Tee virkattu pitsimatto
Tee itse
Tee virkattu pitsimatto
Vanhoista käsityökirjoista löytää kauniita virkkausmalleja, jotka voi muuntaa nykykäyttöön. Virkattu pitsimatto on tehty päiväpeiton ohjeella.
27.7.2016
 |
Unelmien Talo&Koti

Valmiin maton halkaisija: 80 cm.

Virkattu pitsimatto – tarvikkeet:

  • noin kilo Eko-ontelokudetta
  • virkkuukoukku nro 10 tai käsialan mukaan.

Lyhenteet:

  • krs = kerros
  • kjs = ketjusilmukka
  • ps = piilosilmukka
  • ks = kiinteä silmukka
  • p = pylväs
  • pp = pitkä pylväs
  • Klusteri = kolme yhteen virkattua pylvästä. Virkkaa pylväät viimeistä läpivetoa vaille valmiiksi ja yhdistä ne kerralla.

Virkattu pitsimatto – ohje:

1. krs: Virkkaa 8 kjs ja yhdistä ne renkaaksi ps:lla. Virkkaa renkaaseen 3 kjs (= 1. p), *3 kjs, 1 p*. Toista *–* 6 kertaa. Virkkaa 3 kjs ja yhdistä ps:lla ensimmäiseen p:een.

2. krs: Siirry ps:lla 1. kaareen. Virkkaa 3 kjs (= 1. p), 2 p samaan kaareen, *2 kjs, 3 p kaareen*, toista *–* 6 kertaa. Virkkaa 2 kjs ja yhdistä ps:lla 1. p:een.

3. krs: Virkkaa 3 kjs (= 1. p), 4 p samaan p-ryhmään, *2 kjs, 5 p seuraavaan p-ryhmään*. Toista *–* 6 kertaa. Virkkaa 2 kjs ja yhdistä ps:lla 1. p:een.

4. krs: Virkkaa kuten 3. krs, mutta p-ryhmiin tulee 7 p.

5. krs: Virkkaa kuten 4. krs, mutta p-ryhmiin tulee 9 p ja p-ryhmien väliin 5 kjs.

6. krs: Siirry ps:lla 2. p:een. Virkkaa 3 kjs (= 1. p), 6 p, *3 kjs, 1 ps kaaren 3. kjs:aan, 3 kjs, 7 p seuraavaan p-ryhmään*, toista *–* 6 kertaa, 3 kjs, 1 ps kaaren 3. kjs:aan. Yhdistä ps:lla 1. p:een.

7. krs: Siirry ps:lla 2. p:een. Virkkaa 3 kjs (= 1. p), 4 p, *3 kjs, 3 ks (= 1 ks 1. kaareen, 1 ks kaarien keskelle, 1 ks 2. kaareen), 3 kjs, 5 p seuraavaan p-ryhmään*, toista *–* 6 kertaa. Virkkaa 3 kjs, 3 ks, 3 kjs ja yhdistä ps:lla 1. p:een.

8. krs: Siirry ps:lla edellisen krs:n 2. p:een. Virkkaa 3 kjs (= 1. p), 2 p, *4 kjs, 5 ks kaareen (= 1 ks 1. kaareen, 3 ks kaarten keskelle, 1 ks 2. kaareen), 4 kjs, 3 p*, toista *–* 6 kertaa. Virkkaa 4 kjs, 5 ks kaareen, 4 kjs ja yhdistä ps:lla 1. p:een.

Valmiin maton halkaisija on 80 cm. Puuvillakude kutistuu pesussa, joten se kannattaa kastella etukäteen.

9. krs: Virkkaa 3 kjs (= 1. p) ja 2 p klusteriksi. Virkkaa *5 kjs, 7 ks (ensimmäinen ja viimeinen ks kaariin ja keskimmäiset edellisen krs:n ks:hin), 5 kjs, klusteri*, toista *–* 6 kertaa. Virkkaa 5 kjs, 7 ks, 5 kjs ja yhdistä ps:lla 1. klusteriin.

10. krs: Virkkaa 4 pp (1. pp-ryhmä = 4 kjs + 3 pp), joiden välissä on 2 kjs, edellisen kerroksen jokaisen klusterin huipulle ja kiinteiden silmukoiden keskelle. Virkkaa pp-ryhmien väliin 6 kjs. Yhdistä ps:lla 1. pp:een.

11. krs: Virkkaa tällä kerroksella vuorotellen kahta erilaista pylväsryhmää ja pylväsryhmien väliin jääviin pitkiin kaariin ks:ita. Aloita siirtymällä ps:illa pp-ryhmän keskimmäiseen kaareen eli edellisen krs:n ensimmäisen klusteriryhmän päälle. Virkkaa 3 kjs (= 1. p), 3 kjs, p samaan kaareen, 3 kjs. Jatkossa virkkaa klusteriryhmien päälle 3 kjs, 1 p keskimmäiseen kaareen, 3 kjs, 1 p samaan kaareen, 3 kjs. Virkkaa pitkiin kaariin aina 4 ks. Virkkaa klusteriryhmien väliin jäävien pp-ryhmien päälle 1 ks 1. kaareen, 3 kjs, 1 p keskimmäiseen kaareen, 3 kjs, 1 p samaan kaareen, 3 kjs, 1 ks viimeiseen kaareen. Virkkaa krs:n lopussa 3 kjs. Yhdistä ps:lla 1. p:een.

12. krs: Siirry ps:lla keskimmäiseen kaareen. 3 kjs (= 1. p), 3 kjs, p samaan kaareen, 3 kjs, 1 ks seuraavaan kaareen, 2 kjs, 1 ks kolmanteen alla olevista edellisen krs:n ks:oista, 2 kjs, 1 ks seuraavaan kaareen, 3 kjs, 1 p keskimmäiseen kaareen, 3 kjs, 1 p samaan kaareen, 3 kjs, 1 ks viimeiseen kaareen, 2 kjs jne. kerros loppuun. Virkkaa lopuksi 3 kjs ja yhdistä ps:lla ensimmäiseen p:een.

13. krs: Virkkaa ks:ita maton ympäri. Tarkkaile, ettei reuna ala kiristää tai kupruilla viimeisellä kerroksella. Päättele.

Virkattujen pitsimattojen malli on sovellettu kirjasta Mary Oljen Kauneimmat käsityöt (WSOY, 1976). Alun perin ohjeella on virkattu Onnen tähti -päiväpeite.

Valitse pitsimattoon melko tiivis malli, jotta siitä tulee ryhdikäs. Jos alkuperäisessä mallissa on pitkiä ketjusilmukkaketjuja, niitä kannattaa hiukan lyhentää, kun ohut virkkauslanka vaihtuu paksuksi kuteeksi.  Näin työ pysyy tasaisena eikä lähde aaltoilemaan. Työn edetessä sovita mattoa välillä lattialle, ettei se kupristu tai lähde aaltoilemaan. Lisää tai vähennä silmukoita sen mukaan.

1 kommentti