Helpottuuko mökille muuttaminen uuden lain myötä? Otimme selvää!
Rakenna ja remontoi
Helpottuuko mökille muuttaminen uuden lain myötä? Otimme selvää!
Mökille muuttaminen on toukokuun 2017 alussa voimaan astuneen lain nojalla aiempaa helpompaa. Selvitimme, mitä muutos käytännössä tarkoittaa.
5.5.2017
 |
Meidän Mökki

Toukokuun 2017 alussa astui voimaan kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä keventävä laki, jonka luvataan helpottavan loma-asunnolle muuttoa. Mutta mikä muuttui? Voiko mökille nyt muuttaa pysyvästi, jos haluaa?

Ennen kuin laitat asuntosi myyntiin ja alat pakata laatikoita mökille muuttoa varten, selvitä, täyttääkö mökkisi laissa asetetut tekniset edellytykset: tuleeko tontille puhdasta talousvettä, onko mökki vähintään 20 neliön kokoinen ja ovatko seinäeristeet riittävän paksut vakituiseen asumiseen. Näitä koskevia määräyksiä toukokuun alussa voimaan tullut laki ei muuttanut.

Muuton suhteen tulee olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan kuten ennenkin. Yleensä mökin rakennusluvasta löytyy käyttötarkoituksen kohdalta merkintä vapaa-ajan asunto. Jos mielit asumaan mökille vakituisesti, pitää rakennusluvan käyttötarkoitus muuttaa pysyväksi asumiseksi. Siihen on saatava mökkikunnalta lupa.

Ennen mökille muuttajan piti myös hakea ja saada muuttoa varten poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu. Ne tarkoittivat aikamoista määrää paperityötä: viranomaiselle piti toimittaa muun muassa ympäristökartta, asemapiirros, arvio hankkeen vaikutuksista ja perustelu muutoksista. Eikä silti ollut varmuutta, heltiääkö lupa vai ei. Nyt tätä rumbaa ei välttämättä enää tarvita.

– Uuden lain myötä kunta voi määritellä rakennusjärjestyksessä, että kaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan loma-asunnon käyttötarkoitus voidaan muuttaa pysyvään asumiseen ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. Rakennusluvassa mainitun käyttötarkoituksen muutos vaaditaan kuitenkin kuten ennenkin, kertoo rakennusneuvos Matti Vatilo ympäristöministeriöstä.

Jos kunta ei siis muuta rakennusjärjestystään, mökille muuttoa haaveilevan on haettava edelleen poikkeamispäätös, vaikka loma-asunto sijaitsisikin kaava-alueen ulkopuolella. Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, jos mökki sijaitsee kuivalla maalla ja alue on määritelty suunnittelutarvealueeksi.

Laki tuli voimaan toukokuun alussa. Vielä yksikään kunta ole mökille muuttoa helpottanut.

– Tuskin mitään suurta vallankumousta on tulossa. Rakennusjärjestys muutetaan kunnanvaltuustossa. Kuntien on ensin mietittävä, onko niillä sellaisia ranta-alueita, jonne ne haluavat pysyvää ja ympärivuotista asumista. Niiden on myös tuotettava loma-asunnoille vakituisesti muuttaneille kaikki palvelut, jotka ovat muidenkin kuntalaisten käytössä, kuten koulukuljetukset ja jätehuolto.

Vatilo kuitenkin uskoo, että pidemmällä aikavälillä laki lisää vapaa-ajan asunnoille muuttoa ainakin jossain määrin.

– Ainakin se lisää kuntien mahdollisuuksia sen sallimiseen, hän lisää.

Toinen asia, mikä lain myötä muuttui, on poikkeamispäätöksiä käsittelevä viranomaistaho. Aiemmin osa niistä kulki ELY-keskusten kautta, nyt ne käsitellään kunnissa.

Jos on aiemmin hakenut poikkeamispäätöstä loma-asunnolle muuttoon, mutta on saanut kielteisen päätöksen, kannattaako nyt hakea uudelleen?

– En osaa vastata. Uskon, että moni kyllä hakee uudelleen, Vatilo arvelee.

Vatilo kannustaa joka tapauksessa olemaan mökkikunnan rakennusvalvontaviranomaisiin yhteydessä, jos mielessä on mökille muuttaminen pysyvästi.

1 kommentti