Viherpiha

Ohjeet pihakiveyksen tekoon

Ohjeet pihakiveyksen tekoon

Pihakiveys tekee pihan kulkuväylistä ja oleskelupaikasta huolitellut ja siistin näköiset. Ota talteen neuvot, jotta onnistut oman pihakiveyksen tekemisessä.
Teksti Anne Kärkkäinen
Kuvat Raija Kolehmainen
Mainos

Kestävän pihakiveyksen perustana ovat huolella tehdyt pohjatyöt, joilla vesi ja muu kosteus ohjataan oikeisiin suuntiin. Tasaiselle pinnalle on myös helpompi latoa kiveys. Pihan maalaji vaikuttaa perustustöiden mittavuuteen. Paljon routivilla savimailla pahimmat paikat saattavat vaatia jopa metrin syvyiset perustukset.

Pihakiveyksen kivilajeiksi sopivat suomalainen luonnonkivi ja betonikivi. Hienostunut luonnonkivi istuu maisemaan kauniisti, mutta betonikiviä suositellaan ensimmäisiin kiveystöihin materiaalin helpomman työstettävyyden takia. Betonikiveyksestä saa persoonallisemman erivärisiä ja -muotoisia kiviä yhdistelemällä.

Näin teet pihakiveyksen

1. Tee kiveys ainoastaan routimattomalle pohjalle. Liikennealueilla on varmistuttava myös siitä, että pohja on kantava. Upotettavien reunakivien asennuksessa käytetään 0–11 millimetrin ja tuennassa 0–16 millimetrin kalliomursketta. Myös reunakivien asennuksessa on otettava huomioon pohjan routimattomuus. 2. Kun pohja on tasattu ja tiivistetty, kantavan kerroksen päälle jätetään tilaa 2–4 sentin paksuiselle asennushiekkakerrokselle. 3. Levitä asennushiekka ennen betonikivien latomista. Asennushiekkana käytetään 0–8 millimetrin seulottua soraa, joka tasataan oikeaan korkoon. Tasaa hiekka huolellisesti, koska lopputulos riippuu asennushiekan pinnan tasaisuudesta. Asenna hiekkaan vetoputket tai muut johteet, joita apuna käyttäen asennushiekan tasaus käy vaivattomasti. 4. Lado betonikiveys aina kivityypin ja valmistajan ohjeiden mukaan. 5. Tarkista kiveyksen linjat asennuksen jälkeen linjalangalla. 6. Saumaa betonikiveys kuivalla hiekalla, jonka raekoko on 0,1–0,6 millimetriä. Harjaa hiekka kiveyksen saumoihin huolellisesti. 7. Tärytä kiveys hiekoituksen jälkeen alle sadan kilon painoisella tärylevyllä. Tarkista tämän jälkeen, onko saumoissa tarpeeksi hiekkaa. Lisää tarvittaessa hiekkaa ja harjaa se saumoihin.

Näin asennat kenttäkivet

Hanki kenttäkiveystä varten tasalaatuisia kiviä. Käytä kenttäkiveyksen teossa asennushiekkana 0–8 millimetrin seulottua soraa tai 0–8 millimetrin kivituhkaa.

Naputtele kenttäkivet 10 sentin vahvuiseen asennushiekkapatjaan. Lado kivet mahdollisimman lähelle toisiaan ja samaan tasoon. Saumaa lopuksi kiveys asennushiekalla.

Asiantuntija: piharakentaja Reino Välimäki

Lue lisää:

Pihakivien valinta ja asennus

Tee itse rinteen kiveys

Ideoita pihan pintamateriaaleihin

Julkaistu: 6.3.2016
Katso myös nämä