Viherpiha

Naapurin huonokuntoinen kasviaita

14.11.2012

Kysymys:

Mitä laki sanoo naapurien välisestä kasviaidasta?

Naapurin kuusiaidan puut ovat 10–15-metrisiä hujoppeja. Puista on vuosien varrella katkennut latvoja ja suuria oksia meidän pihallemme. Kovalla tuulella emme edes uskalla pihallemme mennä, sillä vallitseva tuulensuunta on naapurista meille päin ja kuuset tuntuvat kaatuvan niskaan. Aita varjostaa niin paljon, että hedelmäpuut ja muut aidan lähellä kasvavat istutukset kuolevat tontiltamme.

Vastaus:

Pihan rakentamista ja hoitoa ohjeistavat esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki, rakennusasetus, ympäristön- ja luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki, jätelaki sekä lukuisat muut lait ja asetukset. Lakeja ja asetuksia täydentävät kaupunkien ja kuntien rakennusjärjestykset. Jo vuodelta 1920 peräisin oleva laki ohjeistaa selkeästi naapurin puolelta omalle tontille kasvavien juurten ja oksien osalta. Laki eräistä naapuruussuhteista 13.2.1920/26 8 §: Se, jolle oman tahi nautintaoikeudella hallitsemansa maan käyttämisestä johtuu haittaa naapurin alueelta tunkeutuvista juurista, olkoon oikeutettu ottamaan ne pois. Sama olkoon laki sieltä ulottuviin oksiin nähden, ellei omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehoituksen saatuaan niitä poista. Varjostaminen ei sen sijaan ole yhtä yksiselitteinen asia. Näkemyserot naapurusten välillä ovat aina ikäviä. Mikäli tapaturman vaara on ilmeinen, asuinpaikkakuntanne rakennusvalvontaviranomainen lienee ensisijaisesti oikea henkilö tarkistamaan tilanteen ja ohjeistamaan jatkotoimenpiteistä. Teija Heinonen