Tiesitkö, että nuohooja tulisi kutsua kylään vuosittain? Vältä tulipalon vaara ja tee nuohous nyt
Rakenna ja remontoi
Tiesitkö, että nuohooja tulisi kutsua kylään vuosittain? Vältä tulipalon vaara ja tee nuohous nyt
Nuohous ja hormien puhdistus ovat osa kodin turvallisuuden ylläpitoa. Tulipalon sattuessa kotivakuutus ei välttämätta korvaa vahinkoja, jos nuohous on jäänyt tekemättä. Lisäksi nuohooja opastaa tulisijan käytössä ja auttaa säästämään energiaa.
9.8.2019
 |
Meillä kotona

Nuohous pitää hoitaa omakotitaloissa vuoden välein ja vapaa-ajan asunnoilla kolmen vuoden välein. Vuokrakäytössä olevan mökin hormit tulee nuohota joka vuosi. Tulipalojen ja läheltä piti -tilanteiden taustalla on usein kokonaan tekemättä jäänyt tai puutteellisesti hoidettu nuohous. Nuohouksen säännöllinen hoitaminen on aina kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla.

Nuohooja on paloturvallisuuden varmistaja ja asiantuntija. Suomalaisten kiinteistöjen hyvä paloturvallisuustaso johtuu pitkälti siitä, että tulisijoista ja savuhormeista aiheutuvat palovahingot ehkäistään säännöllisellä nuohouksella.

Nuohoushommiin ei kannata ryhtyä itse, sillä silloin vakuutus ei välttämättä korvaa palovahinkoa täysimääräisesti. Esimerkiksi vakuutusyhtiö Ifin suojeluohjeiden mukaan nuohouksen saa tehdä vain ammattinuohooja.

– Vaikka hormin osaisi rassata itse, maallikon osaaminen riittää harvoin tulisijan ja hormin kunnon selvittämiseen. Nuohooja voi lisäksi vinkata, miten tulisijan saa vetämään niin, ettei se esimerkiksi pölläyttele savuja sisälle, muistuttaa Ifin korvausjohtaja Marko Kaappola.

Mistä löytää sopiva nuohooja?

Koko maassa on siirrytty nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan. Samalla nuohouksen hinnoittelu on vapautunut, eli se riippuu palveluiden kysynnästä ja tarjonnasta ja vaihtelee siksi alueittain. Hinnoittelu voi myös riippua ajankohdasta, esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin tai sesonkiaikoina nuohouksen hinta voi olla eri kuin perushinta.

Nuohospalvelujen tarjonnan vapauduttua ei kannata pelätä, että alalle rynnistäisi epäpäteviä nuohoojia. Nuohoojalla on edelleen tarkka ammattitutkintovaatimus, ja työn sisältö säilyy samana. Nuohoojan pätevyydestä, laatutakuusta ja ammattimaisesta nuohoustyöstä on nykyisin tunnuksena Nuohousalan keskusliiton Oma nuohooja -nimike. Nuohoojia voi etsiä Nuohoojat.fi-tietokannasta.

Miten valmistautua nuohoojan tuloon?

 • Huolehdi esteetön pääsy tulisijalle.
 • Järjestä esteetön ja turvallinen pääsy savuhormille. Se tarkoittaa turvallisia ja kiinteästi asennettuja tikkaita ja tarvittaessa kattosiltoja ja nuohoustelineitä.
 • Erityisesti talviaikaan on varmistauduttava siitä, että kattotikkaat ovat kunnossa. Nuohooja opastaa ja neuvoo mielellään kattoturvalaitteiden kunnostamisessa.
 • Järjestä rakennukseen tai sen läheisyyteen paloturvalliseen paikkaan palamisjätettä varten palamaton astia, esimerkiksi peltinen, kannellinen säiliö.

Mitä nuohous etenee?

 1. Ennen nuohousta nuohooja poistaa nuohousta haittaavat laitteet, avaa savupellit ja tiivistää ne auki-asentoon sekä tarkistaa liitinhormien ja nuohousluukkujen tiiviyden. Tarvittaessa hän sulkee painovoimaiset ilmanvaihtoventtiilit ja pysäyttää koneellisen ilmanvaihtolaitoksen sekä tarkistaa, että mahdollinen öljypoltin on irrotettu toiminnasta.
 2. Nuohooja sulkee ja tiivistää myös tulisijan aukot sekä suojaa liesitason tai kiuaskivet. Mikäli hormi nuohotaan alipaineistuksen avulla, hän huomioi suojaustyön yhteydessä, ettei tulisijaa tiivistetä liikaa. Näin varmistetaan riittävä ilmavirtaus hormissa.
 3. Nuohooja nuohoaa savuhormin lisälaitteineen, liitin- ja yhdyshormin. Hän poistaa nuohouksesta kertyneen jätteen ja tuhkan sekä varmistuu siitä, ettei hormiin jää yhtään nokipalon vaaraa aiheuttavia palavia aineita.
 4. Nuohooja nuohoaa myös tulisijan, puhdistaa savupellit ja tarkistaa niiden toimivuuden. Tarpeen vaatiessa hän avaa tukkeutuneen savuhormin ja tarkistaa mahdolliset hormivuodot.
 5. Jos nuohooja havaitsee vikoja ja puutteita, hän ilmoittaa niistä kiinteistön omistajalle tai haltijalle ja alueen pelastusviranomaisille.
 6. Nuohouksessa kertyneen palamisjätteen nuohooja vie sille osoitettuun paloturvalliseen paikkaan ja palauttaa tulisijan, savuhormin ja mahdollisen ilmanvaihdon siihen käyttövalmiuteen, jossa ne olivat ennen nuohousta.
 7. Lopuksi nuohooja antaa kiinteistön omistajalle tai haltijalle todistuksen tekemästään työstä. Todistuksesta ilmenevät muun muassa nuohouksen laajuus, mahdolliset viat ja puutteet. Nuohooja opastaa myös tulisijan oikeaan käyttöön ja energiaa säästävään puunpolttoon.

Mitä muuta nuohoojan työnkuvaan kuuluu?

Nuohoojalla on iso rooli niin rakennusten palonehkäisyssä, energiansäästössä ja ympäristönsuojelussa mutta myös asukkaiden terveyden huolehtimisessa. Myös kansainvälisten sopimusten ja normien vaateet suomalaisten rakennusten energiatehokkuudelle ja hiukkas- sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle edellyttävät yhä huolellisempaa hormien, tulisijojen ja kattiloiden kunnon ylläpitämistä ja palamisen tehokkuuden ja puhtauden lisäämistä.

Ilmanvaihtojärjestelmien tarkastukset, puhdistukset, huollot ja mittaukset kuuluvat nuohouspalveluihin perinteisten tehtävien ohella. Nuohooja tekee myös savuhormien tiiviyskokeita ja videokuvauksia sekä korjaa savuhormeja. Nuohooja puhdistaa lämmityskattiloiden tulipinnat ja tarkistaa, toimivatko laitteet oikein, esimerkiksi mittaamalla kattilan palamishyötysuhteen.

Yhteenveto: 5 pikafaktaa nuohouksesta

 1. Kiinteistön omistajan tai haltijan vastuulla on huolehtia, että nuohous tehdään ajallaan.
 2. Omakotitalo pitää nuohota kerran vuodessa.
 3. Mökin hormit pitää nuohota vähintään kolmen vuoden välein. Vuokrakäytössä olevan mökin hormit pitää nuohota joka vuosi.
 4. Nuohoukseen kuuluu hormin puhdistus sekä hormin ja tulisijojen kunnon tarkastaminen. Nuohooja voi tarkistaa myös öljykattilan kunnon.
 5. Jos tulipalo sattuu, kotivakuutuksen korvaus voidaan maksaa alennettuna, jos puutteellisella nuohouksella on ollut yhteys tulipalon syttymiseen. 

Lähteet: Sisäministeriö ja Nuohousalan keskusliitto.

1 kommentti