Jäätyneen kompostorin hoito
Piha ja puutarha
Jäätyneen kompostorin hoito
Lämpökompostori jäätyi talven aikana, ja on täynnä maatumatonta biojätettä. Miten kompostorin saisi heräteltyä uudelleen henkiin? Kuinka kompostorin jäätymisen olisi voinut välttää?
16.9.2013
 |
Kotivinkki

Kompostorin jäätyminen on monen kotikompostoijan ongel­ma, mutta ei vahingoita kompos­toria eikä kompostimassaa. Jääty­neen kompostin elvytys aloitetaan lauhalla säällä. Kompostoituminen käynnistyy nopeammin, jos kom­postiin lisää vanhaa kompostia. Kompostikiihdyttimen käyttö voi nopeuttaa kompostoitumisproses­sin alkamista ja kompostin lämpe­nemistä. Komposti jäätyy, jos jätettä on liian vähän tai lämpöeristys on huono. Kompostoria on hyvä täyt­tää talvella 3–4 kertaa viikossa. Seosainetta lisätään reilusti jokai­sella täyttökerralla, sillä liian mär­kä komposti jäätyy helposti. Myös kompostin möyhiminen parantaa ilmavuutta, mutta pakkasella se­koittamista ei kannata tehdä liian syvältä tai usein, jottei lämpö karkaa. Sopiva möyhimissyvyys on noin 40 senttiä ja sekoittamistahti noin kerran kuussa. Kompostia kannattaa lämmit­tää, jos se jäähtyy alle 15 asteisek­si. Kompostin sisään voi laittaa esimerkiksi kuumalla vedellä täy­tettyjä mehukanistereita ja peittää pinnan seosaineella. Lämpö säilyy paremmin, kun kompostorin ym­pärille lapioi lunta. Pakkasilla kompostorin tyhjen­nysvälejä kannattaa lyhentää ja tyhjennysmäärää vähentää. Sopi­va tyhjennysmäärä on muutama kymmen litraa kerrallaan. Kompos­timassan voi laittaa suoraan kasvi­en juurelle tai kasaan kevättä odot­tamaan. Kimppakompostori naapurin kanssa on hyvä vaihtoehto, jos bio­jätettä tulee vähän.

Kotivinkin asiantuntija Tarja Marjomaa Kuvitus Markus Pyörälä

Kotivinkki 8/2013

Kommentoi »