Työturvallisuus kuntoon rakennustyömaalla
Rakenna ja remontoi
Työturvallisuus kuntoon rakennustyömaalla
Pientalotyömaalla rakentaminen on usein alttiimpaa tapaturmille kuin suurissa kohteissa. Lue vinkit työturvallisuuden lisäämiseksi rakennustyömaallasi.
Julkaistu 2.5.2012
Meidän Talo

Näin huolehdit työturvallisuudesta

  • Tunnista tapaturmariskit.
  • Nimeä työmaan turvallisuudesta vastaava henkilö ja turvallisuuskoordinaattori.
  • Huolehdi, että hankkeelle laaditaan työturvallisuusasiakirja ja turvallisuusohjeistus.
  • Liitä työturvallisuusasiakirja kaikkiin tarjouspyyntöihin.
  • Varmista, että eri osapuolet sitoutuvat noudattamaan turvallisuusohjeistusta.
  • Huolehdi, että kaikki ymmärtävät turvallisen toiminnan pelisäännöt.
  • Valvo, että työntekijät käyttävät suojavarusteita.
  • Varmista, että telineet, tikkaat ja muut suojavarusteet ovat asianmukaisessa kunnossa.
  • Tarkasta, että koneiden ja välineiden rakenteet ja varustukset ovat vaatimusten mukaiset.
  • Tee työmaan tarkastuskierros viikoittain

Kartoita riskit ja estä tapaturmat

Työmaan turvallisuusriskit on estettävä asianmukaisesti. Tapaturmavaarat pitää tunnistaa myös suunnitteluvaiheessa ja rakentamista valmisteltaessa.

Tapaturmariskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi ahdas tai jyrkkä tontti, korkea rakennus ja korkeat huonetilat, jotka edellyttävät telineitä ja suojakaiteita, nostureiden käyttö, maaperän kantavuus ja kaivannot sekä sähkölinjat ja putkivedot.

Perehdytys

Päätoteuttaja huolehtii, että jokainen projektiin osallistuva saa tarpeelliset tiedot sekä ohjeet työmaan turvallisuus- ja vaaratekijöistä.

Tarkastukset

Työmaan työturvallisuudesta vastaava henkilö ja vastaava työnjohtaja kiertävät työmaan viikoittain, kirjaavat puutteet ja varmistavat, että puutteet korjataan.

Telineet, kulkutiet ja tikkaat

Varmistetaan, että telineet ovat riittävän jäykät ja turvalliset käyttää. Työtasojen sekä nousu- ja kulkuteiden on oltava turvallisia käyttää ja liikkua.

Putoamissuojaus

Putoamisvaara on estettävä asianmukaisilla työtasoilla, suojakaiteilla sekä aukkojen suojakansilla, joiden siirtyminen pois paikoiltaan on estettävä. Putoamissuojausta on käytettävä, kun työskennellään kolmen metrin ja telineillä kahden metrin korkeudessa.

Koneet ja välineet, nosto- ja siirtokalusto

Koneiden ja välineiden rakenteiden ja varustusten tulee olla vaatimusten mukaiset ja määrätyt tarkastukset ja huollot hoidettu. Koneille sekä nosto- ja siirtokalustolle tehdään käyttöönottotarkastus ennen ensimmäistä käyttöä. Kunnossapitotarkastus tehdään viikoittaisen katselmuksen yhteydessä.

Kommentoi »