Haullasi “” ei löytynyt yhtään osumaa

Tarkista hakusi ja poista mahdollisia rajausehtoja

Viherpiha

Salakavalat bakteeritaudit

Salakavalat bakteeritaudit

Puhtaan mullan ja veden käyttö on tehokkain tapa torjua ruukkukasvien bakteeritauteja.
Teksti Pertti Rajala
Kuvat A-lehtien kuva-arkisto, Tanja Pellikka

Tuntomerkit

 • Bakteerit ovat yksisolui­sia eliöitä, jotka lisään­tyvät jakautumalla. Ne ovat maapallon van­himpia eliölajeja.
 • Bakteerit loisivat joko kasveissa tai eläimissä. Jotkut bakteerilajit ovat harmittomia tai hyödyl­lisiä isännilleen, mutta osa on patogeeneja eli taudinaiheuttajia.
 • Kasveilla esiintyy bak­teeritauteja vähemmän kuin sienitauteja.

Leviäminen

 • Bakteerit tarvitsevat le­vitäkseen välittäjäainet­ta tai -eliötä.
 • Eräät bakteerit leviävät siitepölyn mukana esi­merkiksi hyönteispöly­tyksessä. Useimmiten välittäjäaineena on vesi.
 • Ihmisen viljelytoimet siirtävät bakteereita te­hokkaasti paikasta toi­seen. Tavallisimmin bakteeritaudin saa os­taessaan uutta ruukku­kasvia tai vaihtaessaan multaa.
 • Bakteeri voi olla kasvis­sa piilevänä, mutta otol­lisissa oloissa sen oireet alkavat näkyä. Bakteeri­en lisääntymiskykyä ku­vaa se, että yksi baktee­risolu voi yhden päivän aikana monistua jopa 17 miljoonaksi yksilöksi.

Näin vahingot ilmenevät

 • Lehtien kellastuminen, lehden reunojen kuivu­minen tai varren tyven mustuminen. Oireet voivat muistuttaa sieni­tautien oireita.
 • Bakteeritauteja on usein vaikea määrittää. Ne eivät muodosta varsinais­ta kasvustoa kuten sie­nitaudit, joten niiden määritykseen vaaditaan mikroskooppia.

Vaarassa ovat

 • Pelargonin- ja bego­nianbakterioosi (Xan­thomonas) lakastut­taa kasvia ja näivettää sen lopulta kuoliaak­si. Korkea lämpötila ja kosteus edistävät tau­tia.
 • Märkämätää (Erwi­nia carotovora) esiin­tyy muun muassa hya­sintilla ja syklaamilla. Märkämätä aiheuttaa nimensä mukaisesti juurten ja varren mä­däntymistä.
 • Aitosyöpä (Agrobac­terium tumefaciens) is­keytyy moniin kasvei­hin, kuten begoniaan, daaliaan, krysantee­miin ja pelargoniin. Se aiheuttaa syöpämäi­sen kasvaimen joko juuriin tai varsiin.

Ennaltaehkäisy

 • Käytä vain puhdasta vettä, pese työvälineet aina kun olet käsitellyt kasveja ja vältä kasvu­alustan siirtelyä kasvil­ta toiselle.

Suositeltavat torjunta-menetelmät

Kasvibakteeritautien torjuntaan ei ole val­misteita. Antibiootteja ei käytetä kasvitauteja vastaan.

Saastuneet kasvit ja kasvinosat on aina tuhottava ja ruukut pestävä huolella kuumalla vedellä.

Julkaistu: 10.12.2013