Meidän Talo

Rakentaja korjaamaan virheet ja puutteet

Rakentaja korjaamaan virheet ja puutteet

Meidän Talo

Kysymys:

Ammattirakentaja teki taloomme laajennuksen (2 h), ja se valmistui tammikuussa 2007. Liitoskohta vanhan ja uuden välillä vuoti kylmää niin, että lattianrajassa oli kuuraa ja ulkoa puhalsi kylmää ilmaa. Rakentaja aukaisi ulkolaudoituksen kesällä 2007 ja tilkitsi liitoskohtaa, mutta samasta kohdasta puhaltaa yhä ja lattia on kylmä. Olemme toistakymmentä kertaa pyytäneet asian korjaamista ja luvattu on, mutta mitään ei tapahdu. Onko meidän pakko vain kärsiä ja odottaa?

Näytä vastaus

Vastaus:

Kysymykseen vastattaessa on tehtävä kaksi olettamaa.
Ensinnäkin se, että nimimerkki on urakkasopimuksen
tehdessään ollut kuluttajan asemassa, jolloin
sopimussuhteeseen sovelletaan kuluttajansuojalakia, ja
toiseksi se, että urakoitsijana on ollut elinkeinonharjoittaja.


Kuluttajansuojalain 9. lukua sovelletaan toimeksisaajana
olevan elinkeinonharjoittajan ja tilaajana olevan kuluttajan
välisiin sopimuksiin, joilla myydään rakennukseen
asennusvalmiit elementit ja niiden mahdollinen asennus. Samaa
lukua sovelletaan myös rakennuksen tai sen osan rakentamista
tai korjausrakentamista koskevaan sopimukseen.


Ellei urakoitsijana ole ollut elinkeinonharjoittaja, vaan
korjaustyön on tehnyt työntekijän asemassa ollut henkilö,
mainitut säännökset eivät tule sovellettaviksi. Tällöin
työntekijän vastuut muodostuvat kovasti erilaisiksi, sillä hänen
katsotaan työskentelevän työnantajansa johdon ja valvonnan
alaisena.


Epäselvyyttä on esiintynyt myös tilanteissa, joissa
korjaustyön tai urakan tilaajana on ollut asunto-osakeyhtiö,
koska kuluttajansuojalain säännöksiä ei silloin sovelleta.
Nimimerkki kertoo, että tilaajat ovat reklamoineet virheestä
ja urakoitsija on jo tehnytkin kohteessa korjaustoimia, jotka
ovat kuitenkin osoittautuneet riittämättömiksi kun rakennusten
liitoskohdasta virtaa huoneistoon kylmää ilmaa.


Kuluttajansuojalaki lähtee siitä, että urakoitsijalla
(toimeksisaaja) on velvollisuus korjata ne suorituksessaan
olleet virheet ja puutteet, joista tilaaja on hänelle reklamoinut
takuuaikana. Reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa
siitä, kun tilaaja on virheen havainnut tai hänen olisi pitänyt se
havaita. Toisaalta urakoitsijalla on oikeus korjata tekemänsä
virheet ilman, että hänelle muodostuu siitä muita tai enempiä
kustannuksia kuin omana työnä tehty korjaustyö. Myös korjaus
on toteutettava kohtuullisessa ajassa.


Lain mukaan toimeksisaajan suorituksessa on virhe, jos se
ei sisällöltään, laadultaan tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Toimeksisaajan suorituksessa
on myös virhe, jos se ei vastaa luovutusajankohtana voimassa
olleissa säännöksissä tai määräyksissä asetettuja taikka hyvään
rakentamistapaan sisältyviä määräyksiä; siitä aiheutuu tai voidaan
perustellusti olettaa aiheutuvan haittaa terveydelle; elementtien
asennusta tai urakkaa taikka muuta toimeksisaajan velvollisuuksiin
kuuluvaa tehtävää ei ole suoritettu ammattitaitoisesti ja huolellisesti
tai suoritus ei muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on
sellaisen sopimuksen yhteydessä perusteltua aihetta olettaa.

Julkaistu: 19.1.2009

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.