Meidän Talo

Voiko virheettömän tuotteen palauttaa?

Voiko virheettömän tuotteen palauttaa?

Meidän Talo

Kysymys:

Lähiomaiseni on vanhuuttaan hieman höpertynyt ja taipuvainen hankkimaan kotiinsa kaikenlaista turhaa. Äskettäin hän osti ovelta ovelle kiertävältä kaupustelijalta varsin kalliin pölynimurin, joka muka poistaisi allergiaoireita. Olin itse hankkinut omaiselleni uuden tehokkaan pölynimurin kaksi kuukautta sitten.

Onko mitään mahdollisuutta purkaa tämä turha allergiaimurin kauppa? Omaiseni on myös tilannut postimyynnistä turhia sisustustavaroita, mutta voiko virheettömiä tuotteita palauttaa? Olisiko ratkaisua siihen, että omaiseni ei voisi jatkossa tehdä järjettömiä ostoja?  

Näytä vastaus

Vastaus:

Tavaran tai palvelun kaupassa ei ole yleistä palautusoikeutta, jolla tarkoitetaan kaupan purkamista. Tehtyä sopimusta tavaran tai palvelun kaupasta ei kumpikaan osapuoli voi yksipuolisesti muuttaa. Koti- ja etämyynnissä on kuluttajan asemassa olevalla henkilöllä kuitenkin kaupan peruuttamisoikeus laissa säädetyin edellytyksin.

Ovelta ovelle kiertävän pölynimurikauppiaan osalta on kysymys kotimyynnistä ja postimyynnissä etämyynnistä. Näitä kaupan muotoja säännellään kuluttajansuojalain 6. luvussa. Kotimyyntinä pidetään myyntitilanteita, joissa myyjä tulee pyytämättä kotiin, myynti tapahtuu yksityiskodissa pidettävillä kutsuilla tai kyseessä on tilapäinen myynti esimerkiksi vanhustentalossa, sairaalassa tai työpaikalla. Etämyyntinä pidetään kaupantekoa, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Yleisemmin kyse on puhelinmyynnistä, postimyynnistä tai verkkokaupasta. Kotimyynnissä myyjän on annettava ostajalle kotimyyntiasiakirja. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle 14 vuorokauden kuluessa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta taikka tavarakaupassa tavaran vastaanottamisesta, mikäli tavara luovutetaan myöhemmin kuin kotimyyntiasiakirja. Peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös tavaran palauttaminen myyjälle. Mikäli kotimyyntiasiakirjaa ei ole toimitettu ostajalle, ei sopimus sido kuluttajaa mikäli hän ilmoittaa siitä elinkeinonharjoittajalle (myyjälle) viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä. Pölynimurikaupan peruuttaminen on siten kuluttajansuojalain mukaan mahdollista, mikäli se tehdään 14 vuorokauden kuluessa kotimyyntiasiakirjan tai pölynimurin vastaanottamisesta tai, mikäli kotimyyntiasiakirjaa ei ole ostajalle luovutettu, yhden vuoden kuluessa sopimuksen tekemisestä. Etämyynnissä, jota kysymyksessä edustavat postimyynnistä tilatut sisustustavarat, kuluttajalla on oikeus saada kaupasta vahvistus esimerkiksi kirjeellä tai tietokoneelle tallennettavana viestinä. Vahvistuksen on pidettävä sisällään kaupan keskeiset sopimusehdot. Mikäli vahvistus ei sisällä kaikkia tarpeellisia tietoja, kaupan peruutusoikeus pitenee 14 päivästä kolmeen kuukauteen. Jos myyjä jättää vahvistuksen kokonaan toimittamatta, ei kauppa sido kuluttajaa ja hän voi perua kaupan ilmoittamalla siitä myyjälle viimeistään vuoden kuluttua tilauksen tekemisestä. Suurimmalla osalla etämyyntituotteita on edellä kuvattu peruutusoikeus. Kaikilla tuotteilla ei tätä oikeutta kuitenkaan ole, joten ostajan on huolellisesti tutustuttava sopimusehtoihin. Erityisen tarkkana tulee olla ulkomailta tehtävässä verkkokaupassa. Kuluttajansuojalain säännökset eivät välttämättä turvaa tarpeeksi vanhusten oikeuksia silloin, kun he ymmärtämättömyyttään tilaavat tavaroita koti- tai etämyynnillä. Kuluttajavirasto onkin ollut huolestunut esimerkiksi puhelinliittymien kauppaan liittyvistä ongelmista. Omilla toimenpiteillä kuten ”kaupustelu kielletty” -kyltillä tai Suoramarkkinointiliittoon tehtävällä puhelinmyyntikiellolla voi yrittää vähentää yhteydenottoja. Mikäli vanhuksen toiminta- ja päätöksentekokyky on olennaisesti alentunut, saattaa kyseeseen tulla edunvalvonnan järjestäminen, mutta tälläkään ei voida välttämättä estää tavanomaisten hyödykkeiden kauppaa.

Julkaistu: 7.6.2011

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.