevat yleensä paikalliset ammattilaiset. Heiltä löytyy myös alan yhteisöjen kautta, esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:

Mitä ammattilainen maksaa?

Loma-asuntojen arkkitehtisuunnittelun kustannukset saattavat olla suuruusluokassa 2 000–5 000 euroa. Mökin laajuus ja tyyppi ratkaisevat paljon. Tyypillisesti arviona voi pitää, että arkkitehti- ja rakennesuunnittelun kustannustaso on 3,5–4,5 % kokonaiskustannuksista. Arkkitehtisuunnittelu on yleensä reilusti yli puolet suunnittelun kokonaiskustannuksista. Tällä perusteella vähän vaativamman mökin suunnittelukustannus voisi olla 3 000–4 000 euroa ja rakennesuunnittelu 1 000–2 000 euroa, jos kokonaiskustannukset ovat 140 000 euroa.

Lvi- ja sähkösuunnittelut kesämökkikohteessa ovat usein hyvin yksinkertaisia, joten kustannuksiakaan niistä ei juuri yli tuhatta euroa synny - mutta tässäkin voi olla poikkeuksena ympärivuotinen mökki, johon tulee esimerkiksi lämmitysjärjestelmien yhdistelmiä tai muuta erityistä.

HUOM! Hinta-arviot ovat vain suuntaa-antavia. Merkittävin tekijä kustannuksissa on rakennushankkeen vaativuustaso.

Lisätietoja:

Lue lisää

Kommentoi »