Meidän Talo

Katon lumiesteet pettivät

Meidän Talo

Kysymys:

Myimme talomme tämän vuoden alussa. Maaliskuussa ostaja ilmoitti, että lumiesteet olivat tulleet katolta alas ja repineet kattopeltiä sekä vaurioittaneet valokatetta ja autoa. Tilattuamme Ilmatieteen laitokselta sääselosteen siitä ilmeni, että lunta oli satanut pelkästään maaliskuussa 68 cm. Ihmettelemme, paljonko lumiesteiden pitää kestää lumikuormaa?

Ostaja väitti aluksi, että lumiesteet olisi kiinnitetty vain kattopeltiin ja sittemmin, että kiinnitysruuvit olisivat liian lyhyet. Kun olemme esittäneet ostajalle rahallista korvausta, tämä on vaatinut enemmän. Nyt asia on kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä. Millaisia lain kiemuroita tähän lumiesteruljanssiin voi liittyä?  

Näytä vastaus

Vastaus:

Harkittaessa myyjän vastuuta joudutaan ensin pohtimaan myyjän tietoisuutta väitetystä virheestä. Toiseksi tarkastellaan, onko lumiesteet asennettu joko tuotteen asennusohjeen tai hyvän rakennustavan tai molempien mukaisesti.

Mikäli lumiesteen asennuksessa on tapahtunut virhe, jonka vuoksi irtoaminen on aiheutunut, kysyjän on vaikea vedota tietämättömyyteensä virheestä, koska hän on itse asentanut lumiesteen kysymyksestä ilmenevin tavoin.

Myyjän tietoisuus virheestä vaikuttaa siihen, voidaanko virhettä pitää ns. piilevänä virheenä. Ellei myyjä ole tiennyt virheestä, kyseessä voi olla piilevä virhe, minkä seuraamuksena kyseeseen tulisi hinnanalennus. Tällöin edellytetään, että virhe on olennainen. Jos virheen korjauskustannukset ovat suuruusluokkaa 1 000 euroa, olennaisuuden vaatimus ei välttämättä täyty.

Jos taas voidaan katsoa, että myyjä on tiennyt virheestä, kyseessä voi olla maakaaren tarkoittama laatuvirhe. Tietoisuus virheestä tuo mukanaan velvollisuuden korvata ostajalle aiheutunut vahinko.

Tarkastellaanpa mahdollisia vaihtoehtoja, joista vahinko saattoi aiheutua. Niistä ensimmäinen on, että lumiesteen kiinnitystä ei ole tehty asennusohjeen tai hyvän rakennustavan mukaisesti, jolloin virhe aiheutui myyjästä johtuvasta syystä. Toinen vaihtoehto on, että lumieste oli kiinnitetty asianmukaisesti, mutta poikkeuksellisesta talvesta johtuva lumikuorma aiheutti sen irtoamisen. Tällöin myyjä ei ole vastuussa tapahtumasta eli lumiesteen kiinnitys ei välttämättä muodosta laatuvirhettä.

Kolmas vaihtoehto on, että lumiesteen irtoamiseen vaikuttivat sekä hieman arveluttava kiinnitys että poikkeuksellinen lumikuorma, jolloin korvauksen määrää voisi nähdäkseni ainakin sovitella.

Lumiesteiltä vaadittavat ominaisuudet lumikuorman kestämiseksi eivät ole aivan yksinkertaisia. Käytännössä lumiesteiden asennusohjeissa asetetaan edellytyksiä kiinnitysruuvien koolle (esimerkiksi LVI-ruuvi 7 x 50 mm), ruuvien lukumäärälle per kiinnityslevy, kiinnityspaikkojen lukumäärälle (eli esimerkiksi kuinka moneen kattotuoliin kiinnitys pitää tehdä), kattokaltevuudelle ja lumiesteen yläpuolelle jäävän lappeen maksimipituudelle eri lumikuormilla. Pitkälle lappeelle tulee tarvittaessa kiinnittää useita rivejä lumiesteitä.

Jotta voitaisiin kysyjän tapauksessa arvioida käytetyn kiinnitysmenetelmän oikeellisuutta ja hyvän rakennustavan mukaisuutta, siitä on tarpeellista saada rakennusalan asiantuntijan näkemys.

Kun asia on kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä, järkevintä lienee odottaa sen ratkaisua. Kysyjän tulee varmistaa, että on oman käsityksensä tueksi toimittanut kuluttajariitalautakunnalle riittävän selvityksen lumiesteen asianmukaisesta kiinnittämisestä. Kuluttajariitalautakunta antaa asiassa suosituksen, jota ei voida sinällään panna täytäntöön. Mikäli osapuolet eivät tyydy lautakunnan suositukseen, he voivat saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Julkaistu: 7.12.2010

Kysy ja asiantuntijamme vastaavat

Kirjoitathan kysymyksesi riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme antaa mahdollisimman tarkan vastauksen. Valitsemme parhaat kysymykset ja julkaisemme ne. Nimeäsi ja yhteystietojasi ei julkaista.