Tukimuurin rakentaminen – katso kuvalliset ohjeet
Rakenna ja remontoi
Tukimuurin rakentaminen – katso kuvalliset ohjeet
Tukimuuri tasaa ja tukee rinnepihan korkeuseroja. Kivimuurin korkeutta voi muunnella tarpeen mukaan porrastuksilla ja muurin pintaan voidaan asentaa erilaisia kansi- ja pintakiviä.
11.2.2015
 |
Viherpiha

Tukimuuria ei ole syytä rakentaa 70 senttiä korkeammaksi. Tätä korkeammille muureille pitää rakentaa perustus eli valaa antura, tai muuri pitää sitoa takaa. Näitä kumpaakin varten tarvitaan rakennepiirustukset lujuuslaskelmineen.

On tärkeää, että maan kuivatus varmistetaan. Tukimuurin taakse laitetaan sepelikerros, joka toimii pystysalaojana. Sepelikerroksen alle laitetaan vielä salaojaputki. Näin varmistetaan, että pohja ei roudi ja tukimuuri pysyy paikallaan.

Tukimuurin rakentaminen vaihe vaiheelta

1. Työn aluksi on varmistuttava, ettei maaperä ole routivaa. Jos se on routivaa, kantava kerros eristetään siitä viiden sentin vahvuisella eristelevyllä, kuten Finn- tai Styrofoamilla.

2. Tiiviin tai tiivistetyn pohjamaan päälle tehdään kantava kerros, jonka alle asennetaan salaojitus tukimuurin molemmin puolin. Tarvittaessa asennetaan routaeristys. Se tehdään hyvin tasatulle, tiivistetylle ja salaojitetulle pohjamaalle. Kantava kerros tehdään 0–31 millimetrin kallio- tai soramurskeesta. Sen vahvuus on vähintään 250 millimetriä.

3. Kantava kerros tiivistetään hyvin. Se kastellaan sopivasti ja ajetaan läpi 100–150 kilon tärylevyllä kolmeen kertaan. Kantavan kerroksen yläpinta tasataan 20–30 millimetriä muurikiven alapinnan alapuolelle. Lopuksi kerros tiivistetään täryttämällä.

4. Tukimuurin asennushiekkana käytetään rakeisuudeltaan 0–8 millimetrin seulottua soraa tai kalliomursketta. Asennushiekkaa levitetään 20–40 millimetrin kerros. Se tasataan tarkasti oikeaan korkoon tiivistämättä ja varmistetaan, että rakennettava muuri kallistetaan taaksepäin. Oikea kallistus varmistetaan vatupassilla.

5. Myös ensimmäisen kerroksen kivistä varmistetaan, että taaksepäinkallistus on kunnossa. Muuria kannattaa kallistaa muutama aste visuaalisista syistä. Täysin pystysuora muuri näyttää siltä, että se kaatuu syliin.

6. Asennushiekkakerros tasoitetaan suoralla linjaanilla, kuten alumiinisella linjalaudalla. Pohjan oikea taso määritetään vaa’ituskoneella, tasolaserilla tai vatupassilla.

7. Porrastetun tukimuurin rakennus aloitetaan muurin alimmasta kohdasta. Alin taso rakennetaan ensimmäiseksi. Vaakatasoon tulevan muurin pohja puolestaan tasataan kokonaan kerralla.

8. Muurikiven asennus aloitetaan alimman muurinosan alapäästä. Suora linja saadaan käyttäen apuna linjalankaa. Ensimmäisen kivikerroksen sijainti ratkaisee muurin kohdan. Kaarevilla osuuksilla muurin oikea paikka määritellään erilaisilla mittauksilla. Kivet asennetaan kohdalleen. Alimman kivikerroksen asennuksen jälkeen muuria ei voi enää siirtää sivusuunnassa.

9. Kun toista kerrosta asennetaan, on otettava huomioon, että kivet asennetaan limittäin: pystysaumat tulevat toistensa lomiin. Pystysaumat eivät saa olla samalla kohdalla niin kutsuttuina votsisaumoina. Toisen kerroksen jälkeen tarkistetaan korko. Korkeaksi jääneitä kohtia madalletaan lyömällä varovasti kimpoamattomalla kumi- tai muovilekalla. Kun asennushiekka on tiivistämätöntä ja muurikivet on ladottu limittäin, saadaan tehtyä vaakakorjaus. Näin vaakalinjaus säilyy hyvänä.

10. Sivulinjaa seurataan joka asennuskerroksella, ja sitä oiotaan tarpeen mukaan.

11. Tukimuurin pintaan voidaan asentaa erilaisia kansi- ja pintakiviä valmistajan ohjeiden mukaan.

12. Muurin taakse asennetaan routaeristys, esimerkiksi viiden sentin vahvuiset Finn- tai Styrofoam-levyt, sekä suodatinkangas. Muuria vasten nostettu eriste estää muurintakaista täytemaata jäätymästä ja routimasta, koska muurikivi päästää kylmän lävitseen. Suodatinkangas estää muurin rakoilua, sillä täytemaa ei pääse muurin saumoihin.

13. Tukimuurin tausta täytetään vähintään 20 sentin levyisellä sepelikerroksella, joka toimii pystysalaojana. Sepelin raekoko on 8–16 millimetriä.

Kommentoi »