Kattoturva kuntoon talveksi
Rakenna ja remontoi
Kattoturva kuntoon talveksi
Tarkasta ennen talvea katon kunto ja huolehdi, että lumiesteet, kattosillat ja tikkaat ovat paikoillaan.
9.7.2016
 |
Meidän Talo

Katolta putoava raskas lumimassa voi koitua kohtalokkaaksi. Rakentamismääräyskokoelma velvoittaa suojaamaan sisäänkäynnit ja kulkureitit putoavalta lumelta. Karkeat, sirotepintaiset katot toimivat itsessään lumiesteinä, mutta erityisesti liukaspintaisissa ja jyrkissä katoissa turvallisuudesta on huolehdittava erillisillä lumiesteillä.

Lumiesteet sijoitetaan mahdollisimman lähelle räystäslinjoja, pitkillä lappeilla useampaan riviin. Jalkarännejä ei pitäisi käyttää lumiesteinä.

Kattosiltoja ja -tikkaita tarvitaan katon huoltamiseen. Rakentamismääräyskokoelman mukaan kaikille katon huoltoa vaativille osille on järjestettävä kulkuyhteys. Jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa kannattaa sijoittaa läpiviennit, antennit ja muut huoltoa vaativat kohteet samaan osaan kattoa.

Kattoturvallisuus kulkee käsi kädessä kiinteistöhuollon kanssa. Oman talon katon kunto ja turvallisuustilanne on tärkeää tuntea.

Näin varmistat katon turvallisuuden

Kattosillat

 • Kattosillat sijoitetaan yhtenäiseksi kulkuväyläksi tikkaiden kanssa siten, että liikkuminen huoltoa vaativien kohteiden luokse on helppoa.
 • Kävelytason leveyden on oltava vähintään 35 cm.
 • Kattosillan saa asennettua jalkojen avulla vaakasuoraan jyrkällekin katolle.
 • Reiällinen rakenne estää lumen kertymisen kattosillan päälle.

Lapetikkaat

 • Lapetikkaiksi loivalle katolle suositellaan askelmatikkaita ja jyrkälle katolle puolatikkaita.
 • Piippua varten tarvitaan myös erilliset piipputikkaat, jos nousukorkeus on yli 1,2 metriä katon tasosta.

Lumiesteet

 • Lumiesteet sijoitetaan lähelle räystästä vaakasuunnassa yhtenäiseen linjaan.
 • Pitkillä lappeilla voi olla tarpeen asentaa lumiesteitä useampaan riviin, jotta etäisyys katon harjalta lumiesteisiin ei muodostu liian pitkäksi.
 • Lumiesteitä voi tarpeen mukaan asentaa myös kattoikkunoiden ja läpivientien yläpuolelle.

Kattotikkaat

 • Kattotikkaat kiinnitetään joko pystysuoraan tai noususuunnassa kaltevasti eteenpäin.
 • Johteiden on ulotuttava metrin kattopinnan yläpuolelle.
 • Alimman puolan korkeus maasta on 1–1,2 metriä. Räystäisiin ja vesikouruihin tulee puolan keskilinjalla olla etäisyyttä vähintään 20 cm.

Asiantuntija: toimitusjohtaja Mikko Ahtola, Kattoliitto

Lue lisää:

Kommentoi »