Viherpiha

Puiden ja pensaiden lahottajat

Puiden ja pensaiden lahottajat

Puuvartisilla kasveilla on paljon lahottajasieniä, jotka haittaavat kasvua ja tekevät isoista puista jopa vaarallisia.
Teksti Pertti Rajala
Mainos

Tuntomerkit


 • Mesisieni (Armillaria mellea) vioittaa puun ty­viosia. Sen valkoista rih­mastoa löytyy kuoren al­ta. Mesisieni säilyy saas­tuneen kasvin osissa.

 • Hopeakiilto (Chondros­tereum purpureum) on ruusukasvien lahottaja. Saastuneen kasvin leh­dissä voi olla hopeankiil­toinen väri. Kuolleisiin oksiin ja runkoon tulee vaaleanharmaita, alapin­naltaan punertavia pie­niä ulokkeita

 • Punapahka (Nectria cin­nabarina) on vanhojen ja heikkokuntoisten lehti­pensaiden lahottaja. Se muodostaa oksiin ja run­koon vaaleanpunaisia, pyöreitä kuromapahkoja.

 • Kääpäsienet (Polypora­ceae) ovat puiden ylei­simpiä lahottajia. Ne muodostavat puun run­golle kääpiä, joista ne pystyy tunnistamaan. Laho on aina levinnyt pitkälle, mikäli rungossa näkyy kääpä.

Leviäminen


 • Laho saa alkunsa puiden rungon, oksien ja juur­ten haavoista tai leikka­uspinnoista. Mitä suu­rempi kuoren haava on, sitä helpompi on lahotta­jan iskeä.

 • Puut saavat tartunnan usein jo taimiasteella.

Näin vahingot ilmenevät


 • Kasvu on heikkoa.

 • Latvus saattaa kuolla, koska vedenvirtaus heik­kenee.

 • Mitä nuorempana puu saa sienitaudin puuai­nekseen, sitä nopeam­min sen vaikutus näkyy kasvissa.

Runkovaurion aiheuttajat


 • Runkovioitukset ovat yleisiä puilla ja pensailla. Vioituk­sia aiheuttavat mekaaniset kolhut, kuten ruohonleik­kuu.

 • Myyrät, jänikset ja hirvieläimet saavat aikaan paljon va­hinkoa. Myös routa saattaa vioittaa juuristoa, ja oksat voivat tuulella hangata toisen oksan kuoren rikki.

Ennaltaehkäisy


 • Suojaa nuori puuntaimi kuorivahingoilta.

 • Levitä puun tyven ym­pärille katemateriaalia, jos puu on nurmikonleik­kuualueella. Tämä estää siimaleikkurin aiheutta­mat kuorivahingot.

 • Kääpien tunnistamiseen on olemassa opas Käävät Helsingin puissa, jota voi tilata Helsingin kaupun­gin asiakaspalvelusta.

Suositeltavat torjunta-menetelmät


 • Poista kuolleet ja haital­liset oksat. Useat koriste­puut ja -pensaat tarvitse­vat hoitoleikkauksia noin viiden vuoden välein.

 • Jos puuhun ilmestyy iso kääpä, on puu syytä kaa­taa. Seuraava kunnon myrsky saattaa kaataa sen tuhoisin seurauksin.

Kuva: Martti Brandt

Julkaistu: 11.12.2013