Kotivinkki

Jäätyneen kompostorin hoito

Jäätyneen kompostorin hoito
Lämpökompostori jäätyi talven aikana, ja on täynnä maatumatonta biojätettä. Miten kompostorin saisi heräteltyä uudelleen henkiin? Kuinka kompostorin jäätymisen olisi voinut välttää?
Julkaistu: 16.9.2013

Kompostorin jäätyminen on monen kotikompostoijan ongel­ma, mutta ei vahingoita kompos­toria eikä kompostimassaa. Jääty­neen kompostin elvytys aloitetaan lauhalla säällä. Kompostoituminen käynnistyy nopeammin, jos kom­postiin lisää vanhaa kompostia. Kompostikiihdyttimen käyttö voi nopeuttaa kompostoitumisproses­sin alkamista ja kompostin lämpe­nemistä. Komposti jäätyy, jos jätettä on liian vähän tai lämpöeristys on huono. Kompostoria on hyvä täyt­tää talvella 3–4 kertaa viikossa. Seosainetta lisätään reilusti jokai­sella täyttökerralla, sillä liian mär­kä komposti jäätyy helposti. Myös kompostin möyhiminen parantaa ilmavuutta, mutta pakkasella se­koittamista ei kannata tehdä liian syvältä tai usein, jottei lämpö karkaa. Sopiva möyhimissyvyys on noin 40 senttiä ja sekoittamistahti noin kerran kuussa. Kompostia kannattaa lämmit­tää, jos se jäähtyy alle 15 asteisek­si. Kompostin sisään voi laittaa esimerkiksi kuumalla vedellä täy­tettyjä mehukanistereita ja peittää pinnan seosaineella. Lämpö säilyy paremmin, kun kompostorin ym­pärille lapioi lunta. Pakkasilla kompostorin tyhjen­nysvälejä kannattaa lyhentää ja tyhjennysmäärää vähentää. Sopi­va tyhjennysmäärä on muutama kymmen litraa kerrallaan. Kompos­timassan voi laittaa suoraan kasvi­en juurelle tai kasaan kevättä odot­tamaan. Kimppakompostori naapurin kanssa on hyvä vaihtoehto, jos bio­jätettä tulee vähän.

Kotivinkin asiantuntija Tarja Marjomaa Kuvitus Markus Pyörälä

Kotivinkki 8/2013

Kommentoi »