Voiko huoltajuuden testamentata?
Ihmiset
Voiko huoltajuuden testamentata?
”Olemme mieheni kanssa miettineet, mitä kahdelle lapsellemme tapahtuu, jos meille molemmille käy jotain. Emme ole tehneet minkäänlaista huoltajuustestamenttia. Jos haluaisimme siskoni perheen huolehtivan lapsistamme, miten sopimus laaditaan? Jos testamenttia ei ole tehty, miten lasten huoltajuus ratkaistaan?”
5.8.2016
 |
Kotivinkki

Asianajaja Saara Lapiolahti vastaa

"Jos lapsi jää ilman huoltajia heidän kuolemansa vuoksi, kunnan sosiaaliviranomaiset neuvottelevat lapselle läheisten henkilöiden kanssa ja tekevät hakemuksen käräjäoikeudelle uuden huoltajan määräämisestä. Hakemuksen voi tehdä myös lapselle läheinen henkilö, kuten sukulainen. Viranomaiset ratkaisevat lapsen huoltajuuskysymyksen aina lapsen edun perusteella.

Useimmiten uudeksi huoltajaksi valikoituu lähisukulainen tai muuten lapselle läheinen henkilö. Asiassa huomioidaan lapsen omat toivomukset ja mielipide, kun se on mahdollista.

Huoltajat voivat laatia eräänlaisen lapsen huoltoa koskevan testamentin, jossa he esittävät mielipiteensä siitä, kuka olisi heidän mukaansa sopivin henkilö lasten huoltajaksi. Tällainen huoltotestamentti ei ole virallinen asiakirja. Se ei sido viranomaisia tai tuomioistuinta, eikä juridisesti myöskään sitä, kenelle lapsen huolto halutaan uskoa. Asiakirjan laatimisille ei ole mitään määrämuotoa, mutta se on suositeltava allekirjoittaa ja päivätä. On myös hyvä keskustella asiasta etukäteen sen henkilön kanssa, joka halutaan nimetä huoltajaksi. Vaikka asiakirja ei ole oikeudellisesti sitova, huoltotestamentissa ilmaistu mielipide otetaan yleensä huomioon lapsen huollosta päätettäessä."

Juttu julkaistu Kotivinkissä kesällä 2015.

Kommentoi »