Meidän Talo

Talon ostamisen tärkeä sanasto

Mitä sovitaan hallinnanjakosopimuksessa? Entä mitä virkaa on lainhuutotodistuksella, rasitustodistuksella tai kiinteistörekisteriotteella? Talon ostamiseen liittyy monenlaisia tarpeellisia asiakirjoja.
Teksti Elina Jaakkola
Kuvat Fotolia
Mainos

 • Energiatodistuksessa ilmoitetaan laskennallinen arvio talon tai huoneiston energiatehokkuudesta. Pientaloaan myyvän on esitettävä talonsa energiatodistus, jos talo on rakennettu vuoden 1980 jälkeen.

 • Hallinnanjakosopimuksella saman kiinteistön eri omistajat sopivat kiinteistöllä olevien rakennusten ja maa-alueiden hallinnasta. Hallinnanjakosopimus virallistetaan maanmittauslaitoksella.

 • Hulevesillä tarkoitetaan kiinteistön sade-, salaoja- ja pintavesiä, jotka tulee ohjata putkistoin pois rakennuksen ympäriltä.

 • Isännöitsijänsopimus on asunto-osakekaupan tärkein asiakirja, joka kertoo olennaiset asiat taloyhtiön kunnosta ja lähitulevaisuudessa toteutettavista korjauksista. Osakkaat tai heidän edustajansa tilaavat isännöitsijäntodistuksen yhtiön isännöitsijältä.

 • Kiinteistörekisteriote on maanmittauslaitoksen antama dokumentti, josta käyvät ilmi kiinteistön muodostamista koskevat tiedot, kiinteistötunnus ja pinta-ala.

 • Lainhuutotodistus on maanmittauslaitoksen antama asiakirja, josta selviävät kiinteistön omistajat. Uuden omistajan on haettava pian kaupan jälkeen lainhuutoa, jotta hänet kirjataan lainhuutorekisteriin kiinteistön omistajaksi.


 • LKV eli Laillistettu Kiinteistönvälittäjä on Keskuskauppakamarin LKV- tutkinnon suorittama henkilö.

 • Lohkomisessa aiemmin yhteen tai useampaan kiinteistöön kuulunut määräala muutetaan omaksi kiinteistökseen. Lohkomisen hyväksyy viranomainen, ja siitä tulee tiedot kiinteistörekisteriin.

 • Piilevä virhe eli salainen virhe on kaupanteon jälkeen talosta löytyvä merkityksellinen virhe, josta myyjä ei ole ollut tietoinen ja jonka vuoksi kiinteistö tai huoneisto poikkeaa laadultaan merkittävästi siitä, mitä oletettiin.

 • Rasite on jollekin kiinteistölle annettu pysyvä oikeus käyttää toisen kiinteistön maapohjaa tai rakennusta esimerkiksi kauttakulkuun, putkistojen ja liittymien sijoitteluun. Rasitteet on merkitty kiinteistörekisteriin.

 • Rasitustodistus on maanmittauslaitoksen antama asiakirja, josta käyvät ilmi kiinteistön kiinnitykset ja ulosmittaukset sekä siihen kohdistuvat oikeudet ja rasitteet.

 • Varainsiirtoveron maksaa ostaja kuuden kuukauden sisällä asunto-osakkeen tai kiinteistön kaupantekopäivästä. Veron suuruus on asunto-osakkeissa kaksi prosenttia, kiinteistöissä neljä prosenttia kauppahinnasta.

Julkaistu: 21.12.2015
Katso myös nämä