Mökkitontin harvennus täyttää puuvaraston vuosiksi – näin työ toteutetaan oikein ammattilaisen avustuksella
Piha ja puutarha
Mökkitontin harvennus täyttää puuvaraston vuosiksi – näin työ toteutetaan oikein ammattilaisen avustuksella
Mökkitontin harvennus täyttää puuvaraston vuosiksi. Useimmissa tapauksissa työssä kannattaa turvautua ammattilaisen apuun. Lue jutustamme, miten puiden kaato ja mökkimetsän harvennus onnistuu!
28.11.2018
 |
Meidän Mökki

Metsäinen mökkipiha saattaa puuston rehevöityessä kaivata enemmän valoa ja avaruutta. Usein pysyvämpään muutokseen tarvitaan pientä harvennusta suurempi projekti, jossa puustoa karsitaan urakalla. Samalla on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi siihen, mistä suunnasta auringon halutaan paistavan pihalle.

Kun puut kasvavat lähellä rakennuksia tai voimalinjoja, on harvennuksessa suositeltavaa kääntyä ammattimetsurin puoleen. Jos puita on paljon, voi puutavaraa kertyä omien tarpeiden lisäksi myyntiin, joka osaltaan kattaa ammattilaisen työstä koituvia kustannuksia.

Tarvitaanko lupa?

Se, tarvitaanko puidenkaatoon lupa, riippuu mökin sijainnista, puiden määrästä ja merkityksestä maisemalle. Asemakaava-alueella puiden kaataminen vaatii luvan. Yleiskaava-alueella voi olla rajoituksia.

 • Välitöntä vaaraa aiheuttavan puun saa kaataa ilman lupaa, mutta asia on voitava tarvittaessa todistaa.
 • Alueen määräykset ja luvan hakemisen tarve kannattaa aina selvittää rakennusvalvonnasta tai kaupunginpuutarhurilta.
 • Naapurin puolelle ei puita saa kaataa eikä rajalle sovi mennä harventamaan ilman yhteistä sopimusta.

Työn eteneminen

Puiden merkitseminen

Pihan harvennusprojekti aloitetaan valikoimalla tontilta kaadettavat rungot, jotka merkitään luonnossa hajoavalla kuitunauhalla.

Kaadettavaksi valittavat puut pitää arvioida niiden tulevaisuuden, ei nykyhetken mukaan. Jos vierekkäin kasvaa kaksi suunnilleen yhtä suurta tainta, pystyyn kannattaa jättää se, jolla on paremmat edellytykset menestyä. Huonokuntoiset puut tulisi aina kaataa.

Puiden kaato

Puiden merkinnän ja laskennan jälkeen on aika sopia urakan ajankohdasta. Työ kannattaa sijoittaa loka–huhtikuulle. Parhaita kuukausia ovat joulu–helmikuu, jolloin maan pitäisi olla jäässä. Puu on myös pakkasella kuivimmillaan.

Ajankohdaksi kannattaa valita talvi myös sen puolesta, että piha selviää pienemmillä tuhoilla, kun hanki ja jää suojaavat sitä. Lumen alle jäävät istutukset ja pihakoristeiden reunat on suositeltavaa merkitä ennen urakan aloittamista, jotta tontilla ahertavat metsurit työkoneineen näkevät väistettävät paikat.

Harvennuksen jälkeen

Harvennuksen jälkeen kaadettu tavara pitää saada ajoissa eteenpäin. Etenkin havupuiden kanssa on hoppu. Pihkaiset puut säilyvät lämpimällä kelillä huonosti sinertymättä, mutta kestävät talvella suhteellisen hyvin. Lehtipuut pilaantuvat yleensä noin vuodessa.

Harvennusurakasta jälkeenjäävät korjuujätteet eli oksat ja risut jäävät tontin omistajan huoleksi. Pienet oksat voi esimerkiksi polttaa talvisaikaan, sillä tuore puu palaa hyvin. Havupuut eivät maadu nopeasti, joten maahan niitä ei pidä jättää.

Puu myyntiin?

 • Kaikkein suurimmat puut eivät välttämättä kelpaa metsäyhtiöille. Tukkipuuksi käy 16 sentin latvaläpimittainen puu ja kuitupuuksi runko seitsemän sentin paksuuteen asti.
 • Koivusta saa parhaan hinnan, jos sen myy valmiina klapeina polttopuuksi.
 • Peukalosäännön mukaan 20 metrisestä rungosta saa noin kiintokuutiometrin puuta.
 • Kiintokuutio on laskennallinen mitta. Klapikauppaa tehdään heitto- eli irtokuutioina ja pinokuutioina.

Näin mittaat puun korkeuden

Tarvitset avuksi suoran kepin.

 1. Siirry 20–30 metrin päähän puusta.
 2. Laita keppi vaakaan ja toinen pää silmän alle. Säilytä asento ja ota kepistä kiinni niin pitkältä kuin yletät kurottamatta.
 3. Käännä keppi pystyyn käsivarsi suorana. Pidä keppiä samasta kohdasta kiinni koko ajan.
 4. Säilytä niskan asento ja siirry sellaiselle etäisyydelle, että puu näyttää kätesi yläpuolelle jäävän kepin mittaiselta. Olet puun korkeuden päässä puusta.
 5. Arvioi askeleilla, kuinka kaukana olet puusta. Huomaa, että niskan asennon muuttaminen aiheuttaa metrien virheen.
Kommentoi »