Käytätkö ympäristöystävällisenä mainostettua ulkopintojen puhdistusainetta? Se saattaa silti sisältää vaarallisia kemikaaleja

Käytätkö ympäristöystävällisenä mainostettua ulkopintojen puhdistusainetta? Se saattaa silti sisältää vaarallisia kemikaaleja
Myynnissä on monia ulkopintojen puhdistusaineita, joita mainostetaan harhaanjohtavasti, varoittaa Tukes. Vaarallisuus ei häviä, vaikka ainetta laimentaa käyttöohjeen mukaan.
Julkaistu: 14.6.2018

Monet ihmisille turvallisina ja ympäristöystävällisinä markkinoidut terassien, kattojen ja ulkoseinien puhdistusaineet sisältävät vaarallisia kemikaaleja.

Esimerkiksi Suomen myydyimpiin kuuluvan BioComb-sarjan tehokkaimman kattopesuaineen tehoaineena käytettävän kvaternäärisen ammoniumyhdisteen epäillään aiheuttavan syöpää, jos se pääsee hengitysteihin. Vesistöihin päästyään yhdiste säilyy pitkään erittäin myrkyllisenä.

BioCombin puhdistusaineperhe ja monet muut vastaavat biosidivalmisteet sisältävät syövyttäviä kemikaaleja, jotka vaurioittavat vakavasti silmiä, aiheuttavat iho-oireita ja ovat haitallisia nieltyinä tai hengitettyinä. Silti BioCombin esitteet ovat väittäneet, etteivät aineet ole myrkyllisiä ihmisille tai eläimille. Myös esitteiden visuaalinen ilme korostaa vihreyttä.

Biosidejä eli kasvustoja ja eliöitä tuhoavia aineita sisältävien puhdisteiden mainonta on villiä, koska nykyisin yritykset saavat myydä ja markkinoida niitä ilman Tukesin ennakkotarkastusta. Yritykset vastaavat myös siitä, että myynnissä olevat biosidit ovat turvallisia.

– Laki sanoo yksiselitteisesti, ettei tuotteita saa markkinoida tavalla, joka johtaa kuluttajia uskomaan, että aine on vaaraton tai ympäristöystävällinen, jos se ei sitä ole, sanoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin biosidiryhmän päällikkö Paula Haapasola.

Myyntipakkauksissa on erilaisia varoitusmerkkejä. Koeputket ja kämmenen sisältämä merkki tarkoittaa, että aine on voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Puun ja kalan sisältämä merkki kertoo, että aine on myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä vesieliöille, ja lisäksi tuotteella voi olla pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Symbolien lisäksi aineita kuvaillaan vaaralausekkeilla, jotka kertovat täsmällisemmin tuotteiden vaikutuksista ihmisiin ja ympäristöön.

Ohjeen mukainen laimennus ei poista vaaraa

Ulkopintojen puhdistusaineiden käyttäjän kannattaa lukea tarkasti netistä ja myyntipaikoilta löytyvä käyttöturvallisuustiedote. Se kertoo, mitä aineita tuotteissa on ja miten ne vaikuttavat.

Esimerkiksi BioComb-sarjan voimakkain aine on Puhdas Katto Extra Strong. Siinä vaarallisia aineita, kuten kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä, on 1–5 prosentin pitoisuuksina. Litrassa pesuainetta on siis 10–50 grammaa vaarallista ainetta.

Käyttöohjeen mukaan BioComb laimennetaan vedellä. Laimennussuhde on yksi osa pesuainetta ja viisi osaa vettä.

– Oikein laimennettunakin pitoisuudet ovat vaarallisia. Itse asiassa aineet ovat ihmisen soluille myrkyllisiä, vaikka niitä on litrassa vain 0,01–0,05 grammaa. Tuote on siis myrkyllistä, vaikka se laimennettaisiin vedellä satakertaisesti, sanoo mikrobiologi ja emeritaprofessori Mirja Salkinoja-Salonen.

Joissakin puhdistusainepakkauksissa on varoituksia, jotka kertovat, että aine voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia sekä allergia- tai astmaoireita.

Käyttäjän pitää suojautua hyvin

Puhdistusaineiden sisältämät kemikaalit eivät ole kiellettyjä, mutta niiden mainostaminen vaarattomina ja ympäristöystävällisinä antaa tuotteista väärän kuvan.

EU:ssa sallitaan vain tietyt biosidit. Nykykäsityksen mukaan biosidit ovat silti enemmän tai vähemmän haitallisia myös ihmisille.

– Vaikka biosidi on tarkoitettu tietyn eliön tappamiseen, se voi olla silti myrkyllinen monille muillekin eliöille, kuten ihmiselle, Salkinoja-Salonen sanoo.

Siksi biosidistä, myrkyllistä tai syövyttävää ainetta käyttävän tulee suojautua huolellisesti peittävillä vaatteilla ja käsineillä, hengityssuojaimella ja tiiviillä suojalaseilla tai kasvosuojaimella.

Vakavimpia oireita syntyy, jos ainetta pääsee silmiin tai suuhun. Silloin pitäisi ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.

Pesuainehöyryn tai -sumun hengittämistä tulisi välttää. Liuoksia levitetään katolle, seinille tai terassille usein matalapaineruiskulla, jolloin pienikin tuulenvire voi tuoda ainetta silmiin tai hengitysteihin.

Ongelmia lisäävät myös esimerkiksi katon tai seinien pesussa käytettävät pesuainemäärät. Kun kesäkuumalla läträä talon kattoa puhtaaksi, suojaaminen jää helposti väliin.

Markkinoija yllättyi vaarallisuusväitteestä

BioCombia markkinoivan ja jakelevan Sokevan toimitusjohtaja Markku Kärppä kertoo saaneensa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta selvityspyynnön. Hänen mukaansa epäilyt BioCombin vaarallisuudesta ja myrkyllisyydestä tulivat yhtiölle täytenä yllätyksenä.

– Vaikuttaa oudolta ja vaatii lisäselvityksiä. Meidän tietojemme mukaan tuotteessa ei ole mitään myrkkyä tai mahdollisesti syöpävaarallista, Kärppä sanoo.

Kärpän mukaan BioComb on Ruotsissa testattu, ja markkinointiväitteet myrkyttömyydestä perustuvat näihin tutkimuksiin.

Käyttöturvatiedotekaan ei herättänyt yhtiössä epäilyksiä, vaikka listassa on lueteltu vaaralliset aineet.

– Ympäristöystävällisyysväitteemme perustuvat lähinnä biohajoavuuteen, Kärppä kertoo.

Kärppä lupaa selvittää asian mahdollisimman nopeasti Tukesin kanssa. Yhtiö lupaa myös muuttaa esitteitään ja markkinointiaan.

Kärpän mukana BioCombia on myyty Suomessa viisi vuotta ja sitä myydään tänä vuonna noin 1,5 miljoonaa litraa. Myyntipaikkoja on yli 700. Esimerkiksi alan suurimmassa ketjussa K-raudassa se on selvästi myydyin kattojen puhdistusaine.

Muitakin vastaavanlaisia tuotteita

Monessa muussakin eri nimellä myytävässä ulkopintojen puhdistusaineessa on vaarallisia biosidisiä kemikaaleja.

Esimerkiksi katoille tarkoitettu Tikkurilan Kilpi Sammaleenpoistaja sisältää alle viisi prosenttia kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä. Tikkurila mainostaa tuotetta biohajoavana, mutta ei muuten ympäristöystävällisenä. Käyttöturvallisuustiedote kertoo, että aine vaurioittaa vakavasti silmiä, ärsyttää ihoa ja on erittäin myrkyllistä vesistöille.

Teknoksen Rensa Roof on lian, levät ja jäkälät poistava huoltomaalauksen esikäsittelyaine. Siinä on 5–10 prosenttia kemiallisesti samaa tehoainetta kuin BioCombin Puhdas Katto Extra Strongissa ja Kilpi Sammaleenpoistajassa.

Teknos kertoo esimerkiksi nettisivuillaan, että tuote on ympäristöystävällinen ja biohajoava. Esittelytekstin viereisestä linkistä avautuu käyttöturvallisuustiedote, josta kuitenkin selviää, että tuote on erittäin myrkyllistä vesieliöille ja sillä on pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

– Tässä yhteydessä viittaamme ympäristöystävällisyydellä biohajoavuuteen. Aiomme tarkentaa etikettejämme ja tuoteselosteitamme niin, etteivät ne luo harhaanjohtavia mielikuvia. Luonnollisesti pyrimme jatkossa antamaan entistä täsmällisempää ja faktapohjaista tietoa tuotteidemme vaikutuksesta ympäristöön, sanoo Teknoksen rakennusmaaliosaston tekninen päällikkö Martti Kopisto.

Erillisestä tuoteselosteesta selviää, että Rensa Roofin kanssa pitää ”noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää.”

Mirja Salkinoja-Salonen kertoo törmänneensä epäilyttävään aineeseen viimeksi viikko sitten isossa rautakaupassa.

– Erästä muun muassa metyyli-isotiatsolonia ja kloorimetyyli-isotiatsolonia sisältävää terassipesutuotetta mainostettiin rautakaupassa turvallisena ja luontoystävällisenä. Aineet tunnetaan maailman laajimman allergia- ja herkistymisepidemian aiheuttajana, Salkinoja-Salonen sanoo.

– Näiden aineiden haitallisuus on tunnettu laajalti jo 1980-luvulta asti.

Salkinoja-Salonen selittää, että kemikaalien pitoisuudet ovat suuria, jotta pesuliuos säilyttää tehonsa laimennettunakin.

Tukes ei tarkasta etukäteen

Suomessa kemikaaleja valvoo Tukes. Viraston tehtävä on valvoa muun muassa Suomen markkinoilla jo olevia biosidivalmisteita, niiden merkintöjä ja markkinointia. Se puuttuu tarvittaessa esimerkiksi harhaanjohtavaan mainontaan.

Biosidien riskien arviointi on EU:ssa vielä kesken. Lähivuosina Tukes tarkistaa ennakkoon myös biosidiset desinfiointiaineet.

Tukes on varoittanut kuluttajia jo vuosien ajan erilaisista biosideista ja kehottanut välttämään niitä.

Virasto suosittelee pintojen puhdistusta kasvustoista harjaamalla tai painepesurilla. Tukesin mukaan tarpeeton biosidien käyttö lisää ihmisten ja eläinten kemikaalialtistusta ja ympäristön kuormitusta.

Tiesitkö?

Biosidiksi kutsutaan kemikaalia, jolla pyritään tuhoamaan haitallisia eliöitä, esimerkiksi leviä ja homeita. Myös rotanmyrkyt ja hyönteiskarkotteet sekä antibakteeriset kemikaalit ovat biosideja.

Tekstiä muokattu ja täydennetty 27.6.2018 klo 15.25. Virheellinen tieto korjattu: BioComb-terassipesuaineen koostumus on muuttunut vuosi sitten. Uudessa tuotteessa ei enää ole kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä ja trinatriumnitrilotriasetaaattia. Vanhaa varastoa voi yhä olla myynnissä. Sokeva on BioCombin jakelija ja markkinoija, ei maahantuoja, vaikka myyntipakkauksissa ja esitteissä niin lukee.

Kommentoi »