Saunaremontin suunnittelu
Rakenna ja remontoi
Saunaremontin suunnittelu
Saunaremontin huolellinen suunnittelu varmistaa remontin hallitun ja nopean toteuttamisen. Samalla remontin keskellä tapahtuva asuminen tulee siedettävämmäksi.
7.12.2015
 |
Meidän Talo

Saunan suunnitteluun ja rakentamiseen löytyy paljon tunteisiin perustuvia mielipiteitä. Nämä eivät kuitenkaan riitä, sillä saunassa on paljon rakenteellisesti vaativia yksityiskohtia, joita ohjaavat erilaiset määräykset ja ohjeet. Esimerkiksi puumateriaalit tulee valita huolellisesti, ja myös kiukaan ominaisuudet sekä ilmanvaihto edellyttävät tarkkaa selvittelyä.

Saunatilojen rakenteet on suunniteltava huolellisesti, koska virheelliset rakenteet johtavat nopeasti uuteen isoon remonttiin. Toimivat rakenteelliset ratkaisut löytyvät Rakennustietosäätiön julkaisemissa RT-korteista 84-10759, 84-10793, 91-10468 ja 91-10469.

Suunnitelmiin kannattaa sisällyttää tarkat työselitykset, joiden avulla urakat on helppo kilpailuttaa, sopia ja valvoa.

Hoida kuntoon ennen saunaremonttia:

 • Rakenteiden kunnon selvittäminen
 • Tarvittavan lupamenettelyn selvittäminen
 • Virheellisten ja vaurioituneiden rakenteiden poistaminen
 • Toimivien ratkaisujen suunnitteleminen
 • Rakenteen korjaaminen
 • Työn valvonta ja tarkastaminen

Luvanvaraisia ovat yleensä:

 • Löylyhuoneen laajentaminen tai muun tilan muuttaminen löylyhuoneeksi
 • Saunatilan muutostyö, joka edellyttää vesijohtojen, viemäröinnin ja ilmanvaihdon uudelleenjärjestämistä
 • Kantaviin rakenteisiin tulevat muutokset

Tutki lähtötilanne tarkasti

Saunaremontin aloittamiseen on monenlaisia syitä. Usein seinäpaneeleiden ja lauteiden käyttöikä täyttyy ensimmäisenä. Purkutöiden yhteydessä löytyy monesti myös vaurioituneita seinä- ja kattorakenteita. Vaurioiden korjaamisen lisäksi remontin tavoitteena voi olla saunan koon kasvattaminen.

Korjaus- ja muutostöiden oikea rajaaminen ja järkevä toteutus onnistuu parhaiten, jos vanhat rakenteet tunnetaan mahdollisimman hyvin. Muutostöissä on tunnettava myös kantavien rakenteiden toiminta sekä vesijohtojen, viemäreiden ja ilmastoinnin kunto. Mikäli epäilet rakenteellisia vaurioita, teetä tarkastus tarvittaessa alan asiantuntijalla.

Muutostöihin tarvitaan yleensä lupa rakennusvalvontaviranomaisilta. Viranomaisten tulkinnat remontteihin edellytettävistä luvista vaihtelevat jonkin verran paikkakuntakohtaisesti, joten tilanne kannattaa selvittää rakennuksen sijaintikunnan rakennusvalvontavirastosta.

Huomioi saunan suunnittelussa:

 • Saunan mitoitus
 • Runkorakenteet
 • Pintamateriaalit
 • Lauteiden rakenteet ja materiaalit
 • Ilmanvaihto
 • Kiukaan valinta
 • Valaistus

Saunan mitoitus

Saunatilan mitoitukseen vaikuttavat laskennallinen kylpijämäärä, lauderatkaisu ja valitun kiuastyypin suojaetäisyydet. Sisämitat suunnitellaan sellaiseksi, että lauteella on makuutila vähintään yhdessä suunnassa.

Mitoituksesta päätettäessä on muistettava, että muotolauteet vaativat enemmän tilaa kuin perinteinen suora laude peräseinällä. L- ja U-muotoisten lauteiden nurkkapaikan käytettävyys helpottuu kaarevamuotoisten kulmakappaleiden avulla.

Saunan mitoitusohjeita:

 • perhesaunan vähimmäistilavuus 8–10 m3
 • pohjapinta-ala 4–8 m2 (minimi 1,6 m x 1,8 m )
 • saunan korkeus 2–2,3 m
 • lauteen ja katon välikorkeus 1–1,2 m
 • laudepituus 60 cm / kylpijä, keskimääräinen laudepituus 1,8 m.
Kommentoi »