Meidän Talo

Omakotitalon käyttöönottotarkastus

Meidän Talo

Kysymys:

Minulle on avioerotilanteessa tullut riitaa keskeneräisen omakotitalomme käyttöönottotarkastuksen toimittamisesta, kun mieheni haluaisi myydä rakennuksen ilman kyseistä tarkastusta. Epäilen, että hän haluaisi myyntihinnan jäävän mahdollisimman alhaiseksi, jotta voisi itse lunastaa rakennuksen.

Epätietoisuutta on myös siitä, milloin vastaava työnjohtaja voidaan työmaalla vaihtaa. Mieheni toimii rakennuskohteen vastaavana työnjohtajana. Kysynkin millaisia määräyksiä lakiin sisältyy näistä menettelyistä?

Näytä vastaus

Vastaus:

Maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n mukaan rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Sellaiset muut lakiin perustuvat tarkastukset, jotka olennaisesti vaikuttavat rakennuksen käyttötarkastukseen, on oltava hyväksytysti suoritettuina ennen loppukatselmusta. Loppukatselmusta suoritettaessa on myös esitettävä riittävän valmis rakennuksen huolto- ja käyttöohje, mikäli sellainen on määrätty laadittavaksi. Rakennus tai sen osa voidaan myös hyväksyä käyttöön otettavaksi osittaisella loppukatselmuksella, mikäli käyttöön otettava rakennuksen osa voidaan todeta käyttökelpoiseksi ja turvalliseksi. Useissa kunnissa pidetään käytännössä erillinen käyttöönottokatselmus, jota saatetaan kutsua myös muuttokatselmukseksi. Tällöin rakennus voidaan ottaa käyttöön, vaikka loppukatselmus pidetään myöhemmin. Lainkohdan tarkoittamia muita tarkastuksia ovat muun muassa palo-, sähkö- ja öljylämmityslaitteiden tarkastukset. Myös jätevesi- ja lämmitysjärjestelmät saattavat edellyttää erillisen katselmuksen pitämistä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 75 §:ssä on lueteltu tarpeen mukaan pidettäviä katselmuksia, joita ovat pohjakatselmus, rakennekatselmus sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset. Lisäksi rakennusluvassa voidaan määrätä muita katselmuksia. Työmaalla on pidettävä tarkastusasiakirjaa, johon merkitään katselmukset ja viranomaisen tekemät tarkastukset. Tarkastusasiakirja esitetään rakennuksen loppukatselmuksessa. Mikäli katselmus tai tarkastus antaa aihetta huomautuksiin, määrätään tarvittavista toimenpiteistä epäkohdan poistamiseksi tai korjaamiseksi sekä sille asetettavasta määräajasta kirjallisesti. Asianosaisella on oikeus saattaa määräys oikaisuvaatimuksella kunnan viranomaisen käsiteltäväksi. Huolehtimisvelvollisuus siitä,että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti, on laissa asetettu rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen ja käytössään pätevä henkilöstö. Rakennushankkeeseen ryhtyvän ei siten tarvitse olla rakennusalan ammattilainen, vaan hän voi hankkia tarvittavan osaamisen valitsemalla palvelukseensa pätevää henkilöstöä. Rakennuslupaa tai muuta viranomaisen hyväksyntää vaativassa rakennustyössä tulee maankäyttö- ja rakennuslain 122 §:n mukaisesti olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava työnjohtaja, jonka hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen. Lainkohdan nimenomaisen määräyksen mukaan hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyönnin tai muusta vastaavasta syystä on aihetta. Kysyjän tilanteessa ongelmat ovat myös perhe- ja velvoiteoikeudellisia, joihin ei tässä yhteydessä voida ottaa kantaa. Hänen kannattaakin hankkia juridista apua tilanteen kokonaisvaltaista harkintaa ja toimenpiteitä varten, koska ratkaisu ongelmaan ei ole löydettävissä yksinomaan maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Julkaistu: 16.8.2011

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.