Talon runko kuntoon
Rakenna ja remontoi
Talon runko kuntoon
Talon rungon pitää olla jämpti, hyvin tuettu ja sateelta suojattu. Runkorakennusvaiheen kriittisiä paikkoja ovat kaikki liitoskohdat.
Julkaistu 5.4.2012
Meidän Talo

Ennen kuin runkotyöt aloitetaan, on varmistuttava perustusten mitoista ja suoruudesta joka suuntaan. Etenkin perustuksen yläpinnan suoruudessa on usein toivomisen varaa.

Seinärunko ja kattotuolit suoraan

Jos talo on puurunkoinen tai puuelementtirakenteinen, seinärunko tulee kiinnittää alaohjauspuuhun ja sokkeliin oikein, riittävästi ja oikeilla kiinnikkeillä.

Kattotuolien asennukseen pätevät samat perussäännöt kuin seinärungossa: niiden pitää olla ehdottoman suorassa joka suuntaan. Erityisesti paarteiden suoruutta pitää tarkastella työn eri vaiheissa.

Lisäksi huomiota on kiinnitettävä kattotuolien riittävään tuentaan, sekä työnaikaiseen että lopulliseen jäykistykseen ja tuulisidontaan. Kattoristikoiden kiinnityksessä käytetään aina rakennussuunnitelmien mukaisia kiinnityskulmia.

Rungon ja sokkelin liitos

Talon puurungon ja sokkelin liitoskohdan sauma täytyy tehdä tiiviiksi, jotta kosteus ei siirtyisi sokkelista puurunkoon, mutta myös lämmöneristyksen vuoksi ja ilmavuotojen ehkäisemiseksi.

Kosteuden kapillaarisen nousun estoon käytetään nykyisin erilaisia tiivistenauhoja. Parhaissa nauhoissa on ilmankosteuden vaikutuksesta paisuvat kaistat, joilla varmistetaan sauman tiiveys.

Uretaanivaahto ei ole sokkelin ja alaohjauspuun liitokseen soveltuva tiivistysaine. Sillä ei saada aikaan kosteuskatkoa tai edes lämmintä ja ilmatiivistä saumaa tässä kohtaa rakennetta.

Liitoksen ilmanpitävyys on myös osa rakenteen kosteusturvallisuutta.

Jos talon runkomateriaalina ovat harkot tai tiilet, ilmatiiveys ja lämmöneristys ratkeavat luonnostaan. Kosteuden kapillaarinen nousu estetään samalla tavalla kuin puurungossa.

Runkokatselmus

Talon runkokatselmuksessa tutkitaan perustusten yläpuolinen runko sokkelista kattoon asti.

Runko- eli rakennekatselmuksen piiriin kuuluvat talon pystyrunkorakenne materiaalista riippumatta, vaakarunkorakenteet, kattoristikot, palkit ja muut katteen alusrakenteet, rungon vakauteen kuuluvat jäykisteet, ristikoiden ja niiden yksittäisten sauvojen nurjahdustuet sekä kattopaarteiden tuenta.

Asiantuntija: rakennusinsinööri ja alan opettaja Paavo Vielma

Kommentoi »