Näin lemmikki lisää hyvinvointia
Ihmiset
Näin lemmikki lisää hyvinvointia
Lemmikinomistaja on tutkitusti karvan verran muita terveempi, sekä henkisesti että fyysisesti. Lemmikki tutkitusti vähentää ahdistuneisuutta ja sen silittäminen rauhoittaa.
Julkaistu 9.9.2016
Kotivinkki

1. Vahva sydän

Useiden tutkimusten mukaan lemmikinomistajat sairastuvat muita epätodennäköisemmin sydänsairauksiin. Jos huono tuuri silti käy, lemmikin läsnäolosta on hyötyä myös sydänkohtauksesta toipumisessa – jopa enemmän kuin puolison.

2. Terveempi olo

Sen lisäksi, että koiranomistajat liikkuvat muita enemmän, he kärsivät vähemmän flunssasta ja päänsärystä. Australialaistutkimuksessa selvisi, että koiran- ja kissanomistajat käyvät myös lääkärissä muita harvemmin. 

Ihmiset, joilla on tärkeä suhde eläimeen, ovat tavanomaista tyytyväisempiä elämäänsä. Lemmikki on arjen hyvinvoinnin lähde.

3. Selkeä päivärytmi

Ravinto, riittävä lepo ja liikunta kuuluvat sekä eläimen että ihmisen perustarpeisiin. Lemmikin tarpeista huolehtiminen tuo rytmiä sen omistajan elämään ja vähentää eristyneisyyttä.

4. Vähemmän stressiä

Pelkän lemmikin läsnäolon on todettu vähentävän omistajan ahdistuneisuutta ja stressiä. Osin tämän rentouttavan vaikutuksen vuoksi koiria käytetään yhä enemmän apuna myös psykoterapiassa.

– Erityisesti lasten ja nuorten kanssa koira auttaa terapiasuhteen syntymisessä. Koiran läsnä ollessa lapsen on helpompi puhua, kertoo lasten- ja nuorten psykoterapeutti Merja Torniainen.

5. Tärkeä kosketus

Eläimen sileää turkkia ei malta olla koskettamatta. Se on hyvä, sillä silittäminen lisää ”rakkaushormoni” oksitosiinin eritystä. Hyötyä on molemmille: hellä kosketus rauhoittaa mittausten mukaan myös koiria ja kaneja.

6. Lohtua tarvittaessa

Eläimen tarjoamaan lohtuun ja läheisyyteen voi luottaa silloinkin, kun ihmissuhteissa on kitkaa.

– Esimerkiksi murrosikäiselle, jonka täytyy irrottautua vanhemmista, eläimen tuki voi olla ihanteellista, sanoo Torniainen.

Pettymyksiä ihmissuhteissa kokeneelle lemmikki voi tuntua ihmistä turvallisemmalta kiintymisen kohteelta. Suhde eläimeen ei kuitenkaan saisi korvata ihmissuhteita.

7. Tarpeellisuuden kokemus

Lemmikki tyydyttää hoivaviettiämme. Se on merkityksellistä erityisesti, jos muita hoivattavia ei ole. Ihmiselle on tärkeää, että joku tarvitsee häntä.

8. Myönteinen kuva itsestä

Eläin suhtautuu meistä jokaiseen kritisoimatta, luokittelematta ja arvioimatta ulkoista olemusta, asemaa tai varallisuutta. Siksi lemmikin kanssa oleminen antaa mahdollisuuden nähdä itsensä positiivisessa valossa.

9. Laadukkaampi vanhuus

Lemmikki ylläpitää toimintakykyä. Vanhustenhoidossa eläinavusteisen toiminnan on todettu lisäävän seniorien henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

10. Lisää turvaa

Koira lisää turvallisuuden tunnetta kotona ja lenkkipoluilla. Naapurusto on koiranomistajan silmissä ystävällinen ja yhteisöllinen.

11. Ihmissuhteet

Moni ystävyys on syntynyt koirapuistossa tai lemmikkeihin liittyvässä yhdistystoiminnassa. Koiranomistajista suurempi osa on parisuhteessa verrattuna koirattomiin.

12. Selittämättömät syyt

Torniainen on nähnyt työssään, että pelkkä hevosen läsnäolo voi saada ihmisen yllättäen itkemään.

– Se voi herättää kehotuntemuksia ja nostaa esiin asioita, jotka eivät ole sanallisessa muistissamme. Parhaimmillaan hevosen kanssa olo on sitä yhteyden tunnetta, jota tavoitellaan ihmistenkin kanssa. Me olemme nyt tässä, eikä ole mitään muuta. 

Lähteinä myös psykologi Tanja Honkasen pro gradu eläinten vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin (Tampereen yliopisto 2013) sekä Kennelliitto: Koiranomistajuus Suomessa (2014).

Suosittelemme myös näitä:

Kommentoi »