Meidän Talo

Rakentaja korjaamaan virheet ja puutteet

Rakentaja korjaamaan virheet ja puutteet

Meidän Talo

Kysymys:

Ammattirakentaja teki taloomme laajennuksen (2 h), ja se valmistui tammikuussa 2007. Liitoskohta vanhan ja uuden välillä vuoti kylmää niin, että lattianrajassa oli kuuraa ja ulkoa puhalsi kylmää ilmaa. Rakentaja aukaisi ulkolaudoituksen kesällä 2007 ja tilkitsi liitoskohtaa, mutta samasta kohdasta puhaltaa yhä ja lattia on kylmä. Olemme toistakymmentä kertaa pyytäneet asian korjaamista ja luvattu on, mutta mitään ei tapahdu. Onko meidän pakko vain kärsiä ja odottaa?

Näytä vastaus

Vastaus:

Kysymykseen vastattaessa on tehtävä kaksi olettamaa. Ensinnäkin se, että nimimerkki on urakkasopimuksen tehdessään ollut kuluttajan asemassa, jolloin sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajansuojalakia, ja toiseksi se, että urakoitsijana on ollut elinkeinonharjoittaja.

Kuluttajansuojalain 9. lukua sovelletaan toimeksisaajana olevan elinkeinonharjoittajan ja tilaajana olevan kuluttajan välisiin sopimuksiin, joilla myydään rakennukseen asennusvalmiit elementit ja niiden mahdollinen asennus. Samaa lukua sovelletaan myös rakennuksen tai sen osan rakentamista tai korjausrakentamista koskevaan sopimukseen.

Ellei urakoitsijana ole ollut elinkeinonharjoittaja, vaan korjaustyön on tehnyt työntekijän asemassa ollut henkilö, mainitut säännökset eivät tule sovellettaviksi. Tällöin työntekijän vastuut muodostuvat kovasti erilaisiksi, sillä hänen katsotaan työskentelevän työnantajansa johdon ja valvonnan alaisena.

Epäselvyyttä on esiintynyt myös tilanteissa, joissa korjaustyön tai urakan tilaajana on ollut asunto-osakeyhtiö, koska kuluttajansuojalain säännöksiä ei silloin sovelleta. Nimimerkki kertoo, että tilaajat ovat reklamoineet virheestä ja urakoitsija on jo tehnytkin kohteessa korjaustoimia, jotka ovat kuitenkin osoittautuneet riittämättömiksi kun rakennusten liitoskohdasta virtaa huoneistoon kylmää ilmaa.

Kuluttajansuojalaki lähtee siitä, että urakoitsijalla (toimeksisaaja) on velvollisuus korjata ne suorituksessaan olleet virheet ja puutteet, joista tilaaja on hänelle reklamoinut takuuaikana. Reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja on virheen havainnut tai hänen olisi pitänyt se havaita. Toisaalta urakoitsijalla on oikeus korjata tekemänsä virheet ilman, että hänelle muodostuu siitä muita tai enempiä kustannuksia kuin omana työnä tehty korjaustyö. Myös korjaus on toteutettava kohtuullisessa ajassa.

Lain mukaan toimeksisaajan suorituksessa on virhe, jos se ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Toimeksisaajan suorituksessa on myös virhe, jos se ei vastaa luovutusajankohtana voimassa olleissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja taikka hyvään rakentamistapaan sisältyviä määräyksiä; siitä aiheutuu tai voidaan perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle; elementtien asennusta tai urakkaa taikka muuta toimeksisaajan velvollisuuksiin kuuluvaa tehtävää ei ole suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti tai suoritus ei muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen sopimuksen yhteydessä perusteltua aihetta olettaa.

Julkaistu: 19.1.2009

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.