Näin haet saunamökin rakennuslupaa
Rakenna ja remontoi
Näin haet saunamökin rakennuslupaa
Saunamökin rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusviranomaisilta. Tavallisesti hakemuksen jättämisestä pitää tiedottaa naapureille.
9.11.2015
 |
Meidän Mökki

Saunamökin rakentamiseen tarvitaan yleensä aina rakennuslupa. Lupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- tai muutostyöhön, joka on verrattavissa uudisrakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen.

Joihinkin vähäisiin rakennushankkeisiin riittää toimenpidelupa tai ilmoitus kunnan rakennusvalvontaan. Varmista aina mökkikuntasi rakennusvalvonnasta, miten toimitaan. Rakennusluvan hinta määräytyy kuntakohtaisesti.

Rakennusvalvontaviranomaiselta saat myös selville, kuinka lähelle rantaa saunamökkisi saat laittaa. Tieto löytyy alueen yleis- tai rantakaavasta tai kaavoittamattomalla alueella kunnan rakennusjärjestyksestä. Aivan vesirajaan saunamökkiä ei voi rakentaa, ja alle 30 metrin etäisyydelle saa harvoin rakentaa. Vaadittu etäisyys riippuu usein myös rakennuksen koosta.

Kaavoittamattomalla alueella rakennuslupaan vaaditaan poikkeamispäätös. Piharakennukselle poikkeamispäätöstä ei tarvita. Kaava-alueen ulkopuolella poikkeamispäätökset antaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY).

Toimi näin:

  • Ota yhteyttä rakennusvalvontaan. Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija eli tontin omistaja tai hänen valtuuttamansa paikan haltija. Rakennus- tai toimenpidelupa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Hankkeesta riippuu, millaisia asiakirjoja hakemukseen on liitettävä.
  • Informoi naapureita. Rakennuslupahakemuksen jättämisestä pitää pääsääntöisesti aina informoida naapureita. Jos hanke on kuitenkin vähäinen tai sen sijainti tai kaavan sisältö on naapurin kannalta ilmeisen tarpeetonta, ei ilmoitusta tarvitse tehdä.
  • Tutustu päätökseen huolella. Lupapäätös toimitetaan hakijalle, viranomaisille sekä niille, jotka ovat mahdollisesti sitä erikseen pyytäneet. Päätökseen liitetään muutoksenhakua koskeva ohje tai ohje oikaisukeinon käyttämisestä.
Kommentoi »