Kuiva palaa terveemmin – katso vinkit polttopuiden säilytykseen
Rakenna ja remontoi
Kuiva palaa terveemmin – katso vinkit polttopuiden säilytykseen
Paras paikka polttopuiden säilytykseen on hyvin tuulettuva ja sateilta suojattu tila, jossa puut voidaan varastoida ilmavasti. Säilytys määrittää pitkälti sen, kuinka puhtaasti ja tehokkaasti puu palaa.
Julkaistu 3.7.2020
Meidän Mökki

Polttopuiden säilytyksellä on vaikutusta siihen, miten hyvin puu palaa. Kuivan puun polttaminen on paitsi energiatehokkaampaa myös vähäpäästöisempää kuin kostean puun.

– Puun polttaminen vaikuttaa ilmanlaatuun, sillä siinä syntyy aina päästöjä ilmaan. Jos poltat kosteaa puuta, siinä syntyy erityisen paljon terveydelle haitallisia pienhiukkasia ja PAH-yhdisteitä niin sisä- kuin ulkoilmaankin. Polttamalla vain kuivaa puuta voi helposti vähentää päästöjen määrää, kertoo ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen Helsingin seudun ympäristöpalveluista.

Kuiva puu antaa enemmän lämpöä

Tyypillisesti polttopuut kuivataan tuoreesta puusta tehtyinä pilkkeinä (klapeina), halkoina tai aisattuina eli osittain kuorittuina rankoina. Kuivattuina niiden kosteus vaihtelee ympäristön lämpötilan ja kosteuden mukaan. Katetussa ulkovarastossa puun tasapainokosteus saattaa vaihdella vuodenajan mukaan 15–25 prosenttia.

Polttopuun sopiva kosteus on noin 15–20 prosenttia. Esimerkiksi jos poltat kymmenen kiloa koivua, jonka kosteus on 20 prosenttia, joudut höyrystämään vettä kaksi kiloa, mutta peräti neljä kiloa, jos puiden kosteus on 40 prosenttia.

Kuivaaminen todella kannattaa, koska kuivan puun lämpöarvo on suurempi kuin kostean puun. Kosteamman kymmenen kilon puuerän energiasisältö on 31 kWh, kun taas kuivemmassa on energiaa niinkin paljon kuin 41 kWh.

Veden haihduttamiseen kuluu runsaasti energiaa, ja se on pois tulipesän tuottamasta lämmöstä.

Mistä kuivan puun tunnistaa?

  1. Painosta. Kuiva klapi on huomattavasti kevyempi kuin kostea klapi. Esimerkiksi kuiva koivuklapi painaa noin puolikkaan maitopurkin verran ja kostea koivuklapi yli maitopurkin verran.
  2. Halkeilusta. Kuiva puu halkeilee kärjestä. Märkä tai vielä kostea puu on yhtenäistä.
  3. Äänestä. Kun kuivia klapeja lyödään yhteen, siitä kuuluu kaikuva ääni. Kosteiden klapien kohdalla ääni on kumea.

Säilytä polttopuut oikein

Oikeanlainen säilytys estää home- ja sienikasvuston syntymisen polttopuuhun. Jo senkin tähden polttopuun varastoinnissa on tärkeää säilyttää kuivat puut kuivina.

Polttopuun laatu säilyy hyvänä parhaiten ilmavassa, hyvin tuulettuvassa kosteudelta ja lumi- ja vesisateelta suojatussa tilassa. Varaston on hyvä tuulettua kunnolla seinien, alapohjan ja katon kautta.

Jotta ilma kulkisi riittävästi pilkkeiden ympärillä ja alapuolella, ilmankulkua ei saa estää polttopuupinojen ympärillä. Ilman kiertäminen myös polttopuiden alta täytyy varmistaa lattiarakenteiden tai aluspuiden avulla.

Kooltaan pilkevaraston tulisi olla sellainen, että sinne mahtuu vuoden tai puolen vuoden polttopuut kerralla.

Polttopuun ulkovarastolle on omat määräyksensä

Polttopuuvaraston etäisyys muihin rakennuksiin vaikuttaa ulkovarastolle asetettuihin vaatimuksiin. Jos rakennusten välinen etäisyys on yli kahdeksan metriä, rakennuksia ei tarvitse suojata paloteknisellä toimenpiteellä toisistaan. Jos etäisyys on lyhyempi, mahdollisen palon leviäminen rajoitetaan rakenteellisin keinoin, yleensä osastoimalla.

Lisäksi polttopuuvaraston etäisyys tontin rajalta asettaa vaatimuksia. Rakennelmat, jotka ovat alle 20 neliötä ja joiden etäisyys rajasta on vähintään neljä metriä, eivät aiheuta paloteknisiä vaatimuksia. Jos etäisyys jää sen alle, rajan puoleisen seinän rakenteen on täytettävä paloluokan EI30 rakennevaatimus.

Tuo polttopuut sisälle ajoissa

Tulisijan vaivattoman käytön kannalta on hyvä, jos poltettava puumäärä on tuotu sisälle lämpiämään vuorokautta ennen polttamista. Kylmän puun pinnalle tiivistyy huoneilmassa olevaa kosteutta, mikä vaikeuttaa puun syttymistä.

Polttopuut on säilytettävä tulisijan läheisyydessä siten, että palovaaraa ei aiheudu. Erilaisille tulisijoille on suojaetäisyydet, joita on noudatettava.

Kun varastoit polttopuita

  • Älä varastoi asuinrakennuksen seinustalla räystäiden alla, koska se aiheuttaa suuremman tulipaloriskin ja voi vaurioittaa seinän rakenteita.
  • Autotalli tai muu moottoriajoneuvosuoja ei ole polttopuuvarasto.
  • Sisällä asuinrakennuksessa ei saa paloturvallisuusmääräysten mukaan säilyttää kiinteää polttoainetta enempää kuin 0,5 m³, ellei sitä säilytetä erillisessä osastoidussa tilassa.
  • Työhuoneissa, ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai pihoilla ei saa säilyttää tarpeetonta syttyvää tavaraa.
  • Poistumisteillä ja ullakoiden, kellareiden tai varastojen käytävillä ei saa säilyttää mitään tavaraa.
  • Tulipalon sattuessa väärin säilytetyt puut voivat alentaa vakuutusyhtiön maksamia korvauksia.

Lähteet: Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja VTT:n Klapia liiteriin -opas.

Kommentoi »