Salakavalat bakteeritaudit
Piha ja puutarha
Salakavalat bakteeritaudit
Puhtaan mullan ja veden käyttö on tehokkain tapa torjua ruukkukasvien bakteeritauteja.

Tuntomerkit

 • Bakteerit ovat yksisolui­sia eliöitä, jotka lisään­tyvät jakautumalla. Ne ovat maapallon van­himpia eliölajeja.
 • Bakteerit loisivat joko kasveissa tai eläimissä. Jotkut bakteerilajit ovat harmittomia tai hyödyl­lisiä isännilleen, mutta osa on patogeeneja eli taudinaiheuttajia.
 • Kasveilla esiintyy bak­teeritauteja vähemmän kuin sienitauteja.

Leviäminen

 • Bakteerit tarvitsevat le­vitäkseen välittäjäainet­ta tai -eliötä.
 • Eräät bakteerit leviävät siitepölyn mukana esi­merkiksi hyönteispöly­tyksessä. Useimmiten välittäjäaineena on vesi.
 • Ihmisen viljelytoimet siirtävät bakteereita te­hokkaasti paikasta toi­seen. Tavallisimmin bakteeritaudin saa os­taessaan uutta ruukku­kasvia tai vaihtaessaan multaa.
 • Bakteeri voi olla kasvis­sa piilevänä, mutta otol­lisissa oloissa sen oireet alkavat näkyä. Bakteeri­en lisääntymiskykyä ku­vaa se, että yksi baktee­risolu voi yhden päivän aikana monistua jopa 17 miljoonaksi yksilöksi.

Näin vahingot ilmenevät

 • Lehtien kellastuminen, lehden reunojen kuivu­minen tai varren tyven mustuminen. Oireet voivat muistuttaa sieni­tautien oireita.
 • Bakteeritauteja on usein vaikea määrittää. Ne eivät muodosta varsinais­ta kasvustoa kuten sie­nitaudit, joten niiden määritykseen vaaditaan mikroskooppia.

Vaarassa ovat

 • Pelargonin- ja bego­nianbakterioosi (Xan­thomonas) lakastut­taa kasvia ja näivettää sen lopulta kuoliaak­si. Korkea lämpötila ja kosteus edistävät tau­tia.
 • Märkämätää (Erwi­nia carotovora) esiin­tyy muun muassa hya­sintilla ja syklaamilla. Märkämätä aiheuttaa nimensä mukaisesti juurten ja varren mä­däntymistä.
 • Aitosyöpä (Agrobac­terium tumefaciens) is­keytyy moniin kasvei­hin, kuten begoniaan, daaliaan, krysantee­miin ja pelargoniin. Se aiheuttaa syöpämäi­sen kasvaimen joko juuriin tai varsiin.

Ennaltaehkäisy

 • Käytä vain puhdasta vettä, pese työvälineet aina kun olet käsitellyt kasveja ja vältä kasvu­alustan siirtelyä kasvil­ta toiselle.

Suositeltavat torjunta-menetelmät

Kasvibakteeritautien torjuntaan ei ole val­misteita. Antibiootteja ei käytetä kasvitauteja vastaan.

Saastuneet kasvit ja kasvinosat on aina tuhottava ja ruukut pestävä huolella kuumalla vedellä.

Kommentoi »