Puiden ja pensaiden lahottajat
Piha ja puutarha
Puiden ja pensaiden lahottajat
Lahottajasieni haittaa puuvartisten kasvien kasvua ja tekevät isoista puista jopa vaarallisia. Lue sienien tuntomerkit ja torjuntaohjeet.
11.12.2013
 |
Viherpiha

Tuntomerkit

 • Mesisieni (Armillaria mellea) vioittaa puun ty­viosia. Sen valkoista rih­mastoa löytyy kuoren al­ta. Mesisieni säilyy saas­tuneen kasvin osissa.
 • Hopeakiilto (Chondros­tereum purpureum) on ruusukasvien lahottaja. Saastuneen kasvin leh­dissä voi olla hopeankiil­toinen väri. Kuolleisiin oksiin ja runkoon tulee vaaleanharmaita, alapin­naltaan punertavia pie­niä ulokkeita
 • Punapahka (Nectria cin­nabarina) on vanhojen ja heikkokuntoisten lehti­pensaiden lahottaja. Se muodostaa oksiin ja run­koon vaaleanpunaisia, pyöreitä kuromapahkoja.
 • Kääpäsienet (Polypora­ceae) ovat puiden ylei­simpiä lahottajia. Ne muodostavat puun run­golle kääpiä, joista ne pystyy tunnistamaan. Laho on aina levinnyt pitkälle, mikäli rungossa näkyy kääpä.

Leviäminen

 • Laho saa alkunsa puiden rungon, oksien ja juur­ten haavoista tai leikka­uspinnoista. Mitä suu­rempi kuoren haava on, sitä helpompi on lahotta­jan iskeä.
 • Puut saavat tartunnan usein jo taimiasteella.

Näin vahingot ilmenevät

 • Kasvu on heikkoa.
 • Latvus saattaa kuolla, koska vedenvirtaus heik­kenee.
 • Mitä nuorempana puu saa sienitaudin puuai­nekseen, sitä nopeam­min sen vaikutus näkyy kasvissa.

Runkovaurion aiheuttajat

 • Runkovioitukset ovat yleisiä puilla ja pensailla. Vioituk­sia aiheuttavat mekaaniset kolhut, kuten ruohonleik­kuu.
 • Myyrät, jänikset ja hirvieläimet saavat aikaan paljon va­hinkoa. Myös routa saattaa vioittaa juuristoa, ja oksat voivat tuulella hangata toisen oksan kuoren rikki.

Ennaltaehkäisy

 • Suojaa nuori puuntaimi kuorivahingoilta.
 • Levitä puun tyven ym­pärille katemateriaalia, jos puu on nurmikonleik­kuualueella. Tämä estää siimaleikkurin aiheutta­mat kuorivahingot.
 • Kääpien tunnistamiseen on olemassa opas Käävät Helsingin puissa, jota voi tilata Helsingin kaupun­gin asiakaspalvelusta.

Suositeltavat torjunta-menetelmät

Poista kuolleet ja haital­liset oksat. Useat koriste­puut ja -pensaat tarvitse­vat hoitoleikkauksia noin viiden vuoden välein.

Jos puuhun ilmestyy iso kääpä, on puu syytä kaa­taa. Seuraava kunnon myrsky saattaa kaataa sen tuhoisin seurauksin.

Kuva: Martti Brandt

Kommentoi »