Meidän Talo

Tee työmaalle kosteudenhallintasuunnitelma

Tee työmaalle kosteudenhallintasuunnitelma
Kosteudenhallintasuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa rakennusaikaiset kosteusriskit ja ehkäistä kosteusvaurioita.
Julkaistu 7.5.2014

Kosteudenhallintasuunnitelman tarkoituksena on kartoittaa rakennusaikaiset kosteusriskit ja ehkäistä kosteusvaurioita.

Rakenteiden kuivuminen määrittää usein koko työmaan aikataulun. Rakentamisen laadusta ja kuivumisajoista huolehtiminen on viime kädessä pientalorakentajan vastuulla.

Pienrakentajan on kartoitettava yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa hankkeen kosteusriskit. Kartoituksen pohjalta laaditaan kosteudenhallintasuunnitelma, joka liitetään urakkasopimuksiin.

Toimintaohjeet velvoittavat kaikkia osapuolia. Riskit vältetään, kun kosteudenhallintasuunnitelmaan kirjataan jokaisen kriittisen työvaiheen tekijän vastuut. Seurantaa helpottaa, kun jokainen työvaihe kuitataan tehdyksi.

Näin teet kosteudenhallintasuunnitelman:

 • Selvitä aikataulun muodostamat työvaihekohtaiset kastumis- ja kosteusriskit.
 • Kartoita kosteuden kannalta riskialttiit rakenteet.
 • Nimeä erityistä sääsuojausta vaativat työvaiheet.
 • Valitse työvaiheeseen sopivat suojausmenetelmät ja määrittele suojauksen tekijä.
 • Sovita kaikkien työmaan urakoiden aikataulut kosteudenhallintasuunnitelmaan.
 • Suunnittele rakennusmateriaalien varastointi ja keskeneräisten rakenteiden suojaus.
 • Selvitä mahdollisen talotoimittajan suojausmenetelmät ja niiden riittävyys.
 • Suunnittele pysyvät työpisteet, jotka vaativat sääsuojauksen.
 • Laadi pinnoitettaville betonirakenteille kuivatusohjeet ja sovi kosteusmittaukset.
 • Suunnittele rakennuksen sisäilman kuivattaminen ja sen aikataulu.
 •  Järjestä kosteudenhallinnan opastus ja valvonta työvaiheittain.
 • Selvitä, miten talotehdas hoitaa omalta osaltaan suojaustoimenpiteet.

Laadi aikataulu

Tee kaikkia osapuolia sitova työvaiheaikataulu ennen töiden aloittamista.

Huomioi aikataulussa myös rakenteiden kuivumisajat.

Varaudu suunnittelussa erilaisiin viivytyksiin, jotta aikataulu ei muodostu epärealistiseksi. Aikataulun kiinniottaminen johtaa usein laatuvirheisiin, jotka voivat paljastua vasta vuosien kuluttua.

Ole tarkkana materiaalihankinnoissa, jotta työt eivät pysähdy ainakaan tavaran odotteluun. Toimitusajat vaihtelevat vuodenajan ja tavarantoimittajan mukaan. Lyhimmillään toimitusaika on muutamia viikkoja, pisimmillään useita kuukausia. Perustavaraa saa rautakaupoista ympäri vuoden.

Tee suurimmat ja rakentamisen edistymisen kannalta merkittävimmät hankinnat ajoissa. Tilattavia tuotteita voivat olla muun muassa ontelolaatat, kattotuolit, vesikate, ikkunat, erikoisovet, sisäportaat, kaapisto, keittiökalusteet ja muut erikoismittaiset tuotteet sekä sisustamisessa käytettävät tilaustuotteet. Ja tietysti talopaketti, jos rakentaja on sellaisen valinnut.

Huolehdi tavaroiden varastoinnista ja suojauksesta

Muista sopia huolellisesti rakennusmateriaalien suojauksesta, sillä sopimatta jääneet asiat jäävät usein hoitamatta. Esimerkiksi työmaalle saapuvien materiaalien suojaaminen on usein rakennuttajan vastuulla, jollei asiasta muuta sovita.

Pura tontille tulevat tavarat mieluiten suoraan työpisteisiin tai varastoon. Esimerkiksi harkkolavat voi nostaa kuormasta sokkelilinjojen sivuun ja kattotiilet suoraan katolle. Näin tavarat ovat kerralla siellä, missä niitä tarvitaan.

Vielä tehokkaampaa on asentaa rakennusmateriaalit suoraan kuormasta paikoilleen. Mitä lyhyemmän aikaa esimerkiksi elementit tai kattotuolit ovat työmaalla varastoituna, sitä pienempi on materiaalin pilaantumisriski.

Rakenna ulkona varastoitaville tarvikkeille kunnolliset maasta irti olevat pedit, jotka katetaan huolellisesti vettä pitävillä pressuilla.

Varastoi kuivaan tilaan ainakin sisustuspuutavara, kipsi- ja sisustuslevyt, kalusteet, väliovet ja muut herkät materiaalit. Arkojen materiaalien varastointi helpottuu, jos tontille on ensin rakennettu esimerkiksi erillinen autotalli.

Noudata aina tavarantoimittajien varastointiohjeita.

Suojaa ulos jäävät työpisteet sateelta. Esimerkiksi sahaus- ja naulauspöydän kattaminen jouduttaa työskentelyä ja varmistaa, että rakenteet nousevat mahdollisimman kuivina paikoilleen.

Nopeuta työtä valmiilla osilla

Valmiiksi kasatut osat nopeuttavat kriittisten rakenteiden valmistumista. Esimerkiksi valmiit kattotuolit nopeuttavat taloa suojaavan aluskatteen ja vesikaton rakentamista. Seinien tuulensuojalevytyksen jälkeen runkotyöt ja lämmöneristäminen voivat jatkua sateelta suojassa.

Seinäelementtien käyttö nopeuttaa työmaa-aikaa, mutta huolimaton elementtien suojaus voi aiheuttaa piilevänä kehittyvän kosteusvaurion. Talvella vaarana on esimerkiksi tuiskuava lumi. Joskus on parasta suojata koko rakennus tai sen osa sään oikuilta.

Huomioi vuodenaika

Talviaikana rakennettaessa tulee huolehtia myös höyryn- tai ilmansulkukerrosten nopeasta asennuksesta – varsinkin, jos tiloissa on lämpö päällä. Kostea ja lämmin sisäilma kondensoituu ja saattaa jäätyä eristekerrokseen. Yhä vahvemmin eristettyjen rakenteiden työnaikaisen kosteusvaurion riski kasvaa, koska paksun eristekerroksen kuivuminen on hidasta.

Rakennusaikana rossipohjaan voi muodostua riski myöhemmin kehittyvälle kosteusvauriolle, sillä lattiarakenteen alapuolisen ilmatilan kuivattaminen unohtuu helposti. Kostuneisiin pintoihin saattaa kehittyä homekasvustoa, jonka poistaminen voi edellyttää rakenteiden uusimista.

Rakennuksen kuivattaminen edistyy talvikaudella ja alkukesällä lämmittämällä ja tuulettamalla, koska ulkoilman sisältämä kosteus on vähäistä. Koneellisella kosteuden poistolla voidaan nopeuttaa kuivumista etenkin valutöiden jälkeen. Lämmin ja sateinen syksy on sen sijaan hankala aika kuivatukseen ilman konevoimaa.

Kuivata betoni kunnolla

Betonivalujen kuivumisajan laskeminen on hankalaa, koska rakenteiden alkukosteus vaihtelee, ja ilman lämpötila sekä suhteellinen kosteus muuttuvat nopeasti. Rakenteiden kuivatus pitää aina suunnitella tapauskohtaisesti.

Liian nopea kuivatus voi myös vahingoittaa valua. Valun jälkeen laatta kannattaa suojata kuivumista estävällä muovikalvolla noin parin viikon ajaksi, jotta betoni lujittuu riittävästi ja kutistumahalkeamat pysyvät hallinnassa.

Kuivatusvaiheen alussa kuivumista hidastava sementtiliima hiotaan pois laatan pinnasta. Vähitellen voidaan myös lattialämmityksellä tehostaa betonilaatan kuivumista.

Hyvissä olosuhteissa normaali betonilaatta kuivuu noin sentin viikossa. Pienissä kohteissa, kuten märkätilojen pintalaatoissa, voidaan käyttää nopeasti kuivuvia kalliimpia erikoisbetonilaatuja.

Betonia ei saa pinnoittaa, ennen kuin se on kuiva. Esimerkiksi vedeneristeiden ja lattiapinnoitteiden valmistajat ilmoittavat kosteuspitoisuudet, joiden saavuttamisen jälkeen työt voi aloittaa turvallisesti.

Betonilaatan kosteus mitataan yleensä pienestä reiästä. Porauskohdat on muistettava merkitä lattialämpöputkien asennuksen yhteydessä, jotta putket eivät vahingoitu. Pintakosteusmittaria käytetään vertailtaessa valun eri alueiden kosteuseroja. Kosteuden mittaaminen on aina pätevän ammattilaisen työtä.

Tunnista riskit

Pienrakentajan tärkein varotoimi on rakennuslain painottama huolehtimisvelvollisuus.

Suojauksen valvonta unohtuu helposti esimerkiksi elementtitoimituksen aikana. Näiden tehtävien valvonta ei automaattisesti kuulu vastaavan työnjohtajan lakisääteisiin tehtäviin, joten ehkä on parasta palkata myös oma valvoja.

Rakennustyön aikaista kosteudenhallintaa ja aikatauluttamista helpottavat esimerkiksi PRKK:n oppaat.

Kommentoi »