Talon ostamisen tärkeä sanasto
Rakenna ja remontoi
Talon ostamisen tärkeä sanasto
Mitä sovitaan hallinnanjakosopimuksessa? Entä mitä virkaa on lainhuutotodistuksella, rasitustodistuksella tai kiinteistörekisteriotteella? Talon ostamiseen liittyy monenlaisia tarpeellisia asiakirjoja.
Julkaistu 21.12.2015
Meidän Talo
 • Energiatodistuksessa ilmoitetaan laskennallinen arvio talon tai huoneiston energiatehokkuudesta. Pientaloaan myyvän on esitettävä talonsa energiatodistus, jos talo on rakennettu vuoden 1980 jälkeen.
 • Hallinnanjakosopimuksella saman kiinteistön eri omistajat sopivat kiinteistöllä olevien rakennusten ja maa-alueiden hallinnasta. Hallinnanjakosopimus virallistetaan maanmittauslaitoksella.
 • Hulevesillä tarkoitetaan kiinteistön sade-, salaoja- ja pintavesiä, jotka tulee ohjata putkistoin pois rakennuksen ympäriltä.
 • Isännöitsijänsopimus on asunto-osakekaupan tärkein asiakirja, joka kertoo olennaiset asiat taloyhtiön kunnosta ja lähitulevaisuudessa toteutettavista korjauksista. Osakkaat tai heidän edustajansa tilaavat isännöitsijäntodistuksen yhtiön isännöitsijältä.
 • Kiinteistörekisteriote on maanmittauslaitoksen antama dokumentti, josta käyvät ilmi kiinteistön muodostamista koskevat tiedot, kiinteistötunnus ja pinta-ala.
 • Lainhuutotodistus on maanmittauslaitoksen antama asiakirja, josta selviävät kiinteistön omistajat. Uuden omistajan on haettava pian kaupan jälkeen lainhuutoa, jotta hänet kirjataan lainhuutorekisteriin kiinteistön omistajaksi.
 • LKV eli Laillistettu Kiinteistönvälittäjä on Keskuskauppakamarin LKV- tutkinnon suorittama henkilö.
 • Lohkomisessa aiemmin yhteen tai useampaan kiinteistöön kuulunut määräala muutetaan omaksi kiinteistökseen. Lohkomisen hyväksyy viranomainen, ja siitä tulee tiedot kiinteistörekisteriin.
 • Piilevä virhe eli salainen virhe on kaupanteon jälkeen talosta löytyvä merkityksellinen virhe, josta myyjä ei ole ollut tietoinen ja jonka vuoksi kiinteistö tai huoneisto poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä oletettiin.
 • Rasite on jollekin kiinteistölle annettu pysyvä oikeus käyttää toisen kiinteistön maapohjaa tai rakennusta esimerkiksi kauttakulkuun, putkistojen ja liittymien sijoitteluun. Rasitteet on merkitty kiinteistörekisteriin.
 • Rasitustodistus on maanmittauslaitoksen antama asiakirja, josta käyvät ilmi kiinteistön kiinnitykset ja ulosmittaukset sekä siihen kohdistuvat oikeudet ja rasitteet.
 • Varainsiirtoveron maksaa ostaja kuuden kuukauden sisällä asunto-osakkeen tai kiinteistön kaupantekopäivästä. Veron suuruus on asunto-osakkeissa kaksi prosenttia, kiinteistöissä neljä prosenttia kauppahinnasta.
Kommentoi »