Meidän Mökki

Mitä hyödyn osuudesta vesialueisiin?

Julkaistu: 13.12.2004

Kysymys:

Ostimme muutama vuosi sitten kuivan maan mökin omalla tontilla ja osuudella yhteisiin vesialueisiin. Mitä tämä vesioikeus käytännössä tarkoittaa? Lähimmät rannat sijaitsevat vain alle kilometrin päässä mutta ovat yksityisessä omistuksessa, eikä yhteisrantaa tai -laituria ole. Voimmeko esim. käydä kalassa jossain syrjäisellä rannalla tai tilapäisesti laskea soutuveneen tai kanootin vesille, jos siitä ei ole maanomistajalle häiriötä? Vesille pääsy ja veneellä liikkuminen ovat käsittääkseni jokamiehen oikeuksia? Miten vesioikeus ja kalastusluvat liittyvät toisiinsa?

Näytä vastaus

Vastaus:

Vesialueen omistajana kuulutte automaattisesti kalaveden osakaskuntaan. Teillä on oikeus osallistua osakaskunnan kokouksiin ja vaikuttaa siellä vesien käyttöä ja hoitoa koskeviin päätöksiin. Sieltä saatte myös tarkan tiedon kalastusoikeudestanne. Mökkiläisten osuus yhteisistä vesistä on usein pieni ja oikeuttaa vain ehkä yhden tai kahden katiskan tai verkon pitoon, osakaskunta myy tämän osuuden jatkoksi yleensä lisälupia.

Kaikilla osakkailla on oikeus kalastaa joka puolella yhteistä vesialuetta, mutta ei tietysti toisen rannassa eikä toisten pyydysten läheisyydessä.

Vesillä liikkuminen on jokamiehen oikeus, joten yleensä esteitä vapaaseen veneellä tai kanootilla liikkumiseen ei ole. Samoin teillä on oikeus tilapäisesti ankkuroitua myös toisten maalle, kunhan muistaa pitää noin 50 metrin hajuraon asuttuun rantaan tai kesämökkiin. Tilapäinen - noin viikonlopun kestävä - leiriytyminenkin on jokamiehen oikeuden nojalla luvallista, jos siitä ei aiheudu maanomistajalle haittaa.

Sen sijaan vesille pääsy suljetulla alueella ei ole jokamiehen oikeus. Periaatteessa teillä pitäisi olla venevalkamaoikeus, sillä tarkoituksellinen kulkeminen yksityisteitä pitkin esim. trailerin kanssa ei sisälly jokamiehen oikeuksiin.

Jos venepaikalle pitää tulla moottoriajoneuvolla, tarvitaan myös oikeus ajoneuvon säilyttämiseen. Rasitukset, kuten venevalkamaoikeus, myönnetään tavallisesti maanmittaustoimituksessa, jos kyseinen asia on kiinteistön käytölle tarpeellinen.

Kalastusoikeuden haltijana te olette joka tapauksessa etuoikeutetussa asemassa. Kalastuslaissa (286/82) 22 § todetaan seuraavasti:

"Kalastusoikeuden haltijalla ja hänen apulaisillaan on, milloin se pyydysten laskemista, nostamista ja kokemista varten on tarpeen oikeus astua toisen maalle, ei kuitenkaan tontille, rakennuspaikalle, puutarhaan eikä uimarannalle, sekä panna pyydyksiään kuivamaan toisen rannalle, paitsi edellä mainituille ja muille erityiseen käyttöön otetuille alueille ja viljelyksessä olevalle maalle. Jos rannanomistaja on osoittanut näihin tarkoituksiin sopivan paikan, ei muuta aluetta saa niihin käyttää.

Rannanomistajan tulee osoittaa kalastusoikeuden haltijalle maansa kautta kulkuyhteys kalavedelle, jollei tämä muutoin voi sinne sopivasti päästä sekä tarvittaessa paikka veneen maalle vetämistä ja kiinnittämistä varten.

Maanomistajalla on oikeus saada korvaus edellä tässä pykälässä tarkoitetusta käyttöoikeudesta johtuvasta vahingosta ja haitasta. Jollei käyttöoikeudesta tai korvauksesta sovita, asia voidaan saattaa tielautakunnan ratkaistavaksi. Tällöin on asian käsittelystä ja päätöksen teosta sekä muutoksenhausta soveltuvin kohdin voimassa, mitä yksityisistä teistä annetussa laissa (358/62) on tielautakunnan osalta säädetty."

Vastauksen laadinnassa meitä auttaneen juristin mukaan tilanne on jossain määrin tulkinnanvarainen. On mahdollista, että voisitte saada oikeuden veneenpitoon jopa kiinteistökohtaisena rasitteena, jolloin se periytyisi tai siirtyisi kaupanteossa kiinteistön mukana. Toinen vaihtoehto on, että sopimus koskisi vain teitä ja kyseistä maanomistajaa. Mahdollinen valitustie toimituksesta on ensin maaoikeuteen ja sitten korkeimpaan oikeuteen.

Ennen järeämpiä aseita voisi kokeilla vaikka suoraa sopimusta maanomistajan kanssa. Voihan olla, että hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että säilytätte venettä hänen maillaan vaikkapa pientä vuokraa vastaan.

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.