Suitsi lumen sulamisvedet
Rakenna ja remontoi
Suitsi lumen sulamisvedet
Kun talven lumet alkavat sulaa, on talon pysyttävä kuivana. Vesivahingot voi välttää varautumalla sulamisvesiin ajoissa.

Runsaslumisina talvina lunta on paljon niin talojen katoilla, rakennusten vierustoilla kuin kulkuväylien reunustoillakin. Kevätaurinko sulattaa lumen vääjäämättä vedeksi, joka etsii tiensä pienimpiinkin koloihin.

Noin metrin korkuinen lumivalli voi sulaessaan sisältää jopa 200 litraa vettä neliömetriä kohti.

Ensimmäisenä kevätaurinko sulattaa lämpimän rakennuksen seinustalle pudotetut ja kasatut lumimassat. Vaarana on, että sulamisvedet valuvat talon rakenteisiin. Haavoittuvimpia kohtia ovat maanpinnan alapuoliset tilat, kuten kellarit.

Lumet pois seinustalta

Jos lumipenkka on aivan talon seinustalla, kosteusvaurioiden riski on suuri varsinkin osassa vanhoja omakotitaloja, joissa perusmuuri on matala ja lattiat lähellä maanpintaa. Lumesta johtuva kosteus ei ole hyväksi puiselle ulkoverhoukselle. Kosteus voi imeytyä myös betoniin ja tiileenkin.

Seinustoille talven mittaan pakkaantuneet lumikasat saattavat aiheuttaa vaurioita kaikkialle taloon estäessään rakenteiden toimimista suunnitellusti.

Jos talon ulkoverhouksen taakse on suunniteltu tuuletus, sen on toimittava. Muuten vaarana on kosteusvaurioiden syntyminen. Jos talo vuoraantuu korkeaan lumipenkkaan, tuuletus voi tukkeutua ja rakenteet saattavat kostua. Sulamisvesien aiheuttamat riskit on siis estettävä lapioimalla lumet riittävän etäälle talon ulkoseinistä, siis snoin 4–5 metrin päähän talosta.

Siirrä lumet ajoissa

Jos talon sokkeli ja alapohja ovat lähellä maanpintaa ja salaojarakenteiden toimivuutta on syytä epäillä, lumien siirtämiseen pitää ryhtyä ajoissa.

Siirtämiselle on tarvetta erityisesti, jos maanpintaa ei ole kallistettu talosta poispäin. Jotta sulamisvedet valuisivat poispäin talosta, pitäisi laskua olla viisi prosenttia vähintään viiden metrin matkalla.

Vakuutus ei korvaa lumivahinkoja

Varautumisesta huolimatta vahinkoja sattuu. Vakuutusyhtiöissä lumien sulamisvesien aiheuttamat vahingot ovat tuttu juttu.

Lumityöt ovat kiinteistön normaalia hoito- ja huoltotyötä, joten vakuutukset eivät korvaa vahinkoja. Lumen sulaminen ei ole myöskään äkillinen tai yllättävä tapahtuma. Vahingot jäävät siis kiinteistönomistajan vastuulle.

Varaudu sulamisvesiin

  • Siirrä lumet kauemmas rakennuksen ulkoseinästä.
  • Käy pakkassäällä pudottamassa katolle kertyneet lumet pois.
  • Tarkista vesikourujen, rännien ja sadevesikaivojen kunto. Putsaa pois lehdet sekä muut tukokset.
  • Varmista rännien, salaojaputkien ja sadevesikaivojen toimivuus lämmityskaapelilla.
  • Tarkista päivittäin, onko talon kellarissa kaikki hyvin.
  • Tarkista myös, ettei kellarin lattiakaivoissa ole tukkeita, jotka estävät irtoveden poistumisen.
  • Nosta kellarissa olevat tavarat vähintään kymmenen sentin korkeuteen.
  • Hanki kaiken varalta uppopumppu tai ota selvää mistä saat sen tarvittaessa nopeasti.
Sulamisvesien on päästävä kulkemaan suunnitellusti katolta ränneihin ja edelleen viemäriverkostoon. Rännien auki pitämiseen on tarjolla esimerkiksi lämpökaapeleita.
Lumikinoksia ei saa päästää nojaamaan ulkoseinän verhousta vasten. Muuten seinän tuuletus saattaa estyä, ja talon rakenteisiin voi syntyä kosteusvaurioita.

Asiantuntijat: riskipäällikkö Juhani Savolainen, Tapiola, rakennusneuvoja, DI Ensio Laaksonen, Suomen Omakotiliitto, neuvontainsinööri Jouko Lommi Pientalorakentamisen kehittämiskeskus

Kommentoi »