Kotivinkki

Jätteiden lajittelu

Jätteiden lajittelu
Taloyhtiössä on erikseen keräysastiat energiajakeelle, sekajätteelle ja kartongille. Onko energiajätteen ja sekajätteen jaottelu ekologisesti järkevää? Tarvitaanko näiden lisäksi erikseen kartonkikeräys, sillä sehän kävisi myös energiajakeeseen? Voiko energiajakeeseen laittaa myös likaista kartonkijätettä?
Julkaistu: 16.9.2013
Jos kunnassasi kerätään ener­giajätettä, sekajäte päätyy toden­näköisesti kaatopaikalle. Energiajäte taas poltetaan ja hyödynnetään esimerkiksi sähkön ja kaukoläm­mön tuottamiseen. Seka- ja ener­giajätteen erottelu on siis järkevää. Energiajakeeseen voi laittaa muovijätettä, mutta ei esimerkiksi PVC-muovia. Energiajakeeseen ei myöskään kuulu alumiinia sisältä­vä pakkausjäte, kuten kahvipaketit, ruskea pakkausteippi, vaipat ja ter­veyssiteet. Joidenkin jäteyhtiöiden alueella kiinteistöissä on biojät­teen erilliskeräys. Muussa tapauksessa kuiva- ja biojäte laitetaan sa­maan sekajätteeseen. Jos sekajäte menee suoraan energiahyötykäyt­töön, kiinteistöissä ei yleensä kerä­tä erikseen energiajätettä. Jätelain mukaan on tärkeämpää hyödyntää jäte ensin materiaalina ja vasta sitten energiana. Kartonki kuuluu siis omaan keräykseensä, jolloin tuote tulee hyödynnetyksi materiaalina. Kartonkikeräysastiaan ei saa laittaa likaisia, märkiä, homeisia tai ruokaa sisältäviä pak­kauksia, sillä ne saattavat pilata koko keräyserän. Likaiset kartongit voi laittaa energiajakeeseen. Kartonkikeräykseen laitetta­vat pakkaukset pitää huuhdella ja valuttaa kuiviksi. Huuhtele ne vähällä vedellä, hyödynnä siinä esi­merkiksi käsienpesu- ja tiskivedet. Säästät tilaa kotona ja keräilyasti­assa, kun litistät kuivat pakkauk­set kunnolla ja pakkaat ne tiiviisti sisäkkäin. Eri kunnissa on erilaisia jätelajittelumalleja, joten noudata alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita. Tarkista jätelajitteluohjeet oman asuinkunnan jätehuollosta.  
Kotivinkin asiantuntija Heli Mäntylä Kuvitus Markus Pyörälä
Kotivinkki 5/2013
Kommentoi »