Savusaunan paloturvallisuus – näin vältät riskit ja nautit huoletta löylyistä
Rakenna ja remontoi
Savusaunan paloturvallisuus – näin vältät riskit ja nautit huoletta löylyistä
Savusauna voi syttyä herkästi palamaan, joten sen lämmittämisessä ei pidä missään nimessä hutiloida. Varsinkin aloittelevan lämmittäjän kannattaa aika ajoin kerrata vaaranpaikat.
Julkaistu 24.2.2020
Meidän Mökki

Savusaunan lämmittäminen vaatii kokemusta ja oman saunan hyvää tuntemista. Ongelmakohtia on useita:

Lämmittäjä

Yleisiä syitä savusaunan syttymiseen ovat lämmittäjän kokemattomuus, huolimattomuus ja liiallinen alkoholinkäyttö.

Lämmitys

Lämmitykseen liittyviä yleisiä virheitä ovat:

 • liian suuren puumäärän laittaminen uuniin kerralla (puita yli puolet uunin tilavuudesta)
 • liian monta pesällistä, eli pidentynyt lämmitysaika esimerkiksi vieraita odottaessa
 • palamisilman riittämättömyys, esimerkiksi ovi on kiinni pesällisen aikana
 • äkillinen palamisilman määrän muutos, jonka saa aikaan esimerkiksi oven avaaminen selälleen uutta pesällistä tuotaessa
 • tulipesän eteen laitetut polttopuut.

Kiuas

Väärin rakennettu kiuas on iso riski. Koko voi olla liian suuri tai liian pieni. Riskejä ovat myös liian pieni kivimäärä tai kiuaskivien virheellinen ladonta niin, että päällimmäiset kivet ovat liian harvassa.

Jo käytössä olevan kiukaan riskejä ovat liika nokisuus ja karstaisuus, kiukaan tai suojamuurin halkeamat sekä tulipesän suuluukun aukeaminen lämmityksen aikana. Riskejä ovat myös kiukaan suojaamaton edusta ja se, että kiuas on liian lähellä seinää.

Polttopuut

Useimmat puulajit sopivat savusaunan lämmitykseen, jos puu on rutikuivaa. Riskejä ovat polttopuun paksutuohisuus ja pihkaisuus sekä se, että ne on laitettu tulipesän eteen.

Rakenteet

Rakenteissa piilee monia mahdollisia riskejä:

 • liian matala sisäkatto
 • kiukaan yläpuolisten suojauslevyjen kiinnitysten pettäminen
 • kiukaan yläpuolisten säteilysuojauslevyjen kiinnittäminen seinä- ja kattopintoihin ilman palamatonta mineraalivillaa tai ilmarakoa
 • sisäkaton epätiiviys
 • kiukaan yläpuolella olevien sisäkaton ja seinän suojauksien yhtymäkohdan epätiiviys
 • kiukaan sivuilla, yläpuolella ja suojauslevyjen välissä oleva noki ja pöly
 • liian pieni tai väärin sijoitettu räppänä.

Muita mahdollisia syttymisen syitä

 • Nokea ja pölyä seinissä, katossa ja kiukaassa
 • kiuaskivet vaihtamatta
 • tuhkat poistamatta.

Varmista, että...

 • Savusaunarakennuksen etäisyys muista rakennuksista on vähintään 15 metriä, naapurin rakennuksista vähintään 20 metriä ja tontin rajasta vähintään 15 metriä.
 • Kiukaalla on roudankestävä betonilaattaperustus. Tulipesän edusta on palamaton 500 millimetrin etäisyydelle asti, ja kiukaassa käytetään aina suuluukkua.
 • Suojaetäisyydet kiukaan sivuille ovat 500 millimetriä yksinkertaisella suojauksella (55 mm muuraus tai yksinkertainen palamaton 7 mm levysuojaus) tai 250 mm kaksinkertaisella suojauksella (120 mm muuraus tai kaksinkertainen palamaton 7 mm levysuojaus). Suojauksen on ulotuttava kiuasnurkkauksessa kattoon asti.
 • Suojauksen ja puuseinän välissä on 50 mm ilmarako. Suojaukset ulottuvat 400 mm kiukaan ohi. Suojaetäisyys näkyvien kiuaskivien yläpinnasta vaakasuuntaan (ilman suojauksia) on 1000 mm.
 • Kiuaskivien ja sisäkaton välinen etäisyys on vähintään 1500 mm. Kiukaan yläpuolella katto suojataan kivivillalla ja palamattomalla levyllä. Suojaus ulotetaan 400 mm kiukaan ohi.
 • Yläpohja on savutiivis ja lämpöeristetty palamattomalla eristeellä. Höyrysulkua ei käytetä.
 • Räppänä ja lakeistorvi ovat riittävän kaukana kiukaasta. Lakeistorven alareunan tulee olla 200–300 mm sisäkattoa alempana. Räppänän koko on 300 x 300 mm ja lakeistorven 300 x 300 tai 400 x 400 mm saunan koosta riippuen. – Korvausilmaa tulee myös oven ollessa suljettuna. Rakolattia on tähän tarkoitukseen sopivin.
 • Lämmittäjä on läsnä lämmityksen ajan ja niin kauan, kun tulipesässä on näkyviä liekkejä.
 • Polttopuut ovat ylivuotisia, rutikuivia ja pihkattomia.
 • Lämmitysvaihe on mahdollisimman tasainen ja lämmitykseen käytetään 2–4 pesällistä puita säästä ja vuodenajasta riippuen. Kiukaan korvausilmaa otetaan myös raollaan tai auki olevasta ovesta, mutta ei ikkunasta.
 • Savunpoisto tapahtuu räppänästä ja ovesta ja yleensä myös lakeistorvesta.
 • Alkusammutuskalusto on monipuolinen ja aina valmiina.
 • Räppänän ja lakeistorven voi sulkea myös ulkoapäin.

Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Kommentoi »