”Materiaalien kierrättämisestä tulee väistämättä arkipäivää myös rakentamisessa”
Mainos: Spolia Design
”Materiaalien kierrättämisestä tulee väistämättä arkipäivää myös rakentamisessa”
Rakentaessa ja remontoidessa kaikkea ei tarvitse hankkia uutena. Tästä esimerkkinä on Habitare-messujen Avotakka-paviljonki, joka rakennettiin täysin kiertotalouden ehdoilla. Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrättäminen ovat keskeisiä keinoja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia.
Julkaistu 13.9.2023

Kierrättäminen on kotitalouksissa jo arkipäivää: jätteet lajitellaan, kodin hankintoja tehdään kirpputoreilta ja kierrätysmateriaaleista valmistetut kulutustuotteet yleistyvät kauppojen hyllyillä. Mutta voisiko modernin talon rakentaa kierrätetyistä materiaaleista ja miltä se näyttäisi?

Huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitaressa on ensi kertaa esillä täysin kiertotalouden ehdoilla rakennettu Avotakka-paviljonki. Pientaloa muistuttava messuosasto koostuu erilaisista kodin tiloista, jotka on rakennettu kokonaan kierrätysmateriaaleista.

Projekti on ollut poikkeuksellinen, sillä rakennusosien uudelleenkäyttöä näin suuressa mittakaavassa ei vielä juurikaan tehdä.

Osaston rakentamisesta vastasi purettujen materiaalien uudelleenkäyttöön ja cleantech-rakennushankkeiden suunnitteluun erikoistuneen Spolia Designin Santeri Paronen, Petri Salmi ja Mikko Piitulainen. He laativat messuosastolle rakennetekniset suunnitelmat, hankkivat kierrätetyt rakennusosat ja rakensivat valmiin Avotakka-paviljongin messuhalliin.

– Ilman Spolia Designin ammattitaitoa kiertotalousosaston toteutus ei olisi ollut mahdollista, iloitsee Avotakan päätoimittaja Kari-Otso Nevaluoma.

Avotakka-kierotalouspaviljongin ovat suunnitelleet NEMO arkkitehdit Maria Klemetti-Laine ja Jussi Laine.

Avotakka-paviljongin rakentamiseen käytettiin vaneria, joka on peräisin tänä vuonna puretusta Makasiiniterminaalista Helsingin Eteläsatamasta. Vanerit toimivat aiemmin sataman vastaanottotiskin seininä.

Rakentamisen tulevaisuus on kierrätyksessä

Rakentaminen vaatii paljon erilaisia materiaaleja, kuten betonia, puuta, metallia ja muita raaka-aineita. Maapallon luonnonvaroista jopa noin puolet käytetään rakentamiseen ja rakennuksiin. Raaka-aineiden kulutuksella on merkittävä vaikutus luontoon ja ilmastoon: rakentaminen tuottaa maailmanlaajuisesti noin 35 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 prosenttia kaikesta jätteestä.

– On kestämätöntä purkaa vanhoja rakennuksia ilman, että käyttökelpoisia rakennusosia otetaan talteen ja hyödynnetään uudelleen. Rakennusosiin on sitoutunut valtavasti hiilidioksidipäästöjä, luonnonvaroja, työtä, energiaa sekä tarinoita, Spolia Designin tutkimus- ja tuotekehittelyhankkeista vastaava Mikko Piitulainen kertoo.

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttö ja kierrätys ovatkin keskeisiä keinoja hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Kierrätetyt materiaalit säästävät luonnonvaroja ja vähentävät uusien tuotteiden valmistuksessa syntyviä päästöjä ja jätettä.

– Rakennusosien kierrätys alkuperäisessä käyttötarkoituksessa säästää neitseellisiä luonnonvaroja ja pienentää hiilijalanjälkeä lähes 100 prosenttia uuteen tuotteeseen verrattuna. Valtavat materiaalimassat on pidettävä kierrossa, niitä ei saa päästää jätteeksi.

Lasiseinät ovat Martinlaakson ostoskeskuksesta ja Sato Oy:n pääkonttorilta, missä ne ovat toimineet liiketilan seininä. Nyt laseista on rakennettu viherhuoneen seinät.

Avotakka-kiertotalouspaviljonki rakennettiin puretuista materiaaleista, jotka ovat edelleen täysin käyttökelpoisia ja kauniita. Messuosaston päärakennusmateriaalina käytetyt liimapuurakenteet, vanerilevyt ja metallipinnoitetut levyt ovat peräisin keväällä 2023 puretusta Makasiiniterminaalista Helsingin Eteläsatamasta. Nyt rakenteet kannattelevat messuosastoa.

Tekstiililaatat, jotka ennen olivat liiketilan lattiamateriaalia, on kierrätetty akustoivaksi seinäksi. Metallikasetti on Heikki ja Kaija Sirenin suunnittelemasta toimistorakennuksesta Espoon Pohjois-Tapiolasta, joka valmistui 1986 ja puretaan vuoden 2023 aikana. Arabian kauppakeskuksen parketti palvelee edelleen lattiana.

Messuosaston tiilistä pääosa on Einari Teräsvirran 1970-luvulla suunnittelemasta Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen vanhasta rakennuksesta Kytösuontieltä, jossa Spolia Design on tehnyt tiilien irrotuskokeilua Helsingin kaupungin kiertotalousklusterille. Osa tiilistä on Espoosta puretuista muuntamorakennuksista.

– Tiili soveltuu ominaisuuksiltaan helposti uudelleenkäyttöön. Se on mitoiltaan modulaarinen ja varhain standardoitu rakennustuote, jota voi hyödyntää uudelleen moneen eri käyttötarkoitukseen.

Uudelleenkäytettyjen rakennustuotteiden laskennallinen hiilijalanjälki on 0 kg. Esimerkiksi yhden Avotakka-paviljongin lattiassa käytetyn NRT60-reikätiilen avulla voi säästää uuteen tiileen verrattuna noin 0,7 kg hiilidioksidipäästöjä. Julkisivussa säästöjä kertyisi noin 35 kg/m2.

Vertailun vuoksi: lento Helsingistä New Yorkiin (923,6 kg) vastaisi noin 27 m2 reikätiilijulkisivua.

Spolian Nurmikivet on valmistettu betonisten ontelolaattojen tuotannon ylijäämästä. Muutoin murskaukseen päätyvät betoniosat hyödynnetään piharakentamisen tarpeisiin, vähentäen jätteen määrää. Idean taustalla on arkkitehti Pekka Pakkanen Planetary Acrhitecture -toimistosta.

Piitulainen uskoo, että tiukentuva rakentamisen ympäristövaikutusten kontrolli ja lainsäädäntö ajavat hyödyntämään rakennusosia uudelleen ja tekevät siitä arkipäivää. Muutokseen ajavat lisäksi kohoavat päästöoikeuskustannukset sekä hupenevat materiaaliresurssit.

Myös Avotakka-paviljongin rakenteet kierrätetään messujen jälkeen.

– Rakenteiden matka jatkuu ensi kesänä Keravalla järjestettäville Uuden ajan rakentamisen festivaaleille. Messuosasto rakennetaan uuteen muotoon lisäten siihen muun muassa ulkorakenteita sekä viherrakentamista, Piitulainen kertoo.

Spolia Design on kiertotalousyritys, joka kehittää ja edistää purettujen rakennusosien kierrätystä uudisrakentamisessa. Asiantuntijaorganisaatio luo käytettyjen rakennusosien kierrätykselle kokonaisvaltaisen prosessin ja pitää rakennusosien jalostusasteen niin korkeana kuin mahdollista.

Avotakka-kiertotalouspaviljonki on esillä huonekalu-, sisustus- ja designtapahtuma Habitaressa, joka järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.2023.

Kommentoi »